• Mest lästa inlägg

 • Mest klickade

Folkupplysning

evtfs
Eftervalstabloiden ”Frågor för Sverige” trycktes i mycket stor upplaga – 150.000 ex –  och vi lyckades väl med spridningen, inte minst tack vare medverkan från många sverigedemokrater.

Sedan, inför 2013-tabloiden ”Lägg om kursen!”, hade många utdelare fallit ifrån. Signaler hade utgått från SD-ledningen: partiet har eget material att dela ut…

lokfs
Resultatet blev att vi inte hade så många utdelare anmälda inför tryckningen, och vågade därför inte satsa på en högre upplaga än 50.000 ex.

Nu gäller det vårtabloiden 2014, ”Våga bry dig!”.

vbsfs
Jämför den tabloiden, eller tidigare tabloider, med SD-foldern ”Vi är hela Sveriges parti” från 2013.

Jag vill påstå att där finns väsentliga skillnader!

SD-foldern har inte den folkbildande och klargörande ambition som tabloiderna har, den siktar framförallt till att motverka mediabilden av Sverigedemokraterna som ett farligt och extremt parti, att vinna över tveksamma väljare och att lova så mycket som möjligt åt så många som möjligt:

”Vi är ett parti med bred politik som syftar till att förbättra människors vardag för stora som för små, för män som för kvinnor och för såväl infödda svenskar som svenskar med invandrarbakgrund. I vårt Sverige lämnas ingen utanför.”

Kring invandringen hade SD-foldern detta att säga:

hum
”PARTIET FÖR EN HUMAN FLYKTINGPOLITIK


Politik med flyktingarnas bästa som utgångspunkt”

Detta blir problematiskt på två sätt:

1.

I mediapropagandan missbrukas ju begreppet ”flykting” konsekvent, så att varje utlänning som vill stanna i Sverige utnämns till ”flykting”.

Sverigedemokraterna använder här samma begrepp, utan att klargöra innebörden, utan att distansera sig från massmedias desinformation.

2.

I sak borde Sverigedemokraterna poängtera svenskarnas bästa, inte utlänningars bästa.

Tabloiderna har på ett helt annat sätt en opinionsbildande och folkupplysande ambition, eller hur?

Bedöm själv!

vbsfs

Nog är detta ett budskap som bör ut till svenska folket?!

Anmäl dig som tabloidutdelare!

jan.milld@telia.com

Vill du ge ekonomiskt stöd åt tabloidprojekten är det Opinionsbildarnas gironummer som gäller: plusgiro 688455-5 eller bankgiro 505-2295

bestall
Vårtabloiden lär dock inte vara tryckt förrän i mars-april.

Redan nu har Opinionsbildarna därför tillverkat på en 4-sidig A5-folder med samma namn som förra tabloiden – ”Lägg om kursen!”

Den kan tankas ned som pdf-fil här.

Den har också tryckts upp i en ganska stor upplaga, och kan beställas här, eller enligt nedan.

Tryckkostnaden bjuder Opinionsbildarna på – vad du får betala för blir  frakten.  Två viktgränser finns då att hålla sig under – 100 gram eller 2 000 gram:

• För 14 ex tar vi 14 kr.

• För ca 300 exemplar tar vi 75 kronor.

Kan beställas genom betalning till mitt plusgiro: 80 73 30 – 6 (Jan Milld)

 

jmkFör övrigt anser jag att Karthago…

10 svar

 1. Jan….
  Vet inte om du skiljer mellan lika värde och lika värdighet Tabloiden ”Lägg om kursen” sidan 3 talar om lika värde…….en floskel från alla PK-konforma……vet inte i övrigt var den kommer ifrån….i FN´s deklaration pratas om lika värdighet (equal dignity) inte någon översättare verkar översätta som PK…..kan vara att den politiska grunduppfattningen i den gruppen är färgad av vänsteridéer snarare än FN´s deklarationer…..

  rörande flyktingar och ”resten” dvs asylsökande ov olika slag är det verkligen luddigt att man inte talar om flyktingar som de ~5%én som verkligen behöver en fristad i annat land…..
  utan blandar bort korten fullständigt med de 95%én som vill till sverige för att ha det bättre än ”där borta”…med avsikt eller?….
  Vi kan hjälpa 100gånger såmånga på plats som i sverige….och de 5% flyktingar som bereds plats här är gissningsvis de som lättast anpassar sig och accepterar de regler och lagar som gäller här i landet……

  • I det här sammanhanget vill jag lyfta fram hyckleriet – motsägelsen i pk-propagandan och pk-praktiken.

   Samt påtala att svenskar i dagens Sverige behandlas som en andra klassens människor. Något jag tycker många borde bli upprörda över!

   Men visst kan även felöversättningen av FN-klarationen förtjäna att påpekas: ”dignity” betyder ”värdighet”. I en liten A5-folder på tre textsidor blir dock en fokusering nödvändig.

   • Japp har noterat samma både hyckleri och ”falska nyheter” men visst hycklar man säkerligen en hel del…….andra klassens…japp diskriminering kan inte lagföras ifall den utövats pga politisk uppfattning….EU däremot förbjuder..(hyckleri via lagstiftning)…….

  • Man behöver nog ändå påminna sig att själva ordet – dignity – , i det här sammanhanget inte har så mycket med – dignitet – , i betydelsen – värdighet -, till skillnad då från ordet – värde – ,att göra.

   Digniteten i fråga handlar om att alla människor helt enkelt föds likvärdigt till just – digniteten – människa, och ingenting annat.

   – Värdighet – kan alltid variera hos olika människor.

   En del människor kan besitta en stor – värdighet – i sig själva. Dvs., de har kanske en stor integritet och ett stort oberoende, samt en stor självständighet, vilket i vissa fall kan medföra att de av sin omgivning – bevärdigas – med en stor auktoritet i vissa sammanhang. Alltså i vissa sammanhang där människor då är benägna att vilja höra, lyssna på, ta till sig och kanske följa vad vederbörande säger.

   Den – värdighet – , eller den – dignitet – , som alltså åsyftas i begreppet och uttrycket – alla människors lika värde – , är helt enkelt just att alla människor är likvärdigt födda till just – digniteten – , (storheten, värdigheten), – människa – , och ingenting annat.

   När man översätter denna deklaration till att på svenska lyda, – alla människors lika värde – , så blir det en felaktig översättning därför att ordet – värde – , inte stämmer överens med deklarationens syfte. Syftet är att slå fast att alla människor föds likvärdigt till – digniteten människa – , och ingenting annat.

   Detta medför däremot inte automatiskt att alla människor kan ha för just alla människor ett – lika värde – .

   Tvärtom.

   Alla människor har i praktiken för just alla människor ett – olika värde – .

   I praktiken har alltså alla människor ett olika – värde – för alla olika människors – välbefinnande – , och detta är det någonting människovänligt att ta hänsyn till.

   Alla människor kan i verkligheten definitivt inte ha ett – lika värde – för alla.

   Det är en fullkomlig omöjlighet.

   Det är i det närmaste nästan någonting – människofientligt – , eller i alla fall någonting – ovänligt mot människan – , att påstå någonting sådant.

   Ett sådant påstående tar absolut inte hänsyn till människans psykologiska, sociala och existentiella benägenhet att vilja och också behöva identifiera sig med sina – gelikar och fränder – . Det är med dessa som de absolut flesta olika människor och olika kulturer känner sig som mest – hemma – .
   Detta är alltså fundamentalt och ett likartat behov och tendens bland jordens alla olika folk och kulturer. Att känna att man kan – tala samma språk som – , samt kunna identifiera sig med, och kunna bli identifierad av och med sina fränder och gelikar, betyder mycket för absolut alla olika människor och folk.

   Detta är människovänligt att ta hänsyn till.

   Att alltså – varelsen människa – har fundamentala och likartade behov av att kunna känna sig som – hemma – för just sina möjligheter till just välbefinnande, trygghet, tillit, identitet och konstruktiv utveckling. Att vilja försöka förneka, eller negligera eller inte på något som helst sätt vilja ta hänsyn till dessa allomänskliga fundamentala behov, är inte människovänligt att göra.

   • Ps.

    Det är i praktiken alltså i princip lika – fel – , att översätta deklarationen från engelska till svenska med orden: – Alla människors – lika värde – , som det skulle vara att översätta texten till svenska med orden:- Alla människors – lika värdighet – .

    – All men are created equal in their HUMAN DIGNITY -….

    Det betyder att det alltså är själva – det MÄNSKLIGA – , som är den – storhet- , eller den – dignitet – , som är det gemensamma för alla människor. Detta är en verklighet helt enkelt därför att alla människor är födda just till – storheten – , eller till identifieringen – människa -.

    ATT människan, som varelse, kan vara både ond och god, både vacker och ful, både tjock och smal, både elak och snäll, både mördare och människovän, både generös och snål, et cetera, et cetera, det förändrar inte att människan ändå fortfarande är just bärare av – digniteten- människa.

    Att – ismer – , av olika slag, kanske särskilt politiska ismer, och kanske särskilt den hjärntvättande hatuppviglande, materialistiska kommunistiska ismen, inklusive marxismen, har förmågor att förvilla och förblinda människor, är en verklighet. Särskilt kommunism verkar inbilla sig själv, och många av sina anhängare, att ordet – kamrat – , med någon slags AUTOMATIK medför att alla kommunister är, eller kan bli, – GODA – ,människor, och att allt hat, all hatuppvigling, allt förtryck, allt mördande och dödande, är endast nödvändigt för just – DEN GODA SAKENS – skull, dvs. för – Det klasslösa samhällets skull -….som i praktiken i sin tur vore att ta – död – , på allt det som bär upp mänskligt liv….

    Denna ism är förrädisk därför att människan som – varelse – , fungerar efter helt andra grunder, både psykologiska, sociala och existentiella grunder, som alltså inte erkänns inom den kommunistiska ismen….

    Människan som – varelse -, lever ju inte, och kan ju inte leva, av bröd, (och skådespel?), allena….

    Ds.

 2. Det är för många SD pampar som sitter vid köttgrytorna

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: