• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Träffsäkert från SD

Min linje är som bekant att kritisera SD och andra när jag ser fog för det (i syfte att uppnå ett förbättrat agerande), berömma SD och andra när därtill finns anledning.

Till det senare hör återigen ett framträdande av Richard Jomshof  i riksdagens talarstol.

Denna gång var ämnet ”SFI-bonus”.

SFI-kurser anordnas ju – bekostade av svenska skattebetalare – för att utlänningar ska lära sig svenska. Innebörden av den nyligen genomförda ”reformen” om ”SFI-bonus” är att de utlänningar som faktiskt anstränger sig att lära sig något på dessa kurser, och gjort framsteg, ska belönas med en särskild bonus.

Problemet är iofs uppenbart – många är det inte som inom rimlig tid slutför sina SFI-studier med godkända resultat.

Ur webbsidan ”Lärarnas Nyheter” den 1/4 2010:

”13 procent klarade sfi-studierna med godkänt resultat på ett år under läsåret 2007/08, enligt Skolverkets statistik. Merparten av dessa gick på studieväg 3, det vill säga studievägen för invandrare med högre utbildning.”

Bakom denna ”SFI-bonus” står samtliga regeringspartier, SD går  emot. Här gör man det dessutom med en tydlig och slagkraftig argumentering.

Richard Jomshof påpekar träffande att det är som att särskilt belöna en anställd, för att denne kommit i tid till sitt arbete.