• Mest lästa inlägg

 • Mest klickade

Jag hade fel: SAKLIGHET

saklig

En fortsättning på temat i två tidigare bloggtexter – om Sydafrika respektive SD.

Här ska det handla om metoder och principer i argumenteringen.

Inte kan det väl vara fel att eftersträva ”saklighet” i debatten?

I en bemärkelse, faktiskt – ja! Det blir en slutsats som jag nu tycker mig kunna dra, efter drygt två decennier av invandringskritiskt opinionsarbete.

Låt mig ta det från början, (och förlåt, alla ni som redan många gånger hunnit ta del av denna historia om BGF):

bgfhist

Den utgångspunkt som verkligheten gav, när vi inledde verksamheten för Blågula frågor, rymde i huvudsak två moment:

1.
Tidiga invandringskritiker – BSS och SD – var demoniserade. De framställdes i maktmedia som extremister och annat negativt.  Detta gav i princip möjlighet för två alternativa tolkningar:

a) De som opponerade var faktiskt dåliga människor

b) Detta var bara en av media fabricerad nidbild.

2.
Vi som drog ingång Blågula frågor – Anders Sundholm och jag själv – hade en politisk bakgrund inom socialdemokratin, vänstern och miljörörelsen. Det gav oss en potential att själva slippa stämplingar.

Vi skulle inte lätt kunna anklagas för ”högerextremism”.  Genom att ge oss in i debatten och framföra kritik av den förda invandringspolitiken skulle  ”korten bli synade”:  fanns alls något utrymme för en saklig debatt i denna fråga?

• var ”felet” med den kritik som dittills anförts att den kom från antidemokrater, ”rasister”, osv?

• eller var dessa anklagelser inbyggda, skulle sådant med automatik drabba varje kritiker?

Svaret på detta kom snabbare än vi någonsin kunnat föreställa oss!

expo95
Föreningen Blågula frågor startade sin verksamhet 1995.  Redan samma år kom ett angrepp i det nystartade ”antifascistiska nyhetsbladet” Expo, under redaktörskap av en dokumenterad återfallsförbrytare  (Tobias Hübinette).

Expos artiklar slogs upp stort i Expressen och Aftonbladet våren 1996. Dessförinnan hade de genererat två mediedrev mot Blågula frågor, också utifrån Expomaterial.

Ställ detta mot vårt BGF-koncept:

• I botten låg för det första vår egen bakgrund.  Vi var varken akademiker, miljonärer eller kändisar – bara vanliga medborgare, som under många år arbetat oegennyttigt och demokratiskt inom godkända partier. Detta borde ge oss en slags grundplåt av legitimitet.

• Därutöver ingick i vårt koncept att vara strikt sakliga, dvs att söka fakta och sanning, att inte gira in på några stickspår av sympatier/antipatier och känslor. Sakfrågorna, verkligheten och förnuftsmässigt resonerande i fokus!

• Meningsmotståndare skulle visas en grundläggande respekt. Undvikande av epitet och personangrepp.  Avståndstagande från såväl lögnaktiga anklagelser som våld.

Det gick inte bra.  Vi bemöttes knappast på ett motsvarande sätt. Det blev inget medborgerligt samtal – på andra sidan var det tomt. Ingen dialog om invandringen.


Situationen var asymmetrisk – både genom de politiskt korrektas mediala övertag och genom skillnaden i metoder/argumentering.

Vi försökte arbeta med fakta och argument – massmedia mötte med tillmälen och associationer.  Vi fokuserade på översikter, helhetssyn och långsiktiga konsekvenser – media på enskilda fall, empati och kortsiktighet.

Huvudlinjen var att förtiga oss.  Våra debattinlägg togs inte in, våra möten och initiativ nonchalerades. Där denna linje frångicks handlade det om att ”hänga ut” och ”avslöja”, förtala och skandalisera. I fåtalet debatter såg man till att vara många mot en.

narti
Vår bakgrund och samtidigt nyanserade linje gjorde det svårt att finna någonting mot oss. Detta löstes genom tal om ”smygrasism” och ”dold” främlingsfientlighet.  Längst gick den folkpartistiska riksdagsledamoten Ana Maria Narti: Den rasistiska propagandan tar här sin farligaste form – den som presenterar sig som motståndare till rasismen.”

Om en kritiker på något sätt varit obalanserad påtalades självfallet detta. Men där så inte var fallet gick det s.a.s. ”lika bra med selleri”.

De politiskt korrekta blockerade m.a.o. en saklig debatt om invandringen.

Detta rymde samtidigt ett hyckleri, då de i sin propaganda hela tiden gjort anspråk på att representera  fina värden som  ”demokrati,” ”respekt” och ”tolerans”. Kritiker anklagades gärna för ”okunskap” och ”fördomsfullhet”. Just fakta var ju vad de inte förmådde värja sig mot, och därför inte ville veta av.


Redan bemötandet från de politiskt korrekta kan nu ge anledning att ompröva hittillsvarande linje. Respekt är det sista som de förtjänar!  Tvärtom! Vad svenskfientliga politiker som Bengt Westerberg och Mona Sahlin, Fredrik Reinfeldt och Stefan Löfven förtjänar är bara det djupaste förakt, från varje svensk.

ansvariga


Framförallt finns anledning att ompröva saklighetslinjen av ett annat skäl.

Som erfarenheterna visat är det inte fakta och sakliga argument som övertygar människor. Man tror som man gör, därför att det är vad man vill göra. För att nå människor måste vi lyckas kommunicera på en känslonivå.

När jag nu vill ompröva linjen av ”saklighet” betyder det inte övergivande av sanningssökandet eller ointresse för fakta som är korrekta och relevanta. Däremot blir det önskvärt att argumenteringen vänder sig inte bara till hjärna och förnuft, utan även till hjärta och känslor.

Underlag för sådant finns ju där i överflöd:
– Hur vi svenskar görs till andra klassens medborgare i vårt eget land
– Hur våra barn och barnbarn får en otrygg uppväxtmiljö
– Hur unga berövas möjligheter till utbildning, arbete och bostad
– Hur kvinnor inte längre kan röra sig fritt på offentliga utrymmen
– Hur det skapats no-go-zoner för svenskar
– Hur vi alla berövas en framtid.


Utöver dessa två moment i opinionsarbetet – fakta/förnuft och känslor – vill jag lyfta fram ett tredje viktigt moment: moraliskt övertag.

mhg
Denna typ av övertag har vi sverigevänner iofs redan genom att i sak har rätt, genom att kämpa för en rättfärdig sak.

Som svenskar försvarar vi oss själva och varandra mot förtryck, övergrepp och orättvisor. Det räcker långt, ur moralisk synpunkt!

Omvänt gäller det att bemöta och förkasta försök att grundlöst skuldbelägga oss.

Exempel på sådant saknas ju inte:
• ”Förintelsen”
• slavhandel
• kolonialism
• neutralitet under kriget
• svensk välfärd.

Vi är inte i något moraliskt underläge, har ingen anledning att be om ursäkt för vår existens!

Svenskt välstånd är främst ett resultat av våra egna insatser och egenskaper, som:
– arbetsmoral
– kunnande
– hederlighet
– samverkan.

Oavsett vilka grymheter som begicks i Europa under förra seklet så är det inte rimligt att hålla människor idag ansvariga för detta, människor som inte ens levde på den tiden.


Smoke rises during an explosion from an Israeli forces strike in Gaza City, Saturday, Nov. 17, 2012. Israel bombarded the Hamas-ruled Gaza Strip with nearly 200 airstrikes early Saturday, the military said, widening a blistering assault on Gaza rocket operations by militants to include the prime minister's headquarters, a police compound and a vast network of smuggling tunnels. (AP Photo/Hatem Moussa)

EN ANNAN SAK gäller, tycker jag, övergrepp i nutid. Där kan vi i princip bära ett medansvar, genom likgiltighet och passivitet.

Jag tänker på:

• USA:s invasion i Irak år 2003, med ca 1 miljon dödade.

• det halvårslånga flygbombandet av Libyen år 2011 (där Sverige deltog med JAS-plan!)

• söndersmulandet av Syrien under fem års krigande.

Israels oupphörliga övergrepp mot palestinier

• Svartas övergrepp mot vita i Sydafrika.

15 svar

 1. Välformulerat, som vanligt!

 2. 82-årig barnläkare i ”Ring P1” talade klart och tydligt om ”ensamkommande flyktingbarn”.
  Ett par dar senare pudlade han.
  A. Pascalido avslöjar sig för den som har öron att höra med…

  http://petterssonsblogg.se/2015/10/31/att-tysta-kritiker/

 3. Det är lätt att vara efterklok men när man så här i efterhand tar del av dina och en del andra invandringskritikers erfarenheter så är det bara att konstatera att motståndet varit totalitärt. Endast till formen har det varit demokratiskt. Det har aldrig funnits någon vilja till dialog, saklig argumentation, fakta- och argumentationsanalys. Motståndarna har endast varit intresserade av att tysta ner obekväma och i deras synvinkel förkastliga åsikter.
  Så här i efterhand kan man tycka att det borde ha upptäckts betydligt tidigare och slutsatser skulle ha dragits av det. Jag har inga svar på hur man skulle ha handlat i stället. Men några tankar har poppat upp. Att ha med totalitärt förtryck att göra är inte lätt, speciellt när makthavarna indoktrinerat en stor del av befolkningen. Men förtryckare skäms nästan alltid för sitt förtryck och vill dölja det för omvärlden. Redan på 80-talet när de första invandringskritikerna började förlora sina jobb och drabbades av andra repressalier skulle ett dokumentationscentrum startats med uppgift att dokumentera alla former av övergrepp mot grundläggande fri- och rättigheter. Alla stoppade demonstrationer, störda torgmöten, misshandel, hot och ofredanden. Övergrepp och olagliga påtryckningar, allt skulle ha dokumenterats och sammanställts i rapporter som skulle ha spridits internationellt. Försök att driva några ärenden ända upp till Europadomstolen borde ha prövats, efter insamling av medel.
  Det tvärpolitiska konceptet med BSS avbröts alldeles för tidigt. Det skulle ha drivits vidare, eventuellt parallellt med en partibildning.
  Det var några reflektioner, andra kan säkert tillföra ytterligare synpunkter. Men min poäng är att en av de grundläggande misstagen var det felaktiga antagandet att vi verkade i en normal demokrati med demokratiskt sinnade motståndare. Så var aldrig fallet. Det är den hemska sanningen.

 4. Det har bestämts för länge sedan att invandring och migration skall inte debatteras om det inte handlar om lättnader i migrationspolitiken. EU har nu visat sitt rätta ansikte, en maktfullkomlig elit som går i USA-oligarkernas ledband. EU var och är enbart ett instrument för att försvaga och minimera enskilda suveräna stater.

  I denna kontext följer det sig naturligt att i princip ”förbjuda” invandringskritik, förbjuda i så motto att den som ägnar sig åt det riskerar att sparkas ut ur den sociala gemenskapen och bli av med sin försörjning och förlora sin inkomst. Staten till och med tillåter att en privat spionorganisation (EXPO) får existera och att man dessutom samarbetar med densamma, vilket är synnerligen anmärkningsvärt.

  För att få folk att förstå varför det ser ut som det gör i vårt land, Europa och resten av världen måste vi attackera hydrans huvud(en) och strypa tillförseln av syre och näring till denna best. Hydran är oligarkerna främst i USA:s finansiella centrum. Privata bankirer såsom JP Morgan, Goldman Sachs, Rockefeller och kronan på verket Rotschild.

  Det är bland dessa man för söka ägandet av Federal Reserv, USA:s Riksbank och den är lika federal som Federal Express alltså raka motsatsen den är helt i privat ägo. Utöver det kontrollerar man även (BIS) Bank for International Settlement ett Riksbankernas bank där ca 60 länders riksbanker ingår, även våran.

  Vilket innebär att när nationen behöver pengar så vänder man sig till sin privata Riksbank och begär tryckning av pengar som då Riksbanken ger mot ränta. Staten måste alltså betala ränta till en privat bank man givit rätten att trycka pengar. Däri ligger George Soros och oligarkernas förmögenhet i. Vi beskattas för att en del av våra skatter går oavkortat rakt ner i fickorna på dessa ljusskygga makthavare.

  Vi betalar till våra moderna kungar och kejsare utan att veta hur de ser ut eller ens vad de heter. De gömmer sig bakom en fasad och den fasaden heter demokrati. De gömmer sig bakom sådana sinnesslöa figurer som Löven och Reinfeldt och resten av den politiska nomenklaturan. Alla s.k. folkvalda är i händerna på dessa ekonomiska svindlare, om inte blir du i bästa fall skandaliserad och får sparken i värsta fall blir du mördad.

  Det råder en kompakt samsyn över parti och blockgränser över migrationens väl. Likaledes råder samma negativa samsyn om Ryssland, Ungern, Tjeckien, Polen och Slovakien. Så frågan är varför vi behöver åtta olika partier i Riksdagen när det räcker med ett. SD ger jag inte en krona för att de ska göra någon skillnad.

  Våra korrupta politiker och lika korrupta tjänstemän är en stor fara för nationen. De är även allierad med en utomparlamentarisk rörelse som EXPO dit bl.a. Mona Sahlin sålt sin själ. Hela vårt land är under attack från främmande makt och som administreras av våra köpta politiker.

  Vi måste kräva att Sverige skall lämna EU, FN, BIS och alla andra hämmande avtal som begränsar vår frihet. Vi skall förbjuda fractional banking och införa ett hederligt banksystem som i princip omöjliggör att man kan tjäna pengar på och med pengar. Den princip som det unga USA ville göra men som då attackerades av England med familjen Rotschild som innehavare av Bank of England.

  Vanligt folk i alla länder måste sätta sig upp mot banksystemet som förslavar oss och gör oss ofria. Kan vi få bort oligarkerna från pengatryckerierna då kommer många av de problem vi upplever idag att lösa sig per automatik, med lite hjälp på traven. Folk måste åter få kunskap om vilka som sitter bakom skynket och drar i våra ”folkvaldas” trådar.

  Vi struntar i migrationsdiskussionen, vi lämnar den därhän och ger oss på banksystemet istället. Det är mer av teknisk natur och torde inte innehålla så mycket känslomässiga motargument som motståndarlaget alltid använder. Samtidigt kan vi argumentera för Swexit ut ur EU som faktiskt inte levererar den fred man gick fram med för vår anslutning. Man levererar ekonomiska sanktioner mot Ryssland man medverkar i krig och skapar grogrund för terrorism mot andra stater och mot oss själva.

  • Jag tycker nog lite som du. Men jag vill betona att migrationsdiskussionen har varit viktig och har brutit mark. Vår sida har i princip vunnit den redan (det som sades på ”hatsajter” för några år sedan sägs helt öppet idag), det är bara ”detaljer” kvar som inte kommer åtgärdas utan att ändra på banksystemet. Och för att hålla ångan uppe så är det kanske klokt att betona andra saker?! Jag vill nog framhålla 9/11 som vår tids viktigaste fråga, för den belyser så många delar av det som är fel i världen (och är själva roten till migrationen), bl a den om hur pengar skapas, vilket är en förutsätting för krigsindustrin.

   Tyvärr måste jag nog gissa att banksystemfrågan innehåller känslomässiga problem den med. ”För dom är alla …”.

 5. Sverige om några år? :

  • Det är nog risk även här för vad videon visar Vauen, med tanke på hur alla felbeslut bara fortsätter.

  • Ja, det är inte osannolikt med den politik som förts sen 30-40 år tillbaka.

  • Ja, så jävligt har vi det tack och lov inte ännu här i Sverige. Men får våra förrädare hålla på, är det inte omöjligt att vår barn och barnbarn får uppleva ett nytt ”Skandinaviskt Venezuela”.

   Vi kan ju redan se fröerna till denna utveckling här i Sverige och bara det är skrämmande.

   När jag såg hur mycket pengar man tvingades ha med sig och vilken astronomisk inflation som rådde, kom jag att tänka på Tyskland under åren efter första världskrigets slut och fram till nazisternas maktövertagande. Då fick folk också ha en skottkärra eller resekoffert full med pengar bara för att köpa en halv limpa bröd.

   Är det det som vi har att vänta – i bästa fall? Har också frågat mig varför Sverige beslutade att trycka nya sedlar? Kan det ha något med en väntande gigantisk inflation att göra?

 6. Du har rätt, Jan, av följande skäl:

  De fakta, som vi presenterar och vill diskutera, känner PK-folket redan till! De vet att svenskar kommer att drabbas, de vet att terror och våldtäkter kommer som ett brev på posten, med ohämmad invandring av fr.a. muslimer. De vet att Sverige kommer att kollapsa som nationalstat. De vet att Bankmaffian och USA-imperialismen ligger bakom invandringsvågen. De vet att det är ett fåtal, av dem som kommer, som är flyktingar.

  PK-folket VET allt detta men vill hindra det svenska folket att inse det. PK-folket VILL förstöra Sverige, de VILL störta svenskarna i fattigdom, de VILL att svenska kvinnor skall våldtas och att svenska män skall misshandlas. De VILL se blod och död på våra gator. De är satanister. Allihop!

  De är i grunden opolitiska – det är därför vi ser dem i alla partier och i alla media. De har inga politiska ambitioner. De vill sko sig själva men i övrigt bara riva ned och förstöra.

  Att så många människor i nyckelpositioner har ett så fruktansvärt hat till sitt eget samhälle och till sina medmänniskor, är nästan omöjligt att ta till sig. I normala människors föreställningsvärld, finns inte en sådan genuin ondska – åtminstone inte här, inte hos de ‘snälla svenskarna’.

  Det är de vanliga, sansade svenskarna, som är mottagliga för våra fakta och våra tankar. Det är med dem vi skulle kunna ha ett normalt meningsutbyte. Med våra väl underbyggda argument, skulle vi fått 80%-90% med oss.

  PK-folket vet detta. Därför måste de blockera oss, så att vi inte når svenskarna. Därför gör de allt för att misskreditera och förlöjliga oss. Ingenting vi säger eller gör, kommer att få dem att släppa fram oss. Om vi inte får hejd på dem, kommer de även att slakta oss – precis som deras gelikar gjorde i Sovjet, Kina, Nordkorea och Kambodja.

  Det tog mig många år att inse att de FAKTISKT hatar svenskarna. Faktum är att de helt igenom genomsyras av hat. Med sådana människor kan man inte föra dialog. De måste bekämpas och nedgöras. De måste fråntas sin maktställning och tvingas tillbaka till sina hålor, hos de andra gråsuggorna och tusenfotingarna.

  Att vi insett detta först nu, är en skam, som vi får bära med oss. Med hjärntvätt och skambeläggning hade vi blivit menlösa och aggressionshämmade mähän, utan den kraft och beslutsamhet, som vi skulle ha behövt. Vi måste snabbt göra oss av med hämningarna, om vi skall kunna vända utvecklingen, innan katastrofen är över oss.

  • Tillägg (jag missade avslutningen): Vi måste vända oss direkt ill det svenska folket. Vi måste – som du så riktigt skriver – berätta för folket, hur vanliga svenskar drabbas.

   Vad jag tror vi måste göra, är det som vi på 70-talet gjorde i FNL-rörelsen: Dela ut flygblad, där de som drabbats får komma fram med sina berättelser. Då gick vi även runt och knackade dörr hos folk, där vi lämnade skrifter och diskuterade. Visst slängdes dörrar igen för oss, men de flesta lyssnade.

   Vi får inte lämna alla sådana aktioner till invandrarorganisationer och politiker. Ian Wachtmeister och Bert Karlsson visade faktiskt vägen, med torgmöten där man showade och informerade, men när Ny Demokrati dog var det ingen som tog över.

   Demokratin i Sverige är stendöd. Vi lever redan i en diktatur, där förtrycket verkställs av vänsterpöbeln och PK-media. Yttrandefriheten är nästan borta redan och snart censureras Internet. Vi måste agera, för att väcka svenskarna att stå upp för sitt land och sitt folk. Då backar PK-kräken.

   • Jag kunde inte ha skrivit det bättre själv!! Tack för en balanserad och förklarande kommentar som jag delar helt.

    Varje dag förfäras jag över hur de ansvariga i Sverige talar och skriver om problemen och konsekvenserna av den förda politiken men man undviker noga att tala eller nämna orsakerna till allt detta.

    Man vägrar att tala om ”elefanten i rummet” – den sanslösa och totalt gränslösa massinvandringen! Men konsekvenserna vågar man numera tala om och det gör man med den ena luftpastejen efter den andra.

    Man föreslår ingrepp och kostsamma satsningar för att åtgärda det hela, men som bara visar sig vara rent tomt munväder och inte annat.
    Jag har hållit på att kritisera detta sedan början av 90-talet vilket resulterade att jag förlorade mitt jobb och min utkomst och sedan dessutom utsattes för yrkesförbud, bara för att jag försökte varna omgivningen för vad som komma skulle.

    Nu kan jag bara tyvärr säga ”Vad var det jag (vi) sa?” Men det hjälper ju varken mig eller alla oss andra klarsynta som insett bredden av faran med en gränslös massinvandring.

    Avslutningsvis vill jag nog också kommentera lite av det sista Janne skrev om israelernas ”oupphörliga angrepp på palestinierna”.

    Man får nog vara lite mera rättvis, för i palestiniernas kultur, som bygger på islam, så kommer de aldrig att ge sig, aldrig sluta fred utan bara på sin höjd söka vapenvila. Detta för att kunna konsolidera och bygga upp sina styrkor och få tid att anpassa sin strategi, för att sedan (lömskt) anfalla sin fiende där man upptäckt denna vara som allra svagast. Det ser vi nu.

    Man har insett att med vapen makt kan man inte införa sitt ”Globala Kalifat” där bara sharialagar ska gälla. Utan det gör man nu genom massiv invandring som förmenta flyktingar och mycket stort barnafödande.

    Enligt min uppfattning har israelerna oftast svarat på palestiniernas ständiga lobbande av raketer och granatbeskjutningar in mot, av israelerna bebodda bostadsområden, och inte minst de ständigt återkommande provokationerna dessa utsatts för, bara för att skrämma bort, göra israelerna rädda och oroade och få bort dem från den ockuperade marken.

    Vi ser samma beteende nu i Europas större städer och inte minst här i Sverige, med allt fler mer eller mindre helt invandrartäta ”no-go-zoner” där målsättningen är att skrämma bort alla svenskar och icke-muslimer. Nu är det muslimerna, inte alla, men så många att det blivit ett allvarligt problem för oss, och de håller på att lägga vårt land under sig genom ”flyktinginvandring”. Så därför kan man bättre förstå vad som händer mellan israeler i Palestina genom att titta på vad som nu händer här.

   • Sedan 1967 har Israel – i strid mot FN-resolutioner och folkrätt – ockuperat Västbanken och Gaza. En inte oväsentlig detalj, tycker jag. Denna ockupation måste upphöra!

   • Att överhuvudtaget acceptera en stat som inte kan existera utan kontinuerlig etnisk rensning är knappast förenligt med god moral.

    Israel har inte definierat sina gränser. Om man tittar på Irguns gamla logotyp så ser man ”stor Israel och ett hand håller i en bössa”:

    https://en.wikipedia.org/wiki/Irgun

    Denna organisation har förgreningar till dagens regim. Israel är en rövarkula som bör bojkottas helt och hållet. Förbjud all form av sionism.

 7. ”vänsterpöbeln och PK-media” är en sanning med modifikation.

  Jag anser inte att denna politikeradel inkl. presstituerade är vare sig ”vänster” eller ”politiskt korrekt”, ej heller emotionellt korrekta.

  De bedriver i maskopi vad vi måste kalla traditionell högerpolitik med frihandel som slår ut arbetare mot arbetare och gynnar storföretagen i racet mot välfärdsbottnen och förvärrar saken med extrema mängder av invandring.

  Politiskt korrekt vore att följa ex. Mahatma Gandhis idéer om demokrati, men det gör de inte.

  Några citat av Gandhi med mina kommentarer:

  ”Demokrati är en omöjlig sak tills makten delas av alla,”…
  / Mahatma Gandhi

  Vad han talar om är ökat inslag av direktdemokrati eller att representanterna åtminstone följer folkviljan.

  ”Evolution av demokrati är inte möjlig om vi inte är beredda att höra den andra sidan.”
  / Mahatma Gandhi

  Massmedierna blockerar ut den andra sidans åsikter. de är inte motiverade att lyssna.

  ”Demokrati, disciplinerad och upplyst, är den finaste sak i världen. En demokrati fördomsfull, okunnig, vidskeplig, kommer att landa i kaos och kan blir självförstörande.”
  / Mahatma Gandhi

  Fördomarna som envetet basuneras ut om ex. SD som rasistiskt är väl det ultimata exemplet på fördomsfullhet och okunnighet. Ingen nämner det faktum att rasismen ökar av just den mångkultur kombinerat med den högerpolitik som politikeradeln bedriver.

  ”Min idé av demokrati är att under den borde de svagaste ha samma möjlighet som de starkaste”.
  / Mahatma Gandhi

  Den högerpolitik som politikeradeln bedrivit allt sedan Olof Palme mördades är väl allt annat än en politik där den svagaste i Sverige ges samma möjlighet som den starke.

  ”Intolerans, oartighet och hårda ord….. är tabu i alla goda samhällen och strider helt klart mot demokratianda.”
  / Mahatma Gandhi

  https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/citat-om-demokrati/

  Intolerans, oartighet och hårda ord är exakt vad SD fått utstå för att de framfört sina fakta och artiga demokratiska åsikter.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: