• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Vilja och makt

Vad envar kan se är att den omvandling av Sverige och andra västländer som pågått sedan några decennier knappast är en tillfällighet. Det finns krafter bakom, som målmedvetet arbetat och arbetar för detta. En omvandling där en omfattande fjärrinvandring – av i Sveriges fall övervägande bidragstagare – ingår. Här ingår också andra moment som kan verka nedmonterande för den medborgerliga sammanhållningen och nationalstaten.

Signaturen G-Lenn-art  är i sina kommentarer med ungefär så här långt, men ifrågasätter att det finns grupper av inflytelserika judar som spelar en så central roll.

Jag ser i huvudsak två moment:

1. Vilja.
2. Makt.

1. Vilja

Barabra Spectres uttalanden återspeglar en viljeinriktning från ledande judar.

”Det är en oerhörd omvandling för Europa att genomföra…judar kommer att vara i centrum av detta…”

”…utan denna ledande roll och utan denna förändring kommer Europa inte att överleva.”

Kan det uttryckas tydligare?

Aktuella mediainlägg av judiska företrädare stärker den bilden.

2. Makt

I USA har judiska organisationer och nätverk en mycket stor makt. Demokratiska partiet finansieras till ca 50% genom judiska bidragsgivare, Republikanska partiet till ca 25%.

Som framgår av bl.a. ”Kritikkulturen” var det judiskt lobbyarbete som 1965 låg bakom omläggningen av USA:s tidigare restriktiva invandringspolitik.

I Sverige har många fler invandringskritiker än BGF kunnat konstatera att vi har en mediadiktatur. Som Stephane Bruchfeld tydliggjorde 1997 handlar det här om en judisk dominans.

Enligt upplagestatistik från 2002 för dagstidningar med mer än 100.000 ex återfanns Bonniers DN, Expressen, Sydsvenskan och Dagens Industri, därutöver Hjörnes GP.  Sammantaget har de 66% av den samlade upplagan. Dagens Nyheter har haft en särskild tyngd genom sin ”DN Debatt”.

Denna dominans räcker för att kunna prägla mediaklimatet i stort. Integritet är bara alltför sällsynt bland människor, de flesta flyter med strömmen. Redaktörer och journalister utgör därvid inget undantag.
Notera  Milgrameffekten.

En bra kommentar kring detta lämnades av signaturen ”AT”.

Det permanenta kampanjandet om ”Förintelsen” – där invandringskritik kopplas ihop med de allra grövsta förbrytelser – vittnar på en gång om både viljeinriktningen och maktresurserna.