• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

När ska media sluta ljuga?

fanlott
Veckans fredagsbio har titeln ”Är invandring en INVESTERING?”, men har samtidigt ett tema om massmedia.

Ett återkommande budskap i media är ju att invandringen är lönsam och något som det svenska samhället behöver, för att

klara pensioner och äldreomsorg

möta arbetskraftsbrist inom viktiga yrken

parera en – som det hävdas – alltför låg nativitet.

Vad gäller ålder – även invandrade blir äldre. Sker detta dessutom utan att dessförinnan ha hunnit arbeta, då ger det inget ekonomiskt tillskott.

Vad gäller  bristyrken – varför kan inte det svenska samhället utbilda människor efter våra egna behov?

Vad gäller  nativitet bland svenskar – den pågående fjärrinvandringen är bara ägnad att nedbringa denna, genom ökad otrygghet och sämre skola, brist på både arbete och bostad.

I diskussioner om invandringens ekonomiska konsekvenser fokuseras på egenförsörjning, men till detta kommer även andra kostnader för samhället:

• bostadsbrist
• skolsvårigheter
• vårdköer
• språkproblem
• våldskriminalitet och hot
• egendomsbrott och bedrägerier
• bränder och vandalisering
• sjukdomar och smittspridning
• trafikolyckor
• överansträngd polis.

Även om vi strikt håller oss till deltagande på arbetsmarknaden så ger den officiella statistiken inte hela bilden:

1. Är det på heltid, eller bara ett par timmar i veckan?

2. Är det subventionerat med skattemedel?

3. Har utlänningen kvoterats in och därmed trängt undan en svensk, som istället blivit arbetslös?

4. Klarar personen sin arbetsuppgift, eller blir den sämre utfört, drabbas kvalitén?

En av de ekonomer som på ett slagkraftigt sätt har stuckit hål på medialögnerna om invandringens förmenta lönsamhet är Tino Sanandaji.  Som i dessa filmklipp:

Med en välvillig tolkning kan möjligen hävdas att det går att räkna på många sätt och att enskilda artiklar kan ursäktas med ”den mänskliga faktorn”.

Här är det dock fråga om så grundläggande orimligheter, när man utifrån invandringens effekter i andra tider och andra geografiska områden gör anspråk på att det gäller även för Sverige idag. Det kräver inga ekonomiska fackkunskaper för att kunna begripa att det är uppenbart orimligt!

Till detta kommer att medias ljugande i denna fråga är så återkommande, det är en följetång. Man tar ingen rättelse av påpekanden som Tino Sanandajis, utan kommer ständigt tillbaka med nya inslag av samma karaktär.

Veckans fredagsbio får med ett antal exempel, 5.20 och framåt:

Särskilt anmärkningsvärt är det senaste fallet, – 12.40 in i filmen.  Morgonsoffeintervju med Jesper Strömbäck, som just skrivit en bok om att invandringen är bra för det svenska samhället.

Även efter att löfvenregeringen tvingats dra i nödbromsen fortsätter alltså denna propaganda. Och  utan varje kritisk motfråga!

Argumenteringen är inte – som Reinfeldt i sitt öppna-hjärtan-tal – att det handlar om kostnader och uppoffringar, men som vi av moraliska skäl bör ta på oss. Nej, för denne Strömbäck är varje invandring positiv för alla och har så varit i alla tider!

När Strömbäck 13.30 in i filmen talar om hur ”någon borde” skriva om invandringen, så blir det särskilt magstarkt. Alltsedan 90-talet är vi ju många som skrivit böcker i ämnet, nu senast Arnstberg/Sandelin med faktasamlingen ”Nötskalet”.

Och ska anmärkningar riktas mot den ”debatt” i ämnet som förekommit i massmedia, så är det för en ensidighet av helt annat slag än den Strömbäck gör gällande.

notskalet


Varför finns dagstidningar?

Rimligen för att vi som medborgare ska kunna bli allsidigt och sakligt korrekt informerade.

Det är uppenbart, att så fungerar det inte idag! Dagens Nyheter har, med Peter Wolodarski som ny chefredaktör, en uttalad målsättning att bedriva en så kallad ”agendasättande journalistik”.

Tidningen ska försöka styra den politiska dagordningen, avgöra vad som får uppfattas som problem och var gränserna ska gå för ”rumsrena” åsikter.

Inom andra yrken ställs vissa krav på både kvalifikationer och etik. En läkare får t ex inte utnyttja en patients beroendesituation för att skada vederbörande.

Ska inte motsvarande etik-krav  ställas på redaktörer i stora media, med inverkan på hela samhället?

För att få köra en bil måste man ha körkort. Bör inte något motsvarande gälla för den som styr innehållet  stora media?

En form av licens, alltså.  Som ska kunna återkallas vid uppenbart missbruk.

lognmaskin


 

Mer

http://www.dn.se/ekonomi/regeringen-pressas-av-miljardnota-for-flyktingar/

https://petterssonsblogg.se/2016/04/13/varfor-ljuger-de-for-oss-ar-efter-ar-vill-pk-ha-inbordeskrig/

http://www.exponerat.net/nationalekonom-behovet-av-invallning-ar-en-politisk-logn/