• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Alla kulturers dag

Mats Dagerlind, på PI:

”I den mån man ändå erkänner att det finns något som kan kallas svenskt så inpräntar man hos medborgarna hur fult eller rentav rasistiskt det är att tala om sådana ting i positiva ordalag. Att däremot vara nationalmasochist och förringa svenska sedvänjor ger höga politiska korrekthetspoäng. Sådana poäng tilldelas också den som kan beslå något som vi av hävd betraktat som svenskt med utländskt ursprung.”

Ur Aftonbladet idag:

Sedan år 2005 är den 6 juni en helgdag. Göran Perssons regering motiverade detta i sin proposition:

”Det svenska språket, den svenska historien, det svenska kulturarvet och det svenska samhällssystemet utgör stora delar av den nationella identiteten som i en tid med ökad internationalisering förefaller bli mer och mer betydelsefull.  Att göra nationaldagen till helgdag i Sverige skulle vara ett sätt att visa att nationaldagen är värd ett större utrymme än den har idag.”

Anders Linder i SvD den 5/6 2011:

”Nationalkänslan spelar en viktig roll som sammanhållande kraft när så mycket annat drar människor i sär, och jag är övertygad om att sammanhållning behövs för att det demokratiska samhället ska fungera. Att vi lyder lagarna och betalar skatt till det gemensamma beror inte bara på att vi blir straffade ifall vi låter bli, utan det beror på känslan av att vi hör ihop och har mer gemensamt än att vi råkar vara på samma plats samtidigt.”

I praktiken har den 6 juni förvandlats till en multikulti-dag och en dag som exkluderar.  En årligt återkommande förnedring av oss svenskar.


Väl beskrivet av Julia Caesar i söndags:

”I morgon är det Sveriges nationaldag. På ytan: ett land i fagraste försommarprakt … Under ytan: ett land, ett folk, en nation som håller på att utplåna sig själv.  Vi förväntas fira vår nationaldag i skamvrån. Helst ska vi inte fira dagen alls om PK-eliten med sitt utvidgade självhat får som den vill. I mer än fyra decennier har den predikat för oss att svenskhet och svensk kultur inte finns.

Och om det finns en svensk kultur ska vi skämmas för den eftersom den är underlägsen jordens alla andra kulturer. Den mångkulturella katastrof som har tvingats på oss av regering, riksdag och media tillåts infiltrera till och med vår nationaldag.  Vi står och ser på medan de som när ett sjukt Sverigehat stjäl vår egen nationaldag ifrån oss.

Skulle vi trots allt envisas med att fira Svenska flaggans dag kan vi göra det till tonerna av kurdisk folkmusik eller med somalisk fest, anordnad av Stockholms stadsmuséum…. Inbjudan pryds av en svensk flagga i form av en kamel.”

Mats Dagerlind:

”Somliga vill både äta kakan och ha den kvar – de vill slippa sitt hemlands krig, förtryck och fattigdom och leva i Sveriges fred, frihet och välstånd men samtidigt hålla fast vid de värderingar och föreställningar som bringat deras hemländer i fördärvet och avvisa den värdegrund som är en förutsättning för att åstadkomma ett samhälle som vårt.”

Jag har ett förslag: gör den 6 juni även officiellt till en multikulti-dag, som firar koloniseringen och ockupationen av Sverige.

Gör istället midsommarafton till Sveriges nationaldag.

Då har ju många av våra pensionsräddare åkt hem till sina egna länder för långsemester, så den dagen bör vi svenskar kunna få ha för oss själva.

PS

Ett alternativ vore naturligtvis att göra den 6 juni till en dag som inte förnedrar etniska svenskar.

Se denna text av Lennart Svensson.

Se även om svenska uppfinnare.

Och denna om svensk kultur.

Vi ska inte stå i skamvrån!