• Mest lästa inlägg

 • Mest klickade

WTC och sanningen


År 1989 föll Berlinmuren, två år senare hade Sovjetunionen kollapsat och Warszawapakten upplösts.

Detta försatte USA och NATO i en knipa! Fienden hade försvunnit. Kommunistdiktaturerna i öster var plötsligt borta.   Vad göra då?

Nu gällde det att snabbt finna en ny fiende! Det fick bli islam och muslimer.

(senare kompletterat med återuppväckandet av ryssarna som fiende)

En första ansats kunde noteras med  WTC-attentatet år 1993. En bild som förmedlades var att bakom detta stod muslimer, men vem hade ”hjälpt dem” på spåret?

Attentatet 1993 fick inget politiskt genomslag. Vad USA skulle behöva var ett ”nytt Pearl Harbour”. Så tänkte nykonservativa tänkare inom USA:s maktelit.

Åtta år efter det första WTC-dådet inträffade ”9/11”, med sina ”19 kapare” – alla muslimer från arabvärlden. Dirigerade av en man i en grotta på andra sidan jordklotet.


Med denna text vill jag få sagt att den officiella förklaringen kring vad som hände i New York tisdagen den 11 september 2001 rimligen inte kan stämma.

Kärnan i den förklaringen är att:

1. De två WTC-tornen rasade så som skedde genom att ha träffats av varsitt passagerarflygplan.

2. WTC-byggnad 7, strax intill, rasade sju timmar senare – utan att ha träffats av något plan.

3. De två planen hade kapats och av kaparna styrts in i tornen.

4. Kaparna var 19 muslimer, dirigerade från en grotta i Afghanistan.

Låt mig börja med att resonera kring dessa fyra punkter.


4flyg

1. De två WTC-tornen rasade så som skedde genom att ha träffats av varsitt passagerarflygplan.

Först kollapsade WTC2, södra tornet, även om det var WTC1, norra tornet, som först hade träffats.

WTC2 hade träffats klockan 09.03 av United Airlines Flight 175.
Detta plan hade avgått från Boston, mindre en halvtimme tidigare.
Byggnaden rasade klockan 9.58 – knappt 1 timme efter att ha träffats:

Sedan kollapsade WTC1, norra tornet.

Det hade träffats klockan 08.46 av American Airlines Flight 11.
Också det planet hade avgått från Boston, och var det första plan som kapades.
WTC1 rasade klockan 10.28 – dvs nära 2 timmar efter att ha träffats

(Totalt uppges ytterligare två passagerarflygplan ha kapats denna dag, från Washington respektive New Jersey – för att sedan hamna i Pentagon respektive på en åker i Pennsylvania. Detta lämnar jag till stor del utanför denna genomgång.)


a) Fritt fall

Redan av filmbilderna framgår hur båda tornen rasade som i fritt fall, rakt ned. Hur kunde detta ske?!

• Det rörde sig ändå om stålbyggnader, gjorda för att kunna klara både starka vindar och eventuella kollisioner med flygplan.

• Man hävdar att flygbränslet skulle ha satt igång bränder vilka nådde sådana temperaturer att de tjocka stålbalkarna smälte. Flygbränsle kan inte åstadkomma så höga temperaturer som då skulle krävas, än mindre ge  en så plötslig och symmetrisk effekt.

• Under årens lopp har förekommit många och långvariga bränder i höga byggnader runtom i världen. Det finns inget enda exempel på att någon av dem skulle ha rasat på det sätt som skedde med de två WTC-tornen.

Något helt unikt i världshistorien!


b) Explosioner

Det finns ett stort antal vittnesmål om explosioner inne i byggnaderna, inte minst nedtill och under markplanet.

Vittnesmålen kommer från räddningspersonal och andra människor som var på plats vid tillfället.  De förmedlades i amerikansk TV under det första dygnet, men försvann sedan ur sändningarna.

Kolla härhär och här.


c) Hollywood-plan

Filmbilder visar hur respektive plan skulle ha träffat de två tornen – sparsamt beträffande WTC1, fler bilder beträffande WTC2.

•  Vad dessa bilder visar är hur ett plan smälter in i byggnaden och där bara försvinner. Dess vingar ser ut att kunna skära av stålbalkar:

Mer om detta här, här och här.

Ja, ett plan till och med flyger igenom stålbyggnaden och kommer ut på andra sidan! Kolla 38 minuter in i denna film!

Hur rimligt är detta?

En kritisk betraktelse ger att det måste vara datormanipulerade bilder. De kunde lika gärna ha varit hämtade ur en spelfilm från Hollywood.

•  Vid en verklig kollision skulle planet direkt  ha slagits i bitar och flygplansdelar ha ramlat ned på marken, åtminstone borde stjärtpartiet ha stannat utanför väggen. Men inga delar återfanns. Se 4 min in i denna film. Eller 3 min in i denna.

• Inte ens WTC-planens ”svarta lådor” (flight recorders) lyckades man bärga i New York, trots att passet tillhörande en av de påstådda kaparna återfanns intakt på gatan. Hör 5.50 in här.

Ett liknande ”mirakel” med kaparpass inträffade i Pennsylvania – se 11.40 in i denna film.

•  Den höga hastighet som planen påståtts ha haft var heller inte realistisk – inte på denna relativt låga höjd.  På höjden 10.000 meter är luftmotståndet mindre, då är sådana hastigheter möjliga. Men inte några hundra meter ovan mark. Lyssna 1.10 in här.


2.  WTC-byggnad 7, strax intill, rasade sju timmar senare – utan att ha träffats av något plan

WTC-byggnad 7, Salomon Brothers Building, var beläget nära norra tornet. Mellan dem fanns bara den lägre WTC-byggnad 6.

Med sina 47 våningar var också WTC7 en hög byggnad. I likhet med tornen byggd kring en kraftig stålkonstruktion.

Bilderna här talar för sig själva – en perfekt demolering.

Kolla även 2 minuter in här.
Eller 10.15 in här.

Det är också vad demoleringsexperten Danny Jawenko intygar.

WTC7 hade inte träffats av något flygplan. Hur kunde byggnaden ändå rasa ihop på detta sätt – snabbt och helt symmetriskt?!

Den officiella förklaringen är att effekten uppnåddes genom att bråte (”debris”) från WTC1 fallit ned på byggnaden och orsakat bränder.

Detta har motsagts redan genom uttalanden av WTC-hyraren Silverstein och av borgmästaren Guillani. Larry Silverstein uttalade sig om att räddningstjänsten av säkerhetsskäl var tvungen att ta ned byggnaden (”had to pull it”).

TV-nyheter rapporterade dessutom att WTC7 hade rasat – innan detta i verkligheten hunnit ske!

Hur förklara det som hände  WTC7, om inte med att det rörde sig om en avsiktlig och organiserad demolering?

Denna måste då ha förberetts dagar eller veckor i förväg, genom aptering av sprängladdningarna.

Om man gjort så med WTC7, då talar detta för att något motsvarande också gjorts med  WTC1 och WTC2.

I den rapport som i juli 2004 lämnades av 9/11-kommissionen nämndes ingenting om WTC7.


Än mindre talade rapporten om WTC-byggnad 6.  Denna  mindre WTC-byggnad exploderade på ett oförklarligt sätt, med skador i centrum men inte på ytterväggarna. Det skedde dessutom innan WTC1 hunnit rasa.

PS om WTC7

Började en ny WTC7-byggnad planeras redan våren 2000?!

Felsägning av Larry Silverstein eller judisk ”chutzpah”?

http://www.vaken.se/larry-silverstein-nya-wtc-7-designades-i-april-2000/


 

3. De två planen hade kapats och av kaparna styrts in i tornen.

Fanns det överhuvudtaget några passagerarflygplan?

Om det var annat än en kollision med flygplan som fick respektive byggnader att rasa – då behövdes väl inga plan?

Möjligen kunde planen behövas för att göra ”berättelsen” om muslimska kapare möjlig, men inte för att få ned byggnaderna.

Några kapare ombord skulle inte ha behövts för att styra om flygplanen – det hade kunnat åstadkommas genom att från marken fjärrstyra dem. Teknik fanns framtagen och testad – Flight Termination System, FTS – för att i en kapningssituation kunna ta över ett flygplan och landa det utan att någon pilot skulle kunna förhindra det. Den praktiska möjligheten existerade.  Se 25 min in i denna film.

• I så fall skulle inte ha behövts några kapare för att kunna styra planen in i tornen. Behövde då överhuvudtaget finnas någon människa ombord?

• Kanske var det inte passagerarplan som figurerade? Kanske var det militärplan eller missiler?

synvilla
• Eller fanns där överhuvudtaget något plan?

Var det helt enkelt ett illusionstrick att någonting flög in i byggnaderna? Var det bara väl tajmade explosioner med napalm,  ljud- och rökeffekter, kombinerat med filmredigeringsarbete?

”Vittnen” på gatan fanns ju att tillgå, redo att på tisdagsmorgonen direkt lägga ut texten inför TV-kameror – det är dokumenterat.

Till underligheterna hör uppgifter om telefonsamtal – 8.30 in i denna film.

Jag påstår här ingenting, vill bara tills vidare ställa några frågor förutsättningslöst.


911report

4. Kaparna var 19 muslimer, dirigerade från en grotta i Afghanistan.

19 muslimer från arabiska länder, främst Saudiarabien, skulle ha kapat planen. De var, efter nationalitet:

Egypten:
Mohamed Atta (AA11)
Förenade Arabemiraten:
Marwan al-Shehini (UA175)
Fayez Banihammad (UA175)
Libanon:
Ziad Jarrah (UA93)
Saudiarabien:
Abdulaziz al-Omari (AA11)
Wail al-Shehri (AA11)
Waleed al-Shehri (AA11)
Satam al-Suqami (AA11)
Mohand al-Shehri (UA175)
Hamza al-Ghamdi (UA175)
Ahmed al-Ghamdi (UA175)
Hani Hanjour (AA77)
Khalid al-Mihdhar (AA77)
Majed Moqed (AA77)
Nawaf al-Hazmi (AA77)
Salem al-Hazmi (AA77)
Ahmed al-Haznawi (UA93)
Ahmed al-Nami (UA93)
Saeed al-Ghamdi (UA93)

kapare
Här blir underligheterna många:

• det finns inte dokumenterat att de gått ombord på något av planen

• de fanns inte med på passagerarlistorna

inga likdelar från någon av dem återfanns efter någon av krascherna

• de lyckades få med sig vapen genom säkerhetskontrollerna

• de kunde inte flyga

• Åtminstone sju av ”kaparna” var alltjämt vid liv efter den 11 september. Eller nio. En var död redan före flygplanskapningarna.

• Anmärkningsvärt är också att FBI så snabbt kunde få fram både namn och bild på alla de 19.

• Och FBI har inte – även sedan det stått klart att flera av ”kaparna” var vid liv – korrigerat sin bild av vilka som genomfört ”kapningarna”. Är inte det konstigt?

Anmärkningsvärt blir för övrigt att 911 resulterade i krig mot först Afghanistan och sedan Irak. Ingen av de påstådda  kaparna var ju från något av dessa länder. Däremot var 15 av 19 från Saudiarabien.  Vore då inte mer logiskt att USA invaderade Saudiarabien?

Anledningen till angreppet på Afghanistan var påståendet att bakom terrordådet i New York fanns en man boende i en grotta i Afghanistan – Osama bin Laden, ledare för gruppen Al Qaida.

Uppgifter om detta dök omedelbart upp i TV-sändningarna i USA. Det låg sedan också till grund som en förutsättning för den officiella 9/11-rapporten.

Några bevis för detta har aldrig presenterats. Det var vad talibanregimen begärde, för att lämna ut honom till USA. Det kunde/ville man inte göra från Washington.

Osama bin Laden själv förnekade inblandning.

Lyssna här, en minut in.

not


 

Åter till punkt 3.

Om inga passagerarplan flög in i WTC-tornen, i Pentagon eller på en åker i Pennsylvania:

•  Vart tog de fyra passagerarplanen vägen?
•  Vad hände med passagerarna?

Här förekommer åtminstone delförklaringar.

Till att börja med: hade verkligen alla de fyra planen påbörjat flygningar så som uppgivits på morgonen den 11 september?

• American Airlines 11, från Boston 8.14 (WTC1)
• United Airlines 175, från Boston 8.42 (WTC 2)
• American Airlines 77, från Washington 8.51 (Pentagon)
• United Airlines 93, från New Jersey 9.28 (Pennsylvania).

Fanns planen kvar på marken eller gjorde andra flygningar? I denna film (6 min in) ifrågasätter den pensionerade piloten John Lear att två av de uppgivna planen – AA11 och AA77 – överhuvudtaget startat, kanske inte ens fanns på uppgiven flygplats vid denna tidpunkt.

Och några dödade kunde inte registreras efter AA77-kollisionen mot Pentagon.

I samma film uppges att UA93 hade landat i Cleveland, Ohio, samma morgon som det skulle ha störtat i Pennsylvania, och där inga vrakdelar påträffades. I denna film talas om att UA93 setts i Chicago, Illinois.

I denna film förekommer liknande uppgifter kring UA 175.

Ett annat spår är att flygplanen kan ha kapats utan kapare ombord, genom fjärrstyrning. Som tas upp 20.15 in i denna film. Eventuellt fanns FBI-agenter ombord. Och planet/planen togs till en lämplig militärbas, där passagerarna på något sätt försvann.

På det spåret är en bokskrivande pensionerad flygvärdinna nu inne, signaturen Rebekah Roth. Hennes slutsats är, efter att ha lyssnat på de påstådda telefonsamtalen från de kapade flygplanen,  att dessa samtal måste ha gjorts från marken.

Kolla i denna film 54.30 in, samt 8.30 och 45.00.

Var finns de anhöriga till alla de passagerare – sammanlagt nära 200 – som skulle ha omkommit? Det tas upp i denna film.

Kan man ha överlevt och bytt identitet? Exemplet Barbara Olsson är intressant! Mer om henne här.


En slutsats av denna genomgång blir, menar jag, att muslimer inte behöver ha varit inblandade i terrordådet i New York.

Demolerandet av de tre WTC-byggnaderna krävde tillgång till resurser av högteknologi. Mer än vad några grottmänniskor i Afghanistan förfogade över.

Terrorismen i världen är något som eskalerat efter att USA-ledningen 2001 proklamerat sitt ”War on terror”.

usadocka

 

 
 

Mer

http://www.vaken.se/saudiarabisk-press-usa-sprangde-wtc-att-skapa-kriget-mot-terrorismen

http://anthropocene.live/2016/03/16/bevisen-hopar-sig/

https://janmilld.wordpress.com/2016/02/11/ska-vi-hata-ryssar/

http://www.janmilld.se/tism.html

https://janmilld.wordpress.com/2015/02/07/israel-och-usa/

https://janmilld.wordpress.com/2015/02/15/fore-och-efter-wtc-2001/

https://janmilld.wordpress.com/2015/02/03/muslimers-roll-i-wtc-dad-1/

https://janmilld.wordpress.com/2015/02/05/muslimers-roll-i-wtc-dad-2/

https://janmilld.wordpress.com/2015/02/01/wtc-terrorism-och-islam/

https://janmilld.wordpress.com/2015/01/24/usas-911/

https://erikjohanssonblog.wordpress.com/2016/03/22/terror-i-bryssel/

https://www.nordfront.se/expert-detta-ar-kontrollerad-rivning.smr

https://www.youtube.com/watch?v=e8QCQudNEtY

https://www.youtube.com/watch?v=wnU-lPz4ufY

34 svar

 1. Glöm inte heller vilken roll Oklahoma-bombningen spelade, som skylldes på någon slags vita rasister / högerextremister.

  • Javisst. Ett mönster kan skönjas vid såväl politiska mord som terrordåd: de omedelbara och officiella förklaringarna är ofta falska.

   Du kan ha rätt om Oklahoma City 1995. Precis som i Paris två decennier senare begick en polisofficer på fältet ett märkligt ”självmord”.

 2. Här försvann all min respekt för Jan Mild. Jag som trodde Jan var en intelligent och jordnära karl som beskrev verkligheten på ett förnuftigt sätt. Men nu visar det sig att han bara är en av dessa konspirationsnissar som det finns tusentals av på youtube, den ena tokigare och verklighetsfrämmande än den andra.

 3. Varför har du fastnat för no plane teorin? Det är ren och skär idioti och underminerar hela 911truth rörelsen.

  • Kan du förklara närmare, hur det är ”idioti”?

   Vad bevisar att ett passagerarplan träffat något WTC-torn?

   Jag vill självfallet inte ”fastna” för någon viss förklaring – snarare vara öppen för att pröva och ompröva!

   • Ljudet till att börja med. Jag arbetar flera kilometer ifrån en flygplats och det är öronbedövande när planen kommer in (och då är de på runt 1km höjd).

    På ljudinspelningar ifrån 9/11 kan man höra det enorma vrålet ifrån flygplanen innan de flyger in i skraporna. Hur förklarar no plane teorierna det? Ljudhologram?

    Hur vet du att det inte fanns flygplansdelar på marken? Hade de funnits begravdes de ju av rasmassor..

    Det går inte att motivera teorin heller. Varför skulle de vilja använda hologram? Den tekniken, om den ens finns, är ju betydligt svårare att få på plats än ett radiostyrt flygplan.

   • Är själv helt övertygad om att hela 9/11 var en enda stor false-flag operation allt i syfte att starta upp krigen i mellanöstern.
    Dock har jag svårt att tro att inga plan träffade WTC tornen, Pentagon dock träffades sannorlikt av en kryssningsmissil alternativt något mindre förarlöst flygplan.
    Shanksville planet var säkert ett större plan men skälet till att inga större delar hittades av planet berodde nog främst på att planet var lastat med explosiv last.
    Att sedan inga kroppsdelar hittades betyder naturlgtvis att inga männskor fanns där ombord.
    Jämför med MH370 i Ukraina där i princip helt oskadade kroppar låg i drivor kring planet.
    Har man bara de vanliga medierna som källor till sin informationsinhämtning så kan jag faktiskt förstå att man köper sagan om de två tornen (det tredje huset känner dom ju inte ens till) men om man aktivt söker fakta på nätet så inser man enkelt att den officiella teorin inte stämmer på någon enda vital punkt.

   • Inget flygplan flög in i Pentagon, det var en missil som sköts in där. 85 stycken bevakningskameror konfiskerades efter ”flygplanskrachen”. Varför? Jo, för att vi inte skulle kunna få se att det inte var något flygplan som krachade in där.
    Inget plan störtade i Shanksville, Pennsylvania. Det var en missil som gjorde hålet i marken, och skåran som ska se ut som vingavtryck hade funnits där sedan 1984. Se denna video; https://youtu.be/i9qtFc8LHl4

   • No plane teorin har brister:

 4. Våra ledare, etablissemanget är inte ärliga mot oss medborgare. Det har visat sig många ggr genom historien att man fört folket bakom ljuset. Den lilla finansstarka elit, oligarkerna som med järnhand styr västvärlden, har sina medel för att nå framgång. Vilka medel de har i sin vapenarsenal för att få oss att se det de vill att vi ska se för att vi ska tycka det de vill att vi ska tycka.

  Jan Milld gör helt rätt i att ifrågasätta och vända på alla stenar i sökandet efter sanningen. Om vi underlåter oss att göra det Jan gör kommer vi med all säkerhet att missa någon väsentlig pusselbit på vägen till verklig kunskap. Att direkt håna Jan för detta tyder på att det finns krafter som omgående vill lägga locket på för vidare debatt och forskning i ämnet.

  Ett som däremot är säkert är att så vitt jag vet har ingen skyskrapa rasat varken före eller efter 9/11 på grund av brand. Bränder som varit många ggr intensivare än de bränder som drabbade tvillingtornen. Och inget höghus har rasat så perfekt rakt ner i fritt fall, ner i sin egen källare. Och just det hände 2 ggr på samma dag.

  Det finns många arkitekter och ingenjörer som är starkt kritiska till slutrapportens förklaringar. Vidare finns det piloter som är lika kritiska mot rapportens beskrivningar om flygplanens manövrer som i flera fall överstiger passagerarplanens prestanda.

  Dessutom ifrågasätts USA:s försvar hur det är möjligt att kapade flygplan kan flyga i över en timme utan att få sällskap av jaktflyg. Det är inte helt ovanligt att flygplan får problem med sin radioutrustning vilket ofta leder till att jaktflyg skickas upp inom några minuter för att kontrollera läget. Den ”servicen” saknades helt den aktuella dagen.

  Larry Silverstein som hyrde hela WTC komplexet från 24/7 2001 lät försäkra sin hyrda egendom specifikt mot terrorattacker. Ekonomiskt var det en ganska dålig affär då många våningsplan saknade hyresgäster. Byggnaderna var utöver det i behov av asbestsanering vilket skulle ha kostat mångmiljardbelopp att åtgärda. Så att hyra hela baletten var ur ekonomisk synvinkel en dålig idé om inte man kunde få försäkringen att falla ut……

  Oligarkernas huvudsyfte med denna katastrof var att ta ett rejält steg framåt i sin globaliseringsagenda. Det möjliggjorde för etablissemanget att dels starta sitt ”War on Terror” samt att minska på medelamerikanens frihet. Det gäller att smida medan järnet är varmt. Detta var vad de styrande önskade sig ett nytt Pearl Harbour som gjorde att de kunde skrida till verket med krig och förödelse i Mellanöstern och Afghanistan. Och det rullar fortfarande på trots att de fått motstånd av Ryssland och övriga BRICS-länder.

  WTC-katastrofen är ännu ej till fullo utredd och vi bör oförtrutet arbeta vidare med det, oaktat hånfulla inlägg och elaka tungor. Stå på dig Jan, du gräver i det andra ratar, och vem vet någonstans kanske den riktiga sanningen står att finna.

  • Svitjod, självklart ska jag stå på mig:

   Den där typen av mästrande kommentarer är ju väntad, den ingår i det mönster som funnits alltsedan 2001, för hur man bemött kritiker.

   I sak har man inte mycket att anföra, återstår att försöka
   a) isolera kritiker så att ingen lyssnar, ingen läser, ingen länkar, osv
   b) om möjligt skrämma till tystnad.

   Konsekvenserna av detta terrordåd är så genomgripande och omfattande av vi – åtminstone nu 15 år efteråt – måste kunna konstatera en del av det egentligen helt uppenbara.

   Lögnen får inte segra!

 5. Jag har landat på ungefär samma ruta som du har. Det är nog ofrånkomligt om man studerar och sätter sig in i ämnet.

  Bra att du tar upp det, för 9/11 har bäring i allra högsta grad på politiken idag på alla möjliga sätt. För Sveriges del högst påtagligt genom att vi fått knappt en miljon migranter från alla de länder som USA har våldfört sig på. Det började redan i Balkan, sedan har det fortsatt med först Afghanistan, sedan Irak, Libyen och nu senast Syrien. Utan USA’s önskan att destabilisera dessa länder hade inte Europa fått miljoner migranter från dessa områden.

  Anders Borgs säger det bra i detta korta klipp:

  Huvudmotivet ges av judar med dubbla medborgarskap i en skrift 1996 ”A Clean Break” som handlar om hur Israels strategi ser ut inför det nya seklet. Detta följdes sedan upp av en amerikansk variant, ”Project for a New American Century” också denna skrift totalt judedominerad. I skrifterna är man närmast fanatisk om att gå till krig mot Irak, Syrien och måna andra länder i Mellanöstern. De som skev under fick sedan ofta höga poster i Bush-administrationen.

  NATO-Generalen Welsey Clark berättade att man redan 10 dagar efter 9/11 hade bestämt att slå ut 7 länder under 5 år och flera prominenta personer har vittnat om att man dragit upp planerna för invasionen av Afghanistan långt innan 9/11.

  Det vidrigaste med 9/11 är att alla anhöriga till de som dog aldrig har fått en ordentlig brottsplatsundersökning eller mordutredning. Redan från början gjordes allt för att ta bort alla bevis från brottsplatsen. Det lilla bråte som fanns kvar (det mest blev till finkornigt stoft) fraktades skyndsamt bort. Bush vägrade att göra någon utredning i 411 dagar varefter han pressades till det, motvilligt. Han tillsatte då sin kompis, Bilderbergaren, Henry Kissinger, men de anhöriga vägrade och han fick genast avgå. De som sedan blev nya ordföranden har själva sagt att kommissionen redan från början ”var avsedd att misslyckas”. Man fick t.ex. bara 3 miljoner USD. Detta ska jämföras med de 100 miljoner som man lade på utredningar om Clintons affärer med Lewinsky. Kommissionen har själva anklagat NORAD för att ge falska uppgifter. Kommissionen fick bara begränsat med tid, man fick bara tillgång till ett fåtal hemligstämplade dokument och flera har kritiserat kommissionen öppet och en ledamot avgick i protest, Max Cleland. Det har sedan kommit fram att en stor del av kommissionens slutsatser att det var araber bygger på vittnesmål som man fått fram genom tortyr.

  Allt pekar på att man redan från början hade för avsikt att dölja och lägga locket på.

  Det är knappast kontroversiellt idag att säga att man inte tror på 9/11, 84% av amerikanerna tvivlar på ett eller annat sätt på den officiella versionen. Tror att runt 40% tror att myndigheterna ljuger rakt av.

  Det är egentligen helt otroligt att vi privatpersoner ska behöva ta på oss rollen att försöka utreda vad som hänt. Det borde myndigheterna ha gjort. 9/11-kommissionen är inget annat än ett hån rakt i ansiktet på de som och och dess anhöriga.

  Det visar sig, tyvärr, men inte förvånande att det var Israeler som greps under 9/11. De s.k. dansande Israelerna och de som stoppades i en van vid George Washington Bridge. De var alla utklädda till araber men visade sig vara Mossadagenter under täckmantel av att vara konststuderande. 140 ”konststuderande” greps innan 9/11 och 60 efter 9/11 i den största spionhärva någonsin i USA. Alla släpptes sedan efter påtryckningar.

  De Israeliska/judiska avtrycken på 9/11 är överallt. Som ett ytterligare hån mot de anhöriga sattes juden Michael Chertoff att fungera som verkställande direktör för 9/11-kommissionen. I den positionen kunde han bestämma vad som skulle undersökas och inte.

  Det förekom insiderhandel i American Airlines och United Airlines. Man hade spekulerat i en nedgång i kursen och volymen var 40 ggr högre än normalt. Kommissionen gjorde ingen annan utredning än att ta reda på om Bin Laden stod bakom dessa transaktioner.

  Jag hade själv svårt att först inte tro på några plan men idag tänker jag annorlunda. De fanns bevisligen inget plan i Pentagon eller Shanksville, så där går två plan bort. Flight 11 som träffade först finns det bara en enda video på. Det finns 52 videos på Flight 175, från olika vinklar.
  Ibland ser det ut som ett plan, ibland försvinner vingarna i luften, ibland ser man inga färger, o.s.v. Som står i artikeln ovan var farten så hög att det är omöjligt enligt Boeing själva att uppnå den hastigheten så nära marken. Detta p.g.a. att luften är mycket tjockare och motorerna kan inte arbeta med samma frekvens. Sedan kan inte ett plan skära som en smörkniv genom 8 våningar och till råga på allt komma ut på andra sidan. Några flygplansdelar hittade man inte heller som gick att identifiera att tillhöra något av planen.

  Planen är dock lite överkurs, men intressant. Det centrala är att dessa byggnader helt omöjligt kan ha kommit ner som de gjorde till följd av vare sig bränder eller några plan. Punkt.

  Det finns fortfarande foliehattar som tror på myndigheternas om MSM konspirationsteorier om 19 araber och Bin Laden i grottan. Idag finns så pass mycket information på nätet så att ingen behöver längre ha någon som helst svårighet att själv sätta sig in i detta och då är det omöjligt att komma till någon annan slutsats än du gör här ovan.

  • Tack för kompletterande fakta och synpunkter, Kalle.

   En anledning att visa de uppenbara fake-bilderna med planen är att lyfta fram och påminna om massmedias opålitlighet.

   Vad jag också vill sätta fokus på är muslimers roll kring 9/11. Om inget passagerarplan gick in i någon WTC-byggnad blir ju frågan: fanns det alls några kapare?

   • Tack, Jan, och har inte det s k Pentagon-planet redan fått en officiell förklaring – ty ännu existerar ju inte flygplan som kan fälla in vingarna innan det går in i en byggnad och gör ett runt hål.

  • Till Maja Dacke och andra som undrar om hur plan kan fälla in vingarna så rekommenderar jag denna föreläsning av Barbara Hoenecker (mycket intressant):

   Det råder missförstånd om var planet träffade Pentagon helt enkelt.

 6. Det var två radiostyrda militärplan som flögs in i WTC 1 och WTC 2. Militärplan är kraftigare byggda än vanliga flygplan och ska klara av att göra undanmanövrar i hög fart.
  Innan planen träffade byggnaderna sköts en laserstråle in i byggnaden från planen, se YouTub videon; 9/11 Laser weapons. Det är därför man kan se nosen på planet komma ut på andra sidan av WTC 2 för att planets kropp åkte i den tunnel laserstrålen gjorde.
  När planen flyger in i byggnaderna ser det ut som ”en varm kniv som skär i smör”, och anledningen att det ser ut så, är att det är någon slags sprängämne som försvagar fasaden precis innan planen tränger in i byggnaderna, se YouTube videon; Women in the WTC hole inferno (never seen before photos), och se dom raka avbrutna linjerna på fasaden där planet trängde in i WTC 1.

  På din fråga om det alls fanns några kapare? Är svaret nej, det fanns inte några kapare. Dom ”kapare” som enligt CIA var i USA före och under 9/11, var libanesiska mossad underhuggare. Dom åkte hem efter lyckat utfört uppdrag som ”flygplanskapare” och ”terrorister”.

 7. Två huvudspår alltså, där det i båda fallen finns filmer till stöd:

  1. plan, men inte passagerarplan
  2. alls inga plan, bara explosioner.

  Det första spåret bygger på användning av högteknologi.
  Ingetdera spåret bygger på förekomst av kapare.

  Min bild blir ungefär som du här skriver:

  …Dom ”kapare” som enligt CIA var i USA före och under 9/11, var libanesiska mossad underhuggare. Dom åkte hem efter lyckat utfört uppdrag som ”flygplanskapare” och ”terrorister”.

 8. Ett filmtips ytterligare, ”September Clues 9/11”. Filmen är visserligen lång (90 minuter) och ibland byts text så snabbt att man inte hinner läsa (tips: stoppa bild). Den filmen är ändå värd att se, den rymmer så mycket!

  Ur presentationen:

  ”The so-called ‘terror-attack’ of 9/11 was nothing but a psyop or, in other words, a gigantic make-believe simulation. It was pulled off with the active support of the mainstream news media – and their complicity continues to this day. The entire World Trade Center complex – 9 buildings in all – was of course demolished (in bright daylight – yet hidden behind a military-grade smokescreen ) but what we saw on TV was nothing but a prefabricated ‘Hollywood’ movie.

  No planes were involved (thus no passengers died) … the evidence gathered over the years is now overwhelming and has been consolidated by the steady efforts of independent researchers from all over the world – who have nothing to gain from spreading false information. Ultimately, it is up to every open-minded individual to look at the available evidence for him/herself…”

  Några anslutande länkar:

  http://septemberclues.info

  http://cluesforum.info

  http://septemberclues.info/vicsims_photo-analyses.shtml

  http://www.cluesforum.info/viewtopic.php?p=2396560&f=17#p2396560

  Filmen, ”September Clues 9/11”:

  Denna spellista kan också vara intressant:
  https://www.youtube.com/playlist?list=PL02330024F0FA4A22

 9. Det ständiga tjatandet om hur och varför tornen störtade samman drar fokuset bort från det viktigaste i varje brottsutredning nämligen: Qui Bono? Vem gynnades?

  https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2015/10/05/vad-har-wtc-911-och-23-biljoner-i-usa-gemensamt-folj-pengarnas-vag/

  • Eftersom många har köpt de officiella förklaringen är det utomordentligt viktigt att bevisa motsatsen. Sedan kommer man till steg två vem och vilka har tjänat på dessa händelser och om det finns några politiska kopplingar, alltså företrädare som sagt att man önskar sig något liknande innan det hände (vilket det gör).

   Det viktigaste är att bevisa eller motbevisa om det verkligen var muslimer som låg bakom, och vår konklusionen är solklar, inga muslimer har varit delaktiga i dessa händelser. Det är mycket viktigt att slå fast, att krigen i Mellanöstern är och var orättfärdigt och skall bedömas som brott mot mänskligheten.

   Att noggrant gå igenom det material som finns i ämnet hur tornen rasade syftar till att bevisa att den officiella förklaringen är en bluff. Att bara titta på vem som hade fördelar av det som hände kan lätt avfärdas med ett ”och, det var ju i alla fall muslimer som attackerade oss”. Då får efterverkningarna inte så stor betydelse.

   • Tusen tack, svitjod2000! Jag håller helt och fullt med dig som du skriver. Jag tycker också att det är enormt viktigt att ta reda på vad som verkligen hände den 11 september och få ett avslut på det först, som man gör i en riktig brottsutredning. Jag bara måste visa er vad utredning av 9/11 kostade; 600.000 dollar, gemfört med vad utredning av Bill Clintons kärleksaffärer med Paula Jones och Monica Lewinsky kostade: 40.000.000 dollar. Det är skrattretande och ett hån mot dom anhöriga till dom som mördades den 11 september 2001.

   • Att lura några lågintelligenta jihadister med mattknivar in i de plan som ska störta in i WTC lär inte vara speciellt svårt.

    Jag finner det osannolikt att flygplan nummer två skulle vara ett påhitt sannolikt även flygplan nummer 1.

    Hur de styrdes är givetvis en helt annan sak.

    Folk har vid träff nummer två ögonen riktade mot tornen. Även de fem dansande och high-fivande israelerna utklädda till araber hade kameran riktad åt rätt håll vid detta tillfälle.

    http://www.democracynow.org/2007/2/8/cheering_movers_and_art_student_spies

  • Cui Bono räcker inte man måste ha möjlighet också för att ett brott ska begås:


 10. De i särklass bästa dokumentärerna om 911 har gjorts av Ryan Dawson.

  War By Deception:

  och Empire Unmasked (som man måste köpa):
  http://funding.ancreport.com/projects/the-empire-unmasked/

  De fokuserar på alla händelser som omger 911 både före och efter attentatet. Det är väldigt intressant att se t ex kongressförhör med cheferna för CIA och militära underrättelsetjänsten där det kommer fram att neokonservativa aktivister skapat egna underrättelseavdelningar som försedde Vita Huset med hittepå-information inför invasionen av Irak.

  När det kommer till själva attentatet så finns det så mycket desinformation att hälften vore tillräckligt. Även rätt så ointressant på det stora hela. Inte heller själva fokuset i Ryan Dawsons dokumentärer.

  Kan verkligen rekommendera dem.

  • Jag har postat den filmen många gånger här. Det är helt klart den bästa informationen som man kan få. Empire Unmasked var ungefär samma film.

 11. Anthony Lawson har förhinder att posta nya filmer till sin kanal i och med hans bortgång för något år sedan. Men kanalen ligger upp ännu och är en av YT:s absolut bästa källor till info om 9/11 (han har också filmer om sionism som är mycket bra). Ingen som studerar detta ämne ska missa denna kanal. Han tar upp ämnet No Planes en del. Jag hade en del kontakter med honom när han levde och det var en sur djävel att ha att göra med, men han hade alltid bra ärlig information. En hjälte som dog för tidigt! :

 12. Christopher Bollyn har varit på turné i USA, det finns flera versioner av detta föredrag, men denna är den bästa versionen som jag sett. Helt klart ett måste se i detta ämne. Det finns tveklöst tillräkligt me bevis och indicier för att börja gripa folk som är inblandade. Men tyvärr så lever vi i en verklighet där de som är skyldiga är de som skapar reglerna:

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: