• Mest lästa inlägg

 • Mest klickade

Protester mot protest

istofobiter
Hur bekämpa invandringskritiker, om man saknar hållbara fakta och argument? Klassiska instrument är guilt-by-association och diverse negativa epitet, som

• extremist, rasist, fascist, nazist
• islamofob
• antisemit

Snart dags för en samlingsbeteckning, för sådana som ska ogillas? Mitt bud: ”ist-ofob-it”.

fr3
Men varför bedrivs denna migrationspolitik? Är det för ”flyktingarnas” skull? Nej, snarare är det fråga om ett projekt uppifrån och utifrån, där det är ett mål i sig att krossa välfärdsstaten och byta ut svenska folket.

Det handlar om krafter som inte vill oss väl.

Således vill man heller inte att några folkliga protester skall ske i vårt land. Där ansatser till sådana trots allt förekommer gäller det att smutskasta och skandalisera, försöka kväva i sin linda. Som nu senast kunde bevittnas kring Folkets Demonstration i Stockholm.

FD utgör ju en protest mot det som nu sker med vårt land, av folkutbyte, eskalerande fysisk otrygghet, kvaddad ekonomi, nedmonterad välfärd och urholkad demokrati. Mot denna protest kan nu noteras diverse protester.

antirasister

1.  ”Antirasisterna”

Till att börja med kan noteras ”antirasisterna” som var på plats, på Norrmalmstorg (jag skriver med ””, eftersom det i själva verket ofta rör sig om rasister – människor, för vilka vit hudfärg är ett problem).

Vad gäller parollen ”Nazistfritt Stockholm” blir förutsättningarna att lyckas dåliga om
a) det förs en politik som gör att alltfler svenskar drabbas allt hårdare
b) man som ”nazist” stämplar envar som reagerar på orättvisorna.

”Antirasisterna” utgör kanske en brokig skara, men mötesarrangören Therese Larsson kan ha rätt, när hon 4.15 in i denna film menar att de själva inte vet vad de protesterar mot: Folkets Demonstration gäller värnande om trygghet för vanliga människor i Sverige, något som också många av protest-protestanterna förmodligen tror sig vilja.

Om vi håller oss till Stefan Torsell – 2.20 in här – så tar han i sitt tal upp situationen för olika svaga grupper i Sverige idag.

Även invandrare har intresse av att det svenska samhället inte bryter samman – en risk som alltfler invandrare blir medvetna om, och reagerar mot. Som framgår av denna kortfilm.

När man slungar ur sig anklagelser om ”nazism” kan noteras att Stefan Torsell varit aktiv i Miljöpartiet. En annan FD-talare, Jan Sjunnesson, har varit aktiv i  Vänsterpartiet.

fdtalare


2. Mona Sahlin

Sedan har vi Mona Sahlin, som i högre grad än kanske någon annan politiker arbetat för politiken av  massinvandring/mångkultur och som bär ett motsvarande ansvar för resultatet. Nu när vi mer än någonsin har facit kunde det sakligt sett vara motiverat att Monas Sahlin erkänner sitt ansvar för situationen och åtminstone ber det svenska folket om förlåtelse.

Mona Sahlin vore dock inte Mona Sahlin om hon gjorde så. Bitter över alla sina misslyckanden och den kritik hon fått för sin politiska roll vräker hon ur sig sanslösa anklagelser mot arrangörerna av Folkets Demonstration.

ms1

I Expressen den 31/1 -16 slår hon s.a.s. fast:

”Det vi ser just nu är ingen invandringskritisk opinion. Det är inga regeringskritiska grupper. Det är inte män som vill försvara kvinnor. Det är ideologiskt drivna extremister, …”

I SVT (9 minuter in) fortsätter hon med ett  utfall: ”Det är många som inte vågar kalla nazister för nazister.”  Det nödvändiga modet förmår dock Mona Sahlin själv här mobilisera, och hävdar att Folkets Demonstration är ett nazistiskt arrangemang.

Reaktionen från Mona Sahlin var inte helt oväntad, även om den möjligen blev mer ursinnig än vad många kunnat föreställa sig – från denna ”samordnare av arbete mot våldsbejakande extremism”. Hur kunna bekämpa extremism när hon ger en så vid definition av begreppet att det snart omfattar en majoritet av landets befolkning???

msspegel


3. Mattias Karlsson

Mer oväntad var reaktionen från Mattias Karlsson, gruppledare för Sverigedemokraterna i riksdagen.

I huvudsak sammanföll Karlssons kritik med den sahlinska: problemet var närvaron av ”neofascister” bland åhörarna på Norrmalmstorg.

neofascister

Webbsidan Asylkaos kommenterar:

”Det var många som var åhörare på demonstrationen, mellan 500 och 1 000 personer. Gatan är fri vid en offentlig tillställning och vem som helst kan komma att lyssna och bilda sig en uppfattning. Det är väl det som är vitsen med offentliga möten. Det kan stå någon massmördare i publiken. De kan stå många där var åsikter inte stämmer överens med alla talares åsikter.

Man kan inte lasta talarna eller arrangörerna för vad någon eller några i publiken har för avvikande åsikter. …Om man försöker hindra vissa människor från att besöka ett offentligt möte, då är man mycket fel ute.”

Det ligger i sakens natur att till ett offentligt möte som FD:s på Norrmalmstorg i januari 2016 måste envar vara välkommen att komma att lyssna, så länge man inte stör ordningen och hindrar talare från att kunna göra sig hörda.

Manifestationens inriktning avgörs av:

1. Eventuell plattform
2. Banderoller och plakat
3. Vilka som är talare
4. Vad talarna säger.

mkspegel


SD-ordförande i Eskilstuna, Kristina Einarsdotter,  lägger också synpunkter, utifrån att en av FD-arrangörerna, Johan Widén, är medlem där.

En kritikpunkt från henne var att bland talarna fanns en ur SD utesluten person –  Axel W Karlsson, som blev utesluten ur SD därför att han skrivit artiklar i tidningen Nya Tider.

”Som förtroendevald i partiet företräder du alltid ditt parti. Om man ordnar en demonstration kan man inte bjuda in talare som uteslutits ur SD eller som är kända för sina främlingsfientliga åsikter.”

Till saken hör då att de tre personer som låtit sig provoceras av ”antirasister” tydligen var polacker.

Framförallt är det alarmerande om det finns SD-företrädare som använder begreppet ”främlingsfientlighet” på samma sätt som de politiskt korrekta, för åsiktsdressyr.

Merit Wager skrev för några år sedan på sin blogg:

”Att ställa sig avvaktande (rädd, fientlig etc) gentemot just främlingar är ju något som ligger nedärvt hos människan – av naturliga orsaker. Sedan urminnes tider har det varit sunt att hysa viss misstänksamhet mot dem man inte känner och att uppleva en vilja att beskydda och försvara sina närmaste och sitt revir.

Om en människa känner sig fientligt inställd mot främlingar så gör den det. Det måste ju vara tillåtet för människor att känna sig fientligt inställda till både främlingar och bekanta! Svenska staten kan inte tro att den kan ta sig rätten att bestämma och reglera vad människor ska känna och tycka.”

nyd

Tänkvärt om detta har skrivits även på Nya Dagbladet:

”Den inneboende uppfattningen om att individer ifrån andra folkgrupper är annorlunda är lika gammal som mänskligheten själv.

Att politiska ledare genom mänsklighetens historia har försökt att antingen underblåsa eller kväva denna inneboende gruppkänsla förändrar inte dess ursprung eller funktion.

Ytterst sett är det som ofta kallas främlingsfientlighet en slags försvarsmekanism för en folkgrupp. Den verkar sammanhållande men också livsnödvändig för gruppens fortbestånd.”

”… att ‘främlingsfientlighet’ alltid varit själva den mänskliga mångfaldens förutsättning. Utan denna vilja till eller känsla för åtskillnad och gränsdragningar hade ingen folkgrupp mer än hunnit uppstå innan den skulle blandats ut och förgås igen.”

”För de olika folkgruppernas födelse och dess fortsatta bestånd har alltid ’främlingsfientlighet’, mer riktigt betecknat ’främlingsskepticism’ eller ’främlingsförsiktighet’ varit en förutsättning.

Principen eller den mänskliga grundfunktionen är precis densamma som hos individer. Den individ som inte är skeptisk eller försiktig inför något som för individen är okänt eller i alla fall tillräckligt främmande kan i längden inte överleva. Denna instinkt finns i stort sett hos alla levande varelser på jorden och är djupt rotad.”

Det är inte bara legitimt,  utan klokt och föredömligt, att vara avvaktande med nya människor – intill dess att man vet vad man faktiskt har att göra med.

När sådana hänsyn kastas över bord kan det gå som i Köln på nyårsafton eller nu i svenska skolor.

ff


 

Mer

https://www.youtube.com/channel/UCiOF-WzjMlqrEx8DU-yX1UA

https://www.youtube.com/watch?v=TgXXs36mkVQ

https://janmilld.wordpress.com/2016/01/31/norrmalmstorg-x-2/

http://tobbesmedieblogg.blogspot.se/2016/02/sd-och-folkets-demonstration.html

https://asylkaos.wordpress.com/2016/02/03/daniel-friberg-utmanar-mattias-karlsson-sd-pa-debatt/

http://avpixlat.info/2016/01/26/den-fortryckande-hegemonin/

http://wärmler.se/tankar-om-medborgargarden/

34 svar

 1. Varför tror ni det är så bråttom att ansluta Sverige till Nato? För att den svenskfientliga sjuklövern behöver ha trupper som kan slå ner uppror och då duger inte soldater födda i landet. Se bara på Ukraina där man importerat tusentals legosoldater som utför de värsta övergreppen i de östra delarna av landet. Stödet för en Natoanslutning minskar då många genomskådat denna bluff men det hindrar inte förrädarna att sälja ut Sverige till främmande makt dvs EU/USA.

  • Avtalet vi har täcker redan den uppgiften. Kanske vill dom förstärka den med att ha främmande NATO soldater i landet permanent?

  • Det tror jag också och det bevisas av att det är just det dom har tränat för. Nämligen att slå ner uppror och kriga mot den etniska befolkningen. Inte för att försvara den mot yttre hot.

   • Om Sverige går med i NATO så kommer det kanske att bli likadant som dom har det i USA idag. Det finns en lag där som heter ”National Defense Authorization Act” som i korthet innebär att militären kan, utan att ens behöva göra en förklaring, arrestera vem som helst som befinner sig på amerikansk mark, föra bort dessa till platser de inte behöver uppge och hålla människor innlåsta, utan rättegång, utan några som helst rättigheter, inte ens rätt till advokat. NATO UT UR SVERIGE.

   • Tolkar jag dig rätt om ett Nato-medlemskap skulle innebära att Sverige omvandlas till amerikansk mark som genom ett trollslag? Givetvis utan att vi blir ”amerikaner” och därmed får tillgång till det andra tillägget?

   • Nä, vi kommer inte få tillgång till det andra tilläget. Det är lättare att hålla ett folk i schack som inte har vapen. Både i EU och i USA försöker man att få hårdare vapenlagar.

 2. Lysande Briljant! Att länka till min kortnotis om Norrmalmstorg etcetera
  http://mxp.blogg.se/2016/february/folkets-demonstration-2.html

 3. Om inte Mattias Karlsson snabbt ändrar sig så finns det risk för att den kommande Folkdomstolen som kommer att skapas efter eller under Revolutionen kommer att döma Mattias Karlsson för förräderi mot land och folk – när det gäller Lövfen och Company behövs egentligen inga rättegångar – men dom blir säkert dömda….

 4. Jag skrev redan i en kommentar (jag tror det var på exponerat) när SD blev ett riksdagsparti (och de tagit plats kring den varma köttgrytan), att nu har Hydran fått sitt åttonde huvud.

 5. Det SD topparna Kristina Einarsdotter och Mattias Karlsson missar i sammanhanget är att det inte är något politiskt parti som ordnat demonstrationen, även om en medlem i SD råkade vara en medarrangör. Eftersom denna allmänna manifestation riktade sig mot den allt mer otrygga situationen i landet så var den givetvis öppen för alla.

  Det högmod och arrogans SD topparna visar, är att de tror sig ha självbestämmande på denna typ av demonstrationer. Därav kritiken mot arrangörer och deltagare. Men som sagt inget parti arrangerade mötet och därför fanns heller ingen anledning att ”markera” mot någon. SD börjar likna sjuklövern alltmer i sina uttalanden.

  Mona Sahlin hävdar å sin sida att det är ”ideologiskt drivna extremister” som ordnat och deltagit i detta möte, dessutom dras även åhörarna in i extremistanklagelserna. Om alla svenskar anses vara extremister medan politiker och journalist-skrået anses rena eller de goda, så torde det omvända gälla. Extrem betyder att en liten del av totalen är avvikande. Om totalen, dvs alla svenskar har en åsikt då är den inte extrem, då är den lilla delen journalister och politiker tyckande som är extrem. Så det är Mona Sahlin som är den ”ideologiskt drivna extremisten”.

  Att vräka ur sig nedsättande epitet till alla vars åsikter man inte gillar säger en del om det debattklimat som gäller idag. Respekten för andra människors åsikter och deras farhågor är lika med noll. Föraktet för politiker och journalister ökar för varje dag men själva inser de inte att det är deras eget fel, ingen annans. Ingen normalt funtad människa har förtroende för lögnhalsar och ränksmidare.

  Mainstreamjournalister blir förbannade när sanningen kommer ut som nu senast när Daily Mail publicerade artiklar om HBV-hemsmördaren och tillika publicerade bilder av den så kallade 15-åringen. En publicering som visade vad som faktiskt hänt och vem som är skäligen misstänkt. Detta föranledde Expressens Csaba Bene Perlenberg att löpa amok och anklaga DM för en hatsajt. Sanningen svider för lögnhalsarna.

  http://www.friatider.se/expressen-daily-mail-r-en-hatsajt

  Det ironiska är att efter den senaste debatten om MENA-invandrares dåliga uppförande mot svenska flickor och kvinnor så menar journalisterna själva att de inget försökt dölja eller förvanska samtidigt som polisen menar att mediehusen hade all information om detta fenomen.

  De sexuelle kränkningar som Europeiska kvinnor nu får kännas vid är organiserat av just ”ideologiskt drivna extremister” i syfte att underminera den Västeuropeiska livsstilen och trycka ner våra folk i skorna. Allt detta försvaras av våra egna politiker!!???

  Andra världskriget är ingalunda slut, den har enbart haft en paus och nu drar andra versen igång för fullt. Europas folk (läs Tyskland) skall förintas i dess verkliga mening, precis så som sionister krävde efter WWI.

  Extremisterna i ordets rätta bemärkelse är de som sitter i Riksdagen och befolkar de olika mediehusen. Inklusive deras gatukrigare i AFA, EXPO och andra subversiva grupperingar. Vi som önskar ha tillbaka vårt gamla trygga och hederliga Svea Rike är sannerligen inga onda människor.

 6. Mona Sahlin är den minst lämpade personen att bekämpa extremismen i landet.
  Men om syftet är att splittra och skapa motsättningar i samhället, som i förlängningen skapar extremism, så är hon ett utmärkt val. Det är som att försöka släcka bränder med bensin.

  Ja, jag var en av ”nazisterna” som demonstrerade i lördags.
  Jag behövde inte ens maskera mig till pensionär, eftersom jag tyvärr ser ut som en sån även i naturligt tillstånd.

  Ja, jag pratade med många människor -för jag är en snacksalig och nyfiken person. De enda jag inte vågade närma mig var ”motdemonstranterna”. De var f ö inte kontaktbara så mycket som de skrek och väsnades.

  Ja, jag pratade även med ”polackerna” för att få veta varför de stod där och demonstrerade med två stora polsla flaggor. Tyckte att flaggorna var lite malplacerade där.

  De förklarade (på svenska) att de ville protestera mot de sexuella övergreppen och våldtäkterna i Sverige på svenska tjejer.

  En svensk PK-kvinna i 40-årsåldern blev då av någon anledning arg och ryade om att även svenskar våldtar kvinnor.
  En känd kvinnlig journalist (tror hon var från TV4) stod bredvid och lyssnade.

  Polackerna, om det nu var polacker, var inte aggressiva på något sätt.
  Det var ingen annan deltagare heller under demonstrationen.

  Ja, jag pratade även med ungdomar som jag normalt aldrig kommer i kontakt med, bl a från ett MC-gäng. Men det framkom först efter demonstrationen, för de bar inga synliga klubbmärken under demonstrationen.

  Ja, jag pratade även med en riksdagsledamot från ett visst parti.
  Det visade sig vara en helt vanlig människa som det gick att resonera med, vad än media påstår.

  Vill med detta avliva mediabilden av demonstranterna som en samling extremister utan sinne för demokrati.
  De enda som inte respekterade demokrati och mötesfrihet var motdemonstranterna. De var inte ens kontaktbara.

 7. […] En stor ”utmaning” – för hur kan man förstå något som är så absurt ? (Läs mer) […]

 8. Motdemonstranterna, vem dom än är, är som en flock vargar som vädrar blod. Jag tycker det är skrämmande.

 9. Hade tänkt vända blad och gå vidare, men kan inte låta bli att reagera på vad Expo skrev igår om att utesluta SD-politiker som på något sätt stött Folkets Demonstration.

  Om det sker kan inte SD räkna med min röst längre.
  Förhoppningsvis har Expo missuppfattat alltihop.
  http://expo.se/2016/fler-avgangskrav-i-efterspelet-till-folkets-demonstration_7021.html

  • Vi behöver ett nytt, ärligt alternativ!

   • Ja för att vara ett alternativ så måste partiet tala sanning om 9/11, Andra världskriget, Israels makt, och om hur pengar verkligen skapas. Detta är orsakerna till invandringen och krigen i världen.

    Alla partier som misslyckas med detta är meningslösa att rösta på. SD är det sämsta alternativet, dom kommer ”täppa till från höger” på en gång. All kritik som missgynnar Israel (deras uppdragsgivare) kommer nedslås och censureras med nya lagar likt dem som finns på kontinenten bla.

    Jag föreslår Partiet De Fria

   • Gillar deras partiprogram men de bråkar visst så flisorna ryker internt om maktposition som vanligt. Däremot Hälsopartiet verkar ha nästan identiskt partiprogram, för ett tag sedan iaf, men är mycket små och har knappt råd att svara på sitt eget kontaktformulär ens, hur man nu ska kunna växa då? Men jag funderar på att engagera mig där iaf, ifall de är intresserade av https://valsamverkanspartiet.wordpress.com/ Då finns en liten chans att växa!

   • Jag såg på finska nyheterna idag torsdag den 4/2 att Centerpolitikern Paavo Väyrynen planerar att grunda ett nytt parti. Medborgarpartiet ska sträva efter att påverka Finlands politik via riksdagen och via EU-parlamentet men också genom direkt demokrati.

    Väyrynen planerar att själv inledningsvis vara med i partiet som EU-parlamentsledamot men strävar i riksdagsvalet 2019 efter en plats i riksdagen.

    Medborgarpartiets mål är en förändrad finländsk europapolitik, skriver Väyrynen på sin blogg. Vidare kommer partiet att jobba för att Finlands militära alliansfrihet ska bevaras.

    Vi måste hitta en lämplig kandidat som partiledare till som du skriver corneliadahlberg ett nytt, ärligt alternativ.

   • Låter som ett sunt initiativ, i Finland som vanligt 😉 Hoppas han inte blir ”uppköpt” på vägen utan lyckas hålla sig fri!

   • Briljant talare och kommunikatör (se gärna hans intervjuer med folk på gatan.) : https://youtu.be/xtspq5T7B44

   • Tack för tipset! Håller med, fast synd att den bombastiska musiken alltid ska dränka fokus från ett annars mycket bra tal, men följer honom nu!

 10. Hittade en ny blogg (Nyanser) som har intressanta saker att berätta om bl.a polackerna.
  http://nyanser.se/6186/hogerextrema-polacker-drabbade-samman-med-vansterextremister/

 11. Enligt Daniel Friberg så var det även folk från Expo och Researchgruppen där och fotograferade. Så nu kommer pensionärerna att bli identifierade, registrerade och trakasserade av dom vänsterextrema nätverken.

  • Ja, de vill väl kontakta vår ”arbetsgivare” Pensionsmyndigheten för att försöka förmå dem att ge oss ”sparken”.
   I öststaterna kunde man under den ”goda” kommunisttiden förlora sin pension om man blev politiskt obekväm.
   Ett mycket effektivt sätt att tysta oppositionen ända in i döden.

  • Sent omsider blev jag klar över varför vissa SD-toppar och Expo kommer så bra överens – och jag blev inte glad.

   Konstigt nog är det bara Expo-folk som obemärkt kan luncha med SD utan att bli kölhalade. En kristen som Marcus Birro kunde det inte.

   Och det är konstigt att Mona Sahlin får sitta i Expos styrelse med sina sympatier – ‘under cover-agent’ eller nyttig id…ol?

 12. Jan, det är svårt att få din blogg att ladda, för du har för många saker på sajten, säker flera onödiga objekt i koden.

  • Jag klickade på länken du tidigare gav, men blir inte klok på om det gör någon skillnad för bloggen.

   • Jan, jag har märkt detsamma men …

    De underbara bilderna du har till vänster på sidan – du kan väl lägga dem i ett bildarkiv som man länkar till, behålla de senaste på huvudsidan men övriga i bildarkivet. De blir dessutom överskådligare på en egen sida, sida vid sida. Man missar lätt när man måste skrolla …

    Jag i alla fall skulle bli tacksam om det gick. Skrollade igenom alla nu och hade missat åtskilliga. Trist.

   • Jag ska göra ett försök, men behärskar egentligen inte tekniken så bra.
    Vi får se…

   • Du kan säkert be någon av dina besökare, att hjälpa dig att städa bort onödiga objekt på sidan.
    Själv har jag tröttnat på att försöka få din blogg att ladda på min surfplatta.

 13. Nu verkar det ladda snabbare?

 14. […] En person som i ovanligt hög grad representerar detta destruktiva sosseri är naturligtvis Mona Sahlin. […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: