• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Varför denna agenda?


Varför finns denna judiska agenda,  att göra Europa mångkulturellt?

Handlar det om att ”härska genom att söndra”, eller i varje fall vinna ökat inflytande för den egna gruppen genom att skapa problem för majoritetsbefolkningen?

Låt mig här understryka, att jag inte talar om ”judarna”, inte om judar i allmänhet.

Jag ser tre grupper av judar:

1. Agenda-judar.

Judiska företrädare i offentligheten och judar med makt. De som driver på för mångkultur och andra destruktiva projekt.

2. Vanliga judar.

Dessa judar är själva inte drivande, men de protesterar heller inte. Genom sin passivitet låter de maktgruppen hållas.

3. Protesterande judar.

Judar som står för hederlighet och intellektualism. Listan på namn skulle här kunna göras ganska lång, två lysande exempel är Norman Finkelstein och Noam Chomsky.

Men visst är det anmärkningsvärt att judar driver på ett projekt som inte bara innebär en massinvandring av muslimer till Sverige utan också resulterar i att enskilda judar drabbas av förföljelse! Som framgått av TV-nyheterna för inte länge sedan har enskilda judar sett sig tvingade att flytta från Malmö pga detta. Uppenbarligen ser agenda-judarna detta som ett pris, värt att betala, för det högre målet – ett mångkulturellt samhälle.


Än mindre lär de bry sig om enskilda gojer i Malmö, som också tvingats flytta därifrån pga våldet.

Till saken hör att inte bara judar driver på agendan för globalisering och upplösning av nationerna, avdemokratisering och ökad klyftor i våra samhällen. Klart är ändå att  judar här en ledande roll – vid det senaste Bilderbergmötet var en klar majoritet judar.

Det finns en tes ”my country, right or wrong”, som kan symbolisera en aggressiv och korkad patriotism, där man ställer upp för sitt land oavsett vilka galenskaper landet ägnar sig åt. Motsvarande kan gälla för etniska grupper. Eller yrkesgrupper.


Mot bakgrund av judiska företrädares centrala roll i omvandlingen av det svenska samhället till ett ”mångkulturellt” är det inte för tidigt att detta öppet granskas och diskuteras utan skygglappar.

Finns det en risk i att detta resulterar i antisemitism? Det är i så fall något jag vill motverka.

Det kan också enskilda judar göra, genom att höja sina röster mot den destruktiva agendan!

PS – tillägg:

”Göran Rosenberg påpekade att historiskt har judar alltid trivts i nationer och imperier med multikulturella, pluralistiska och toleranta miljöer, medan de farit illa i starkt etniska och nationalistiska samhällen. Europeiska judar har alltid varit den problematiska främlingen eller ‘andre’. Därför är, definitionsmässigt, ett samhälle där främlingar är välkomna bra för judar…”