• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Kalla fötter


David Schwarz kan betecknas som ”den svenska mångkulturens fader” efter

• sin drivande roll i tidningsdebatter på 60-talet, inte minst i DN

• sin utgivning av flera böcker kring invandrare och invandring

• sitt redaktörskap för ”Invandrare & Minoriteter”, från dess start 1973 och 23 år framåt.

Blir det orättvist att tillskriva Schwarz att ha verkat för ökad invandring? Även om han inte uttryckligen har propagerat för detta är ju invandring så sammanflätat med den statsunderstödda politik för etnisk pluralism som han drev igenom, att det i praktiken bidragit till denna utveckling. De politiskt korrekta har fått mer resurser att förfoga över, intressekomplexet har fått ökad makt. Tuppkammen har så att säga växt på ”de goda”.

Tidskriften ”Invandrare & Minoriteter” har spelat en roll i det sammanhanget:

•  Där har flera gånger medverkat t ex Tomas Hammar, med artiklar som ”Slå vakt om asylrätten”.

•  I nr 4/93 hade en artikel rubriken ”Fästning Europa?”.

•  I nr 4/94 hade en annan artikel ”Hårdare tysk flyktingpolitik?”.

•  I nr 1/93 intervjuades Ingvar Carlsson, som fick frågan ”Man talar ju om ‘fästning Europa’ när det gäller EG:s asylpolitik…” och fick svaret:  ” – Det kommer jag inte att medverka till, och jag hoppas verkligen inte att det blir verklighet.”

Senare fick David Schwarz tydligen ”kalla fötter” inför vad han medverkat till.  ”I&M” gjorde hösten 1993 en stor intervju med honom, varvid Schwarz uttalade stark betänksamhet över utvecklingen.

Intervjun refererade först följande Schwarz-uttalanden från tidigare:

”Många invandrare i Sverige …är inte svenska patrioter; De sänker kunskapsnivån i de svenska skolorna: Det helt övervägande flertalet arbetar inte, utan parasiterar på samhället; De utnyttjas socialhjälpssystemet på ett oärligt sätt; De begår fler brott än infödda svenskar, de våldtar, rånar och mördar;… De respekterar inte de demokratiska principer som gäller i den svenska staten och samhället…”

I intervjun (nr 5-6/93) förde David Schwarz fram en hel del kritik, uppseendeväckande skarp sådan!  Vad sägs exempelvis om ”dagens vettlösa och destruktiva politik”?

”Frågan är inte längre om Sverige borde bli ett mångkulturellt samhälle… utan snarare varför invandrare nästan aldrig hissar svenska flaggan på nationaldagen.”

”Etniska problem slutar ofta i konflikt. Då blir… frågan om vi tror oss kunna lösa etniska konflikter i andra länder och världsdelar genom att importera dem hit?”

”…nya generationer av halvförsvenskade barn i Rosengård och andra invandrargetton om ett par decennier kommer att bilda kriminella gäng och ställa till med stora problem för samhället och revoltera som en följd av dagens vettlösa och destruktiva politik.”

”Problemet är inte längre den svenska flyktingpolitikens utan den svenska demokratins vara eller icke vara.”

”Vi måste skilja mellan asylinvandring av politiska flyktingar, som är hotade till liv och lem, och annan invandring…. Det vore naturligtvis mycket bättre om de demokratiska krafterna tog upp de här problemen, men de har i stället lämnats på entreprenad till extremhögern, och det är mycket tragiskt.”

”Vad man nu gör i Sverige är att man bokstavligen lägger grunden till framtida etniska motsättningar genom att bevilja permanent arbets- och uppehållstillstånd åt asylsökande och deras anhöriga från allt mer avlägsna länder med allt mer särpräglade kulturer utan att göra tillräckligt för deras integrering i den svenska samhällsgemenskapen.”

”Att vi skulle få en sådan byråkrati för invandrar- och flyktingfrågan… Det har ju växt fram en hel industri för detta ändamål, med en massa tjänstemän och s k invandrarexperter.”

”Just nu är det t ex inne att bekämpa rasism och främlingsfientlighet, medan allt som har med invandrarnas långsiktiga integration att göra har lagts på hyllan. Det borde vara tvärtom.”

”Min modell av Sverige är naturligtvis att det ska vara ett land med svenska spelregler, övergripande svenska värderingar, naturligtvis med den påverkan som invandrarna har kunnat utöva på detta land, eftersom ett samhälle ändå måste ha en övergripande ideologi.”

”…det har för övrigt börjat bli ett säkerhetsproblem det här att Sverige har en så liberal inställning till identitetskontrollen. Det kommer hit människor som man inte vet någonting om och inte ens är särskilt noga med att kontrollera på riktigt. I Sverige kan man få uppehållstillstånd utan att identiteten är klar, och sedan kan man ändå gå ut i samhället och få identitetshandlingar, ja, i princip kan man bli vald till kommunfullmäktige och t.o.m. bli dess ordförande.”

”Så småningom kom ett betänkande hur man skulle bekämpa rasismen, alla skolelever fick skriva uppsatser om rasismen och eleverna på journalisthögskolan skrev om rasismen, hela landet talade om rasismen och vilka rasister man är här.

Det här var en process som tyvärr är ganska typisk för Sverige. Har svenskarna väl börjat anklaga sig själva, beter de sig nästan som om de hade startat ett tredje världskrig och förlorat det.”

”Frågan är därför om det inte är dags nu att politikerna och andra som tar till orda i denna ömtåliga fråga mönstrar ut ur sin vokabulär de till intet förpliktigande honnörsorden ‘tolerans’, ‘generös flyktingpolitik’, ‘aktiv tvåspråkighet’, ‘mångkulturellt samhälle’ m fl.”

”Hur många invandrare kan vi ta emot?… nöden i världen är stor och då måste man prioritera…under ‘normala’ förhållanden tror jag Sverige kunde ha haft en större asylinvandring av verkligt förföljda om man varit mera återhållsam med den övriga invandringen. Naturligtvis vore det bra om vi kunde hjälpa dessa människor att stanna kvar i sina hemländer, för som Jonas Widgren skrev … ‘Antingen exporterar Nord välstånd till Syd eller så exporterar Syd fattigdom till Nord genom invandring’.

För man kan inte blunda för det faktum att mycket av dagens flyktinginvandring… alltmer kommit att likna en folkomflyttning…”

”Idag kan man bli svensk medborgare utan att kunna svenska. Det är ofattbart!”

Idel uppseendeväckande uttalanden av David Schwarz, alltså!

Hade han helt tänkt om? Hur djupt gick det, hur ärligt menat var det?

– Säkert är att David Schwarz inte gick in som medlem i Sverigedemokraterna.

– Schwarz ställde inte ens upp på en intervju för Blågula Frågor.

– Inte heller ägnade sig ”Invandrare & Minoriteter” fortsättningsvis åt något kampanjande mot de vansinnigheter som Schwarz pekat på i intervjun.

Den politik som David Schwarz här så skarpt kritiserade har fortsatt. Mot ständigt nya djup.   Varför?

En förklaring kan ligga i att ett invandringspolitiskt maktkomplex hade grundlagts, ungefär som det militärindustriella komplexet i USA, och att den fortsatta utvecklingen genom mäktiga intressegrupper blivit självgående.

Å ena sidan trycket av migranter och de människosmugglare som organiserade och profiterade på verksamheten, å andra sidan kadern av flyktingadvokater och andra godister i Sverige, som också kunde profitera.

Med i bilden fanns också ett antal agendajudar och deras mediakontroll. Där ska jag i morgon göra en summering.