• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Miljöpartitalet, del 2

Här kommer del 2 av mitt ”Tal till Miljöpartiets kongress”, den del som handlar om det idag reellt existerande ”miljöpartiet” – dvs Invandringspartiet de Goda.

Del 3 ska handla om det miljöparti som Sverige nu skulle behöva. Ett överlevnadsparti. Den delen kan komma inom två veckor.

Ett viktigt moment missade jag att få med här i del 2: medborgarlön. Från början kanske inte en helt tokig idé. Ingen i vårt land ska ju lämnas att svälta ihjäl. Istället för ett lapptäcke av olika bidragsvarianter skulle här kunna skapas en enhetlighet, med mindre av pappersexercis och byråkrati.

Nu verkar Miljöpartiet ha släppt detta krav och det är inte svårt att föreställa sig varför. Lön bara för ”medborgare” – så kränkande och stigmatiserande för alla de människor i vårt land som inte är svenska medborgare!

Till de drabbades skara skulle då höra inte bara alla utlänningar som fått PUT, men inte medborgarskap. Bland de drabbade skulle ju hamna även alla ”papperslösa”.