• Mest lästa inlägg

 • Mest klickade

Folkligt motstånd!

Vad är det som nu händer med Sverige?

Som fredagsbio 51 tar upp har vi en utbredd och allvarlig brottslighet, samtidigt som polismakten sviktar. Det ger ingen bra prognos för medborgerlig trygghet!

I min egen kommun inträffade nyligen ett mord på ett asylantboende. Förra året även en våldtäkt på ett bibliotek.

Sverige har på kort tid fått in 100.000-tals unga män, som blir kvar i väntan på behandling av asylansökan. Under tiden har vi ansvar för deras boende och försörjning.

För min egen kommun är turism en viktig näring under sommarhalvåret, men stugor och anläggningar är nu upptagna av asylanter. Detsamma gäller i hela Sverige, från norr till söder. Kommer Pite havsbad i år att kunna användas på ett normalt sätt? På Öland har det blivit vattenbrist – grundvattnet räcker inte längre till. För att inte tala om Gotland.

Budgetar i balans? Det tillhör s.a.s. historien. Nu tar vi upp mångmiljardlån för att kunna finansiera asyleriet. Det ska ses som en investering. Så tycker vår finansminister Magdalena Andersson, medlem i ”Framtidspartiet”.  Vårt lättsinne här innebär att vi skuldsätter våra barnbarn – samtidigt som vi berövar dem ett svenskt Sverige.

Vad som pågår är ett vansinne, vårt land drivs mot en kollaps.

Hur reagera på detta?

fraga

I princip finns tre olika förhållningssätt:

1. Grodkok
2. Väpnat uppror
3. Demokratiskt motstånd.


grodkoknej2

1. Grodkok

Passivitet och likgiltighet. De-facto-acceptans. Det är ju vad som nu sker.

Likt grodor låter sig svenskar sakta kokas, reagerar inte på den uppenbara faran.


schw

2.  Väpnat uppror

Detta är inget som jag vill förorda – av skäl som redovisas i fredagsbio 52.

Därmed inte sagt att jag förordar en folklig avväpning. Det är bättre att vapen och organisering finns bland hederliga medborgare än bland grovt kriminella. I Schweiz finns ett gevär hemma hos envar som gjort sin värnplikt.

Principen blir densamma som för det svenska försvaret, från den tid ett sådant fanns: försöka avskräcka från angrepp.


 

3. Demokratiskt motstånd

Vad jag däremot vill förespråka är ett demokratiskt motstånd!

Inte därför att det är lätt, utan därför att det är nödvändigt.

Det som också kan kallas utomparlamentariskt politiskt arbete, dvs försök till:
– opinionsbildning
– folkbildning
– organisering.

Mot oss har vi en helt överväldigande mediamakt – sammansvetsad och aggressiv, skrupelfri och extrem. Med en åtföljande folkfördumning.

Samtidigt finns hoppingivande moment. Mycket är där knutet till internet: bloggar och webbtidningar, radioprogram, filmarbete och bildproduktion. Därutöver papperstidningar, bokutgivning och aktioner som flygbladsutdelningar mm.

kunskap

Hittillsvarande erfarenheter visar dock att det inte räcker med fakta, kunskaper och insikter.

Det krävs också något mer, nämligen handlingsberedskap och motståndsvilja. Ett mod och en envishet. Ett sunt ursinne, som gör att man är redo att riskera något och offra något för personlig del.

Vi måste få uppleva att vi inte är ensamma med våra tankar och känslor.  Att vi är många med samma upplevelser och att vi tillsammans kan ha en styrka.  Därför blir det viktigt att hålla möten – både interna och offentliga. Därför blir det viktigt att anordna demonstrationer och offentliga protester.

Det är så ett demokratiskt motstånd kan växa fram och organiseras.

fd
Här kommer Folkets Demonstration in, med sina möten under hösten 2015 och framåt.

Vilket bemötande kan här förväntas från makthavare och motståndare, av anhängare till den förda folkutbytespolitiken?

Jo, ungefär det som snart visade sig inträffa:

• negativ framställning i massmedia, med inslag av direkta lögner och förtal

• störningar på plats, under medverkan av polisen.

Vad som i viss mån förvånade mig,  förmodligen även andra, var två moment:

– måttlösheten i det angrepp som levererades av Mona Sahlin i Expressen (”fega uslingar”)

– avståndstagandet från även Mattias Karlsson, ledande SD-företrädare.

Vad blir innebörden Karlssons ställningstagande?

st

Som han själv uppger är problemet för honom att det bland åhörarna fanns personer som han ogillade, och därför ville sätta etiketten ”neofascist” på.

Som Stefan Torssell påpekat blir logiken i detta att en talare på ett torgmöte hålls ansvarig för vilka som kommer och lyssnar, och vad som kan röra sig i huvudet hos vederbörande. Helt orimligt, självklart!

Det är väl själva poängen med offentliga möten, att man vill få dit åhörare som tar del av budskapet. Det krav man kan ställa på åhörare är att de – bortsett från eventuella spontana buanden – inte stör talaren, inte försöker sabotera mötet genom oljud.

publik

Men antag att Mattias Karlsson ändå skulle få sin vilja igenom.  Antag att man skulle ringa in de personer som han syftar på och lyckas förhindra dem att närvara på kommande FD-möten…

Skulle det då vara OK för Mattias Karlsson att medlemmar i Sverigedemokraterna närvarade på mötet? Eller ligger ”problemet” s.a.s. djupare?

Är problemets kärna för Karlsson redan det faktum att medborgare samlas till manifestationer, utanför SD-ledningens kontroll?

Ett tecken på att så kan vara fallet är det faktum att man uteslöt sitt ungdomsförbund SDU – som ju anordnade en del demonstrationer.

sdu

Är själva problemet för Karlsson ”risken” för att en bred rörelse växer fram och att ett folkligt motstånd organiseras, utanför hans och SD-ledningens kontroll?

Det ligger ju i sakens natur, att kommer en folkrörelse mot folkutbytet och nedmonteringen av det svenska samhället igång, då kan denna komma att rymma olika åsikter.

Det kan också bli så att det hos enskilda individer sker åsiktsförskjutningar ”under resans gång”, genom nya impulser, erfarenheter och insikter.

Är Mattias Karlsson rädd för det?

mk


 

Som reaktion på alla anklagelser i media mot Folkets Demonstration för ”extremism” svarade flera talare den 19 mars i Stockholm med avståndstaganden från ”rasism” och en del andra ”ismer” .

Några kritiska reflexioner från mig:

1.
Sådana avståndstaganden är verkningslösa. Det har från talarstolen aldrig sagts något som ger grund för anklagelserna, ej heller i texter på plakaten.

De som framfört anklagelserna kommer inte att ändra uppfattning, oavsett vilka pudlanden som levereras från FD-företrädare. Det får inte bli till detta bedrövliga pk-klientel som FD-talare vänder sig!

2.
Det blir fel att anamma språkbruket från detta antiintellektuella klientel. Ska vi alls tala om t ex ”rasism”, då måste först ha klargjorts vad vi lägger in i det begreppet!

Det måste innefatta negativ särbehandling även av svenskar.

3.
Fokus i talen måste vara de aktuella problemen i Sverige idag, orsakssamband och önskvärda åtgärder.

Syftet ska vara att folkbilda/opinionsbilda och få åhörare att känna det meningsfullt att ha tagit sig till mötet.


de

Till sist om polisens agerande.

Jag finner det orimligt att man låter meningsmotståndare hålla en demonstration samtidigt på samma plats. De är ju inte där för att lyssna på några tal. De är bara där för att så långt möjligt störa talen med oljud. Det visar alla erfarenheter.

Vid Blågula frågors möte på Norrmalmstorg den 24 augusti 2002 stod ett stort antal motdemonstranter på ett avstånd av kanske hundra meter. När vi riktade filmkameror mot dem för att dokumentera störningarna ingrep polisen och hotade att arrestera våra filmare.

Samma fenomen gick igen på Norrmalmstorg den 19 mars 2016. När Nina Drakfors ville filma de som inte borde stå där blev hon tillsagd av en polis, som ansåg att filmandet stred mot hennes (polisens) uppfattning om god etikett.

Se veckans fredagsbio:

År 2002 var Dan Eliasson statssekreterare på justitiedepartementet, år 2016 är han rikspolischef.


PS1

rodingar

Från BGF och torgmöten 2002:

”När priset för våra möten blir så högt samtidigt som utbytet blir så litet – ska Blågula Frågor verkligen begära tillstånd till ytterligare torgmöten?

Jo, det kommer vi att göra. Vårt resonemang är följande:

De vänsterextremister som försöker hindra oss från att genomföra våra möten gör sig skyldiga till allvarlig brottslighet. De ska inte tillåtas stå där bakom ett kravallstaket på hundra meters avstånd. De ska gripas och åtalas, dömas och fängslas. Sker detta får det en preventiv effekt, som gör att fortsatta polisinsatser kan successivt trappas ned vid möten för oppositionsgrupper.

Denna typ av extremistiska yttringar skulle också kunna motverkas av massmedia, genom att sluta monstrifiera kritiker och verka för ett bättre samtalsklimat i Sverige.”

Fler BGF-länkar från 2002:

http://www.bgf.nu/val/mffilm.html

http://www.bgf.nu/val/index.html

http://www.bgf.nu/val/0409rapport.html

http://www.bgf.nu/val/049.html

http://www.bgf.nu/val/skrift.html

http://www.bgf.nu/val/polisanm.html

http://www.bgf.nu/ak02/v24.html

http://www.bgf.nu/ak02/v23.html

http://www.bgf.nu/val/pord.html

http://www.bgf.nu/val/torg2.html

http://www.janmilld.se/bok.html

https://www.youtube.com/watch?v=-tAJXF68M3o


PS2

Åsa Sundh

”Men Sverige har ju ‘Monatelefonen’, en stödtelefon som anhöriga till personer som riskerar att radikaliseras kan vända sig till. Under fyra månader har telefonen inte mottagit ett enda samtal. Och vad har det kostat att inrätta den?

Hur kan Mona Sahlin ha fått hållas och gång på gång fått framföra sin agenda i TV utan att ställas till svars för de dumheter hon förespråkat? Och vad säger det om Reinfeldt som tillsatte henne? Sällan har vi väl fått så ynkligt litet för våra skattepengar!

Det känns idag som om tyckande är lika mycket eller mer värt än många års erfarenhet och kompetens inom ett område. Politiskt ’sakkunnig’ och minister kan man numera bli bara genom att manövrera  och kuppa sig igenom ett ungdomsförbund. Att ha haft ett ’riktigt’ jobb är inget krav och bristen på både kompetens och livserfarenhet är påtaglig i många fall. Likaså är det tydligt att erfarenhet inte behöver innebära kompetens. Undra på att det ser ut som det gör i politiken idag!”

anpassade


 

PS3


Mer

https://janmilld.wordpress.com/2016/03/25/sammetsrevolution/
https://janmilld.wordpress.com/2016/03/11/medborgarjournalism/
https://janmilld.wordpress.com/2016/02/14/offret-ar-inte-sahlin/
https://janmilld.wordpress.com/2016/02/03/protester-mot-protest/
https://janmilld.wordpress.com/2016/01/31/norrmalmstorg-x-2/

http://varstundisverige.blogspot.se/2016/03/katastrofen-mona-sahlin-tackbrev-till.html

http://demokratbloggen.blogspot.se/2016/03/8-kloverpartiet-sd.html

http://www.motpol.nu/patrikehn/2016/03/28/att-ta-avstand-fran-sig-sjalv-tre-sd-exempel/

http://www.d-intl.com/2016/03/25/insandare-hur-pk-tanker-sverigedemokraterna-bli/

https://www.motgift.nu/2016/03/26/skarpskytte-folkbevapning-och-demokrati/

https://www.youtube.com/watch?v=NiaHvC_7I9I

http://www.nyatider.nu/mona-i-maskopi-med-media/

 

25 svar

 1. Mellan Motståndsrörelsen och Sverigedemokraterna finns utrymme för ett tredje sverigevänligt parti. Har ett tag hoppats på att SDU skulle kunna fylla upp tomrummet. De har redan en färdig organisation om den ännu finns kvar.

 2. Ja, varför uppman inte SD till demonstrationer och varför deltar man inte själv? Nu har ju övriga partier delvis tagit över SD:s förslag och framstår därmed som överkörda och idefattiga. Jag tror många vill se lite av Ungerns och Polens retorik.

 3. Man kan helt enkelt inte ta något Mattias Karlsson säger på allvar..han framstår mer och mer som en Judas köpt för 30 silverpengar…samma köpare som den gången..?

  Jag tror att SD är partiet som skulle se till att flytta ansvaret för Sveriges framtid från folket till de representativa ”som är lättare att köpa bakom stängda dörrar” och som ser till att inga stora demonstrationer mot förd politik genomförs..för om 1 miljon SD:are marscherade fram utan ledning på Stockholms innerstadsgator då skulle makten vara ställd mot väggen och en förändring skulle framtvingas..inget skulle kunna stoppa en sådan kraft. Men SD´s ledning har aldrig gått ut med att de ska bli några demonstrationer…inte en endaste gång…varför inte..hmmm…sådana situationer med 1 miljon arga människor på gatan är en fruktansvärd köttmarsch…!

  Jag vill att svenska folket tar sitt ansvar och genomför en sådan marsch…helst innan det är försent..kanske är det redan det..men jag vill påminna om att det bara finns ett Sverige och det är banne mig varje svensks skyldighet att ta ansvar för det egna landet…!

  Om en sådan demonstration är i SD:ares eller nordiska motståndsrörelsens regi är egalt bara det blir av…många SD:are börjar förstå hur toppstyrt partiet är och hur tysta de har blivit och att SD inte flyttar fram positionerna när andra partier mer än halvhjärtat börjat kopiera delar av SD´s politik…nordiska motståndsrörelsen är på riktigt, SD är köpt av samma människor som vill översvämma Sverige med främlingar. Sverigedemokratiska väljare börjar sakta men säkert göra samma resa jag själv gjort….!

  Ty det fanns en tid när jag i stort sett kände mig revolutionär med en medlemsknapp från SD och som om jag stod på den yttersta av barrikader…vissa alternativ media fick mig att öppna ögonen…den viktigaste ögonöppnaren var utan konkurrens ”Adolf Hitler The Greatest Story Never Told” ..så mycket historia som ingen känner till finns där och jag blev förbannad helt enkelt och ville veta mer…! jag sökte mig till Jan Milld som har grävt mycket i väldigt mycket..precis som Henrik Palmgren redicecreations.com sedermera också lyssning på Magnus Söderman m.fl på motgift.nu …ett av de bättre sanningsprogrammen för en svensk idag är nordfront.se och Radio Nordfront….

  Ni som läser detta bör lyssna på dessa program..Radio Nordfront är ännu helt gratis för ”snyltlyssnare” 😉 medans man måste vara medlem på redice och motgift …men det är ingen större kostnad för glädjen att höra Nationalister och Patrioter debattera om vår tids största svek mot svenska folket och vem vilka som säger vad och hur dom sagt det..prislöst…!

  Och tack till dig Jan som fick mig att inse att 9-11 var ett ”insiderjobb” efter att själv undersökt fakta och skeenden är det fullständigt uppenbart att dessa skeenden var avstampet för krigen och den ”arabiska våren” där demokratier skulle tvingas fram med västerländska bomber…hittill har vi inte sett några nybildade demokratier..utan bara kaos och s.k flyktingvågor…

  • Ja, det är viktigt att fler kan genomskåda 9/11-lögnen
   och öppet vågar stå för detta.

   Dels därför att denna lögn i sig fått så långtgående konsekvenser.

   Dels därför att insikter om denna megalögn kan underlätta genomskådande av även annan falskhet.

   • Jag vill också passa på att klargöra ett par saker…under mitt uppvaknande har jag blivit oerhört känslig i mitt sätt att lyssna på vad människor säger…om dom är rättfram om det dom säger är sant också om det kan finnas andra intressen bakom det de säger. Och jag måste säga att i den rörelse jag nu drar mig emot och vill tillhöra där finns sanningen jag kan höra det på deras röster och jag känner deras patos. Förljugenheten i gammelmedia är nästan total och man märker att de som skriver eller säger något nästan alltid har en agenda som inte är bra för mig min familj för svenska folket för hela landet…fler och fler svenskar ”känner” samma sak. Den skillnad som är mellan dem och mig är att jag numera ska jag tillägga är helt öppen för ALL media..! Den andra skillnaden är att jag nu har ägnat i stort sett alla mina dagar och vakna tid under 6 års tid att gå igenom alternativ media och läst uppemot 50 böcker i ämnena invandring, 1:a och 2:a världskriget..EU och geopolitik och historia.

    Jag kan sitta och inbilla mig att jag med ett par ord kan ändra folks hjärntvättning genom massmedia..sanningen är att de själva måste göra jobbet..däri ligger vårt verkliga dilemma. Folk har ännu inte det intresset inte riktigt än…och frågan jag ställer mig har vi tid att vänta på att de ska göra allt det jobb jag själv har gjort..för att nå det uppvaknande jag har idag. 6 år är en lång tid och i invandring räknat är det 900 000 invandrare till Sverige..vilket bara är halva sanningen eftersom det tillkommer familjeåterföreningar och födslar under denna tidsrymd.

    Sanningen är som en skör skör blomma…men ändå är den starkare än all lögn tillsammans och det är sanningen jag vill att fler ska söka de måste göra mycket av jobbet själva.

    Och sedan viktigast av allt svenska folket måste ställa sina förtroendevalda mot väggen eller ännu hellre välja de som vägrar sälja sig de som är idealister OCH som inte jobbar emot svenska folkets intressen. De måste hitta politiker som eller ledare som älskar det EGNA folket men som aldrig hatar andra folk och som vet skillnaden. En ledare som separerar mellan folken och låter det vackra och fina svenska folket ha sitt land sitt egna land och låter andra fara hem till sitt för att bygga sig sin egna framtid.

    Den enda uppmaning jag har till läsare är att lär er att höra skillnaden mellan sanning och lögn bilda er så att ni kan avgöra skillnaden.

    Var inte rädd att vända på varje sten..var inte rädd för sådant som anses vara tabu i dagens samhälle, läs om dessa tabun från båda sidor…man kan jämföra det med att läsa partiprogram för att bilda sig en uppfattning om vilket parti som man vill lägga sin röst på. Ingen vill väl lägga sin röst på ett parti man inte vet något om eller på ett parti man inte FÅR höra om…eller 😉

  • Visst är Mattias K köpt, som så många andra i Riksdagen och förvaltningen. Media ska vi inte tala om. Så här ser det ut i Obamas administration med tanke på just judar.

   Jews in the Obama Admin Janet Yellen Chairwoman, Federal Reserve David Cohen Deputy Director, Central Intelligence Agency Jack Lew Secretary of the Treasury Tony Blinken Deputy National Security Advisor David Plouffe Senior Advisor to the President Gary Gensler Chairman, Commodity Futures Trading Commission Gene Sperling Director, National Economic Council Eric Lynn Middle East Policy Adviser Matt Nosanchuk Associate Director, Office of Public Engagement for Jewish Outreach Daniel Rubenstein Ambassador to Syria Dan Shapiro Ambassador to Israel Aviva Sufian Special Envoy, U.S. Holocaust Survivor Services (Inaugural role) Adam Szubin Director, Office of Foreign Assets Control (Treasury) David Saperstein Ambassador for Religious Freedom Danielle Borrin Director of Intergovernmental Affairs and Deputy Director of Public Engagement Jonathan Greenblatt Special Assistant to the President and Director, Office of Social Innovation and Civic Participation (Domestic Policy Council)

   Undrar hur det ser ut i våran?

   Råkade hitta denna film på Youtube där dr David Duke avslöjar Alex Jones som kontrollerad opposition.

 4. BLOGGENS LÄSARE FÖRSTÅR VAD DET HÄR BETYDER:

  (kaukasier = nedsättande term för vit ras, mest använt av zionister)

  • Kan aldrig båda gott för framtiden att Rothschilds hejduk har inflyttande på röstningsförfarandet…vare sig det är i USA eller något annat land.

  • De kontrollerar redan massorna via msm. Men det räcker nog inte längre eftersom fler och fler genomskådar deras lögner.

  • Vem bryr sig om vad de som praktiserar Metzitzah mot barn kallar oss nordbor? Hur man uppvärderar eller nedvärderar sig själv och sitt folk beror ju på vad man anser om sig själv och sitt folk, inte vad andra tycker.

   https://en.wikipedia.org/wiki/Brit_milah#Metzitzah

   • Du har förstås rätt i det du säger , men jag är rädd att det svenska folket är oerhört känsligt för vad andra tror om dem eller tror sig veta om dem..den svenska sociala kontrollen är nästan total. Social kontroll är verkligen ett dubbeleggat svärd..det är det som gjort vår kultur och vår civilisation så stark..men nu visar det sig att den är vår svaghet..! Självcensur är tecknet i tiden och kommer inte svenska folket ur det och frigör sig själva och börjar söka sanningen utanför boxen då tror jag att det är kört..!

   • Det är inte rädsla, men modet att se sanningen, samt säga den, som skapat utveckling.

    De som skapat rädsla och förtryckt yttrandefrihet, preverterat frihet, jämlikhet och broderskap är de som motverkat ett civiliserat samhälle.

    ”Tre bränder föll ner i Ginungagap
    Frihet. Jämlikhet. Broderskap.
    Det kunde ha blivit en ståtlig brand.
    Dessbättre brinner ej öken och sand.
    Men det ljuset är slocknat som släpps i dy.
    Tre bubblor brann till i Ginungagap.
    Frihet. Jämlikhet. Broderskap.”
    /Nils Ferlin

 5. Journalister utför inte sitt kritiskt granskande uppdrag.

  Vasabladets Myntti använder falsk logik. Tyvärr är jag inte betalande prenumerant så jag kan inte läsa om texten korrigerar vad rubriken falskt torgför.

  Vad säger rubriken?
  En flykting som flyr så långt som till Finland måste vara högutbildad eftersom det krävs kapital att fly så långt. Precis så. Om 3, 2, 1 sov zzzzzzz

 6. Vi skall kräva att vår Riksbank lämnar BIS, Bank for International Settlements en sammanslutning som kontrollerar 60 Riksbanker världen över och som ägs av privata intressen. Vi skall vidare kräva ett stopp för fractional banking, det banksystem som är nästan allenarådande i världen. Det är ett system som nationer, regeringar, folk aldrig kan bli skuldfria. Pengar som ges ut av de privata Riksbanksägarna ska staten betala ränta för, ett system som överför förmögenhet och makt från folket till oligarkerna.

  I och med att det systemet rasar och varje nation fortsättningsvis kan ge ut sina egna pengar utan att gå via privata fingrar så kommer krig, NWO och flyktingkriser att upphöra mycket snabbt. USA underhåller många terrorgrupper som kostar pengar, vilket man hämtar från Federal Reserve mot att man betalar ränta på lånet. Oligarkerna tjänar multum på krig och ekonomiska kriser.

  Rent statistiskt borde vi redan ha haft en riktig ekonomisk kris som borde fått 1929 kraschen att framstå som en liten nedgång i ekonomin i jämförelse. Men orsaken till att vi får vänta ett tag till beror nog på Kinas relativa styrka tillsammans med övriga BRICS-länder, det kan visa sig vara ett vågspel. Sedan ska vi inte underskatta allmänhetens alltmer vetande i dessa frågor genom internet. Så oligarkernas planer ser nog ut att ha grusats en del också när Syrienkriget verkar ha gått i baklås och Ukrainakrisen likaså.

  Desperationen hos dem kan lätt ses med de senaste två attackerna i Paris och nu i Bryssel. Fler lär komma som ett brev på posten. Europas länder börjar mer och mer göra motstånd mot USA:s diktat om exempelvis sanktionerna mot Ryssland. Ryssarna framstår som räddare i nöden som nu i princip hjälpt till att befria Syrien från ISIS vilket får oligarkerna att se rött. Så för att få Frankrike och EU tillbaka i USA-fållan så passar det väl bra med lite välplacerade attacker mot civila.

  Hollande har vid två tillfällen offentligt uttryckt en önskan att få ett slut på sanktionerna mot Ryssland. Båda gångerna har svaret varit terrordåd. Sannolikt råder liknande tongångar i EU-parlamentet som nu måste tystas. I Sverige torde inget hända då Löven är ett villigt offer som vid minsta vink vänder stjärten åt rätt håll.

  Risken just nu är väl rätt stor att vi ska få se en falseflagoperation som går ut på att beskylla Ryssland och särskilt peka ut Putin för någon spektakulär händelse gärna med många barn som offer. I en händelse som passar för TV med dess stilistiska dramaturgi. Ryssland är ju rätt poppis just nu så risken för ett sådant scenario bedömer jag som rätt stor. Men oligarkerna vet mycket väl att det numera inte är lätt att komma undan med falseflag-attacker det avslöjades inte minst med 9/11.

  Sverigedemokraterna är kontrollerad opposition. De kontrolleras av samma oligarker som kontrollerar USA, GB, EU, vår egen sjuklöver och Israel. De är prostituerade till makten och härligheten och skiter helt och fullt i Sverige och svenskarna. Där finns inget stöd värd namnet att hämta.

 7. Hej Jan! Har du läst den här texten? Den är inte alldeles ny, men den har många bra poänger. Jag ber om ursäkt för att jag länkar till den här i kommentatorsfältet. Men jag tror att det är en text som du, och många andra här, kan finna bra och intressant. http://heimdal.nu/sveriges-kulturradikala-experiment/

  • Clas G Ryn ger en ganska bra bild över tillståndet i landet och hur det sett ut för inte så länge sedan. Men allt det som sker och har skett är inga misstag. Allt är beslutat i akt och mening att förstöra Sverige och resten av västvärlden.

   Mellanöstern attackeras med bomber och granater och vi attackeras med kulturmarxism. Som på en given signal översvämmas Västeuropa med ”flyktingar” som bara till en ynka liten del kommer från stridsområden. Den största delen härstammar från icke konfliktdrabbade områden.

   Detta är bankiroligarkernas agenda det är deras politik som våra prostituerade politiker följer. Våra köpta genomkorrumperade journalister och fjolliga feministledare som alla vill dansa i oligarkernas glans. Och precis som de tidigare femtekolonnarna Anders Borg, Fredrik Reinfeldt och Carl Bildt borde sys in för högförräderi-brott.

   Clas G Ryn har uppenbarligen inte en susning av vad som sker och av vilka i vilket syfte. Inte ens de skolade och högt bildade människorna av vår tid vet eller förstår vad som sker. Det är ju just i Washington DC som de största orsaken finns till Sveriges nuvarande belägenhet, alldeles i hr professorns närhet.

  • Det var en lång text. Hur sammanfatta dess budskap?

   Att i vårt land finns ovanligt många tjänstvilliga politiska idioter, som – med hjälp av maktmedia – är redo att befrämja en destruktiv agenda. En agenda som i grunden kommer utifrån. Eller?

 8. Organisering.
  Starta ett nytt parti Jan! Anslut det till Valsamverkanspartiet! Vi har alla meningsskiljaktigheter, men vi har också fyraprocentsspärren som ska sprängas.

  Demokrati
  När man ansöker hos polisen om att hålla ett offentligt möte är det polisens förbannade skyldighet att hålla ordning och reda. Gör de inte det måste de som arrangerar mötena se till informera polisen om att om polisen inte gör sitt arbete så kommer folket självt ta över denna ordningsmakt. Det är nämligen en demokratisk rättighet att få hålla möte och tala inför folket utan att bli störd. Den som inverkar störande ska naturligtvis gripas, häktas och ev. dömas för störande av allmän ordning, ärekränkning o.s.v. Det är viktigt för en demokrati att det sker.

  Massmedia
  Nu är det så att det budskap vi har inte får den publicitet vi förtjänar i massmedia även när vi demonstrerar. Vi måste således tänka Webb-TV, bloggar etc. I denna ska vi givetvis fokusera på att beskriva verkligheten så sanningsenligt som möjligt. Det kan räcka riktigt långt. Se på Bernie Sanders! Inte köpt av Wall street, men har ändå folkets stöd.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: