• Mest lästa inlägg

 • Mest klickade

Förtidspensioneringar

Andelen förtidspensionerade brukar ses som tecken på ohälsa. Så behöver dock inte vara fallet. Det kan också återspegla slappare bedömningar från läkare eller ett direkt fusk.

En förtidspensionering kan ju ekonomiskt bli som en vinstlott i miljonklassen: livstids försörjning utan att behöva arbeta, utan att ha några tider att passa.

Den totala dödligheten i Sverige sjönk med över 40 % under perioden 1970-2005. Samtidigt ökade antalet förtidspensioneringar. År 1970 var bara 3,3 % av den arbetsföra befolkningen förtidspensionerade. År 2005 var siffran 9 %.


År 2008 var antalet förtidspensionerade – mottagare av sjukersättning, som det nu döpts om till – mer än en halv miljon. Hur stor andel av dessa är utrikes födda?  Viss statistik på detta finns fram till början av 90-talet. Ökningen var då snabbare för utrikes födda än för svenskar.


Andelen förtidspensionerade är ungefär dubbelt så hög bland utrikes födda som bland svenskar.

Greker, särskilt grekiska kvinnor, låg under 90-talet i topp beträffande förtidspensionerande. På andraplats kom jugoslaver. Skillnaderna mot infödda svenskar är anmärkningsvärda.

Bland svenska män i åldersgruppen 45-59 år var år 1991 10,7% förtidspensionerade. Motsvarande siffra för greker var 40,2%!


Systemet medger att människor kan komma hit från andra länder och efter kort tid få förtidspension. Redan efter fem års vistelse kan man resa hem igen, och för resten av sitt liv uppbära svensk pension.

Till detta kommer att man genom en kort tids intensivt förvärvsarbete har kunnat nå en hög inkomst och därigenom ”pumpa upp” sin ATP-del av förtidspensionen. Beloppen ligger vanligen högre för invandrare än svenskar.

Ur rapporten ”RRV 1995:33”:

”…var år 1992 den genomsnittliga årspensionen för svenskar födda i Sverige 83.000 kronor, medan den för svenskar födda utom landet var 86.000 kr. Högst var den för utländska medborgare i Sverige från Grekland och fd Jugoslavien, med 90.000 kr.”

Medan andelen förtidspensionerade vid 64 års ålder bland svenskar låg kring 45% låg den bland utrikes födda kring 55%. För greker och jugoslaver låg den kring 80%, för grekiska kvinnor 87%!

Teoretiskt sett skulle ju detta kunna återspegla ett markant sämre hälsotillstånd inom just dessa grupper. Men om så verkligen vore fallet, då skulle också dödstalen vara markant högre för invandrare från Sydeuropa. Men så är det inte alls.

ESO-rapporten ”Ds 1995:68”:

”De åldersspecifika dödstalen bland vuxna individer är låga, klart lägre än i den infödda svenskbefolkningen.”

RRV har också konstaterat att det, särskilt inom vissa branscher, förekommer att förtidspensionerade förvärvsarbetar och får lön. Det rör sig om både svartjobb och vanligt förvärvsarbete. Det förekommer även att man lyfter dubbla förtidspensioner från olika länder.

Bo Södersten i DN den 12/2 -04:

Ur ett svenskt perspektiv (särskilt från den offentliga horisonten) ses förtidspensionering ofta som en form av stigmatisering. Men detta synsätt är ingenting självklart. Många kan tvärtom föredra ett tidigt utträde ur arbetslivet. Hos oss gäller vidare ‘tvåförsörjaridealet’. Vi finner det naturligt och prisvärt att även gifta kvinnor skall arbeta. Men i Sydeuropa och Mellanöstern gäller inte alls detta ideal.”

Det totala antalet förtidspensionerade har alltså ökat kraftigt under 1990-talet och början av 2000-talet. Diagrammet nedan är baserat på uppgifter från Riksrevisionsverket, rymmer de gula delarna av staplarna alltså även de utrikesfödda som fått svenska medborgarskap.


Boken ”Invandrare på arbetsmarknaden” redovisar dödstal för olika grupper, perioden 1986-90. Dessa är lägre för sydeuropéer än för infödda svenskar, beträffande såväl män som kvinnor.

RRV har ändå kunnat konstatera att antalet sjukpenningdagar per sjukförsäkrad år 1990 var för svenskar 25, för invandrare 43. Särskilt hög var siffran för sydeuropéer. Medan siffran för kvinnor, födda i Sverige, var 28, var den för sydeuropeiska kvinnor 73.

Medan inom andra grupper av kvinnor de ensamstående konsekvent har fler sjukdagar än de gifta, är det tvärtom för sydeuropeiska kvinnor.

Anmärkningsvärt är också en jämförelse inom samma yrkesgrupp, städare. Kvinnliga städare, födda utomlands, får i genomsnitt 60% mer i sjukersättning per år än kvinnliga städare, födda i Sverige. /

Bo Södersten i DN den 12/2 -04: ”I dag kostar exempelvis förtidspensionerna ungefär 50 miljarder per år. Det är en absurt hög siffra.”

Thomas Jacksson i Sydsvenskan den 23/3 -09:

”Men hur skall vi då förklara att vi utan konkurrens är världens mest arbetsodugliga folk på grund av sjukdom? Vi måste ställa oss den frågan när svenska läkare sjukförklarat cirka 20 procent av den arbetsföra befolkningen. Det är den högsta siffran i världen.”

”En studie i Dalarna visade att åtta av tio läkare sjukskriver patienterna trots att de anser det olämpligt eller skadligt. Orsaken anges bland annat vara rädsla att komma i konflikt med patienter som alltså vill vara sjukskrivna. Många patienter vill alltför ofta komma åt en ‘gratis’ förtidspension värd 4–5 miljoner kronor och som till skillnad från socialbidrag och a-kassa kan tas med utomlands.Jag har två kollegor som blivit mordhotade när de nekat sjukskrivning och åtskilliga andra som blivit utsatta för andra obehagligheter i form av fysiska hot, misshandel och anmälningar.”

Mer information om förtidspensioneringar finns på Blågula frågors webbsida: här, här, härhär, här, här, här och här.

11 svar

 1. Borde inte förtidspension vara förbehåller landets medborgare? Att komma utifrån och tillskansa sig dessa ekonomiska förmåner borde inte vara möjligt rent juridiskt, då dessa personer inte har bidragit i samma mån till inhöstandet av pengarna.

 2. När jag i början av 90-talet alltjämt omfattade den politiska korrektheten i invandringsfrågan, och vi gick in i en lågkonjunktur, slutade jag aldrig att förvånas över att många invandrare beklagade sig över olika åkommor som då var på tapeten. Den mest populära var ”utbrändhet”. Den saknade i stort sett alla fysiska symtom som går att diagnosticera. Det var ganska diffusa symtom som ex. nedstämdhet, sömnstörningar, allmän olust, nedsatt aptit etc. (För rättvisans skull måste jag påpeka att även många svenskar drabbades av ”utbrändhet” på nästan epidemisk nivå). Lyckades man få doktorn att sjukskriva en var halva segern vunnen. Då kunde man ta semester allt oftare och längre i hemlandet, det gällde bara att inte missa de nödvändiga läkarbesöken, som efter en viss tid ledde till förtidspensionering. Sen var det bara att åka ”hem” på ”betald semester”. Jag hoppas läsaren förstår att jag inte hittat på detta, det handlade om väldigt många människor. En del av dem hade dessutom någon ”bissniss” vid sidan om som dock gick att sköta trots att man var oförmögen till arbete(!) En invandrad bekant till mig köpte och sålde både bilar och klockor med god framgång. Han var också en relativt bra ”daytrader” då han trots sjukdom kunde sitta vid sin dator och sköta aktiehandeln med hjälp av sin dator.
  Han brukar skicka glada foton till mig, där han ligger och har det skönt under den östasiatiska solen tillsammans med familjen.
  Att den nuvarande politiska majoriteten börjat röja upp i den här djungeln är bra, trots att media mest skildrar de felaktigheter som tjänstemännen på Försäkringskassan ibland begår.
  Jättebra att den här bloggen tar upp detta !

 3. Man får ta i beräkning, att många nya sjukdomar eller bara påhittade, såg dagens ljus, under 80-talet.

  Nu går det inte att bli sjukskriven längre, om man är lite ledsen, men det gjorde det i mitten på 80-talet.

 4. Men hur funkar förtidspensioneringarna nuförtiden egentligen? Är de fortfarande livslånga? Jag har nämligen för mig att de numera omprövas vart femte år, och då borde ju ”rötägg” avslöjas. Någon som vet?

 5. Jag tror att man omprövar vart tredje år nu.

  Men det handlar om den politiska viljan!

  Politikerna vill medvetet diskriminera svenskar och låta utlänningar leva lyxliv på svenskars bekostnad, men jag vet inte varför.

 6. […] Sverige kan få et forsrgelsesproblem, der er en ond cirkel. Se for eksempel Millds statistik idag: Förtidspensioneringar. 4 kommentarer » Spring til […]

 7. I början av 90-talet var det fortfarande ATP och den vanliga ”folkpensionen” som bestämde pensionsvolymen.
  ATP var dessutom behäftade med vissa restriktioner, som att under minst 30 år, bedöma de 15 bästa åren!

  En person med 5 ATP-år, har i detta sammanhang inte mycket ersättning! Dock var ”folkpensionen” obruten! (1 basbelopp om jag inte minns fel) Förtidspensioneringen togs ur ATP, även om inga ATP-poäng var inhystade, och detta uttogs direkt ur ATP-fonden från 1960 fram till att detta ATP bedömdes som konkursaktigt! Frågan är också, om inte folkpensionen också uttogs ur denna kraftigt växande fond!

  Jag avsatte mer än 10 % av min lön till min nuvarande pension, som tjänsteman och den vanlige arbetaren avsatte bara ca 3!

  Det var många som fick utnyttja detta ATP till sin försörjning, bl a fick värnpliktiga och framförallt mödrar tillgodoräkna de första åren i ATP poäng, utan att ha bidragit en krona till detta system! De statliga räntebidragen betalades ur ATP! Det bode skett ur ett annat konto, och ej ur ATP!

  Facken slapp att betala arbetslöshetersättning, vilket gjorde att facken under denna tid gjorde stora förmögenheter, mm. Listan på utbetalningar ur ATP kan göras riktigt lång, där Erlander började och de borgliga underhöll det under Fälldins tid!
  Jag vill påstå att detta plundrande är det största bedrägeri som drabbat den svenska arbetaren! Och alla vet idag hur det gick med ATP! När GP
  ”lånade” 258 miljader ur ATP 1994 som finansminister, var det en planlagd stöld. Det var planlagt redan 1990, då änkepensionen togs bort!
  Återbetalning skulle ske ”krona för krona”, men det blev ”den som är satt i skuld, är aldrig fri”! Det sade han, Göran Persson!

  När det gäller greker och juggar, måste dessa erhållit någon form av ”de statliga olycksfallsförsäkringarna” som också uttogs ur detta ATP, för att uppnå mer än den etniska befolkningen ekonomiskt sett! Om det nu inte låg något annart fuffens bakom det hela! De har liksom en del av den nuvarande invandraren, skaffat sig rutin i att kunna plundra ett samhälle, utan att lyfta ett finger till sin försörjning!
  Nu blev det för långt, så jag ber om ”urschekta”, som den gode Lundgren en gång sade…

 8. Jag kommer ihåg att nån gång under 70-80 talet fanns det en utländsk läkare på Sveavägen i Stockholm som mot ordentlig betalning skrev ut läkarintyg så att folk kunde bli förtidspensionerade.

 9. Många som skriver glömmer att invandrare kommer oftast hit i arbetsförda ålder och därmed inte kostar statskassan ett öre under uppväxten medans de som är födda här kostar miljoner..
  Sen är de oftast flyktingar som har levt i svåra omständigheter i födelseländer, vilket säger att de troligtvis inte har ett långt liv att se fram emot, som folk i sydeuropa..

 10. Det räcker inte med att vara i arbetsför ålder för att inte kosta statskassan ”ett öre”. Man måste också kunna och vilja ta ett arbete.

 11. […] Förtidspension vanligt bland greker i […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: