• Mest lästa inlägg

 • Mest klickade

 • Annonser

När ska media sluta ljuga?

fanlott
Veckans fredagsbio har titeln ”Är invandring en INVESTERING?”, men har samtidigt ett tema om massmedia.

Ett återkommande budskap i media är ju att invandringen är lönsam och något som det svenska samhället behöver, för att

klara pensioner och äldreomsorg

möta arbetskraftsbrist inom viktiga yrken

parera en – som det hävdas – alltför låg nativitet.

Vad gäller ålder – även invandrade blir äldre. Sker detta dessutom utan att dessförinnan ha hunnit arbeta, då ger det inget ekonomiskt tillskott.

Vad gäller  bristyrken – varför kan inte det svenska samhället utbilda människor efter våra egna behov?

Vad gäller  nativitet bland svenskar – den pågående fjärrinvandringen är bara ägnad att nedbringa denna, genom ökad otrygghet och sämre skola, brist på både arbete och bostad.

I diskussioner om invandringens ekonomiska konsekvenser fokuseras på egenförsörjning, men till detta kommer även andra kostnader för samhället:

• bostadsbrist
• skolsvårigheter
• vårdköer
• språkproblem
• våldskriminalitet och hot
• egendomsbrott och bedrägerier
• bränder och vandalisering
• sjukdomar och smittspridning
• trafikolyckor
• överansträngd polis.

Även om vi strikt håller oss till deltagande på arbetsmarknaden så ger den officiella statistiken inte hela bilden:

1. Är det på heltid, eller bara ett par timmar i veckan?

2. Är det subventionerat med skattemedel?

3. Har utlänningen kvoterats in och därmed trängt undan en svensk, som istället blivit arbetslös?

4. Klarar personen sin arbetsuppgift, eller blir den sämre utfört, drabbas kvalitén?

En av de ekonomer som på ett slagkraftigt sätt har stuckit hål på medialögnerna om invandringens förmenta lönsamhet är Tino Sanandaji.  Som i dessa filmklipp:

Med en välvillig tolkning kan möjligen hävdas att det går att räkna på många sätt och att enskilda artiklar kan ursäktas med ”den mänskliga faktorn”.

Här är det dock fråga om så grundläggande orimligheter, när man utifrån invandringens effekter i andra tider och andra geografiska områden gör anspråk på att det gäller även för Sverige idag. Det kräver inga ekonomiska fackkunskaper för att kunna begripa att det är uppenbart orimligt!

Till detta kommer att medias ljugande i denna fråga är så återkommande, det är en följetång. Man tar ingen rättelse av påpekanden som Tino Sanandajis, utan kommer ständigt tillbaka med nya inslag av samma karaktär.

Veckans fredagsbio får med ett antal exempel, 5.20 och framåt:

Särskilt anmärkningsvärt är det senaste fallet, – 12.40 in i filmen.  Morgonsoffeintervju med Jesper Strömbäck, som just skrivit en bok om att invandringen är bra för det svenska samhället.

Även efter att löfvenregeringen tvingats dra i nödbromsen fortsätter alltså denna propaganda. Och  utan varje kritisk motfråga!

Argumenteringen är inte – som Reinfeldt i sitt öppna-hjärtan-tal – att det handlar om kostnader och uppoffringar, men som vi av moraliska skäl bör ta på oss. Nej, för denne Strömbäck är varje invandring positiv för alla och har så varit i alla tider!

När Strömbäck 13.30 in i filmen talar om hur ”någon borde” skriva om invandringen, så blir det särskilt magstarkt. Alltsedan 90-talet är vi ju många som skrivit böcker i ämnet, nu senast Arnstberg/Sandelin med faktasamlingen ”Nötskalet”.

Och ska anmärkningar riktas mot den ”debatt” i ämnet som förekommit i massmedia, så är det för en ensidighet av helt annat slag än den Strömbäck gör gällande.

notskalet


Varför finns dagstidningar?

Rimligen för att vi som medborgare ska kunna bli allsidigt och sakligt korrekt informerade.

Det är uppenbart, att så fungerar det inte idag! Dagens Nyheter har, med Peter Wolodarski som ny chefredaktör, en uttalad målsättning att bedriva en så kallad ”agendasättande journalistik”.

Tidningen ska försöka styra den politiska dagordningen, avgöra vad som får uppfattas som problem och var gränserna ska gå för ”rumsrena” åsikter.

Inom andra yrken ställs vissa krav på både kvalifikationer och etik. En läkare får t ex inte utnyttja en patients beroendesituation för att skada vederbörande.

Ska inte motsvarande etik-krav  ställas på redaktörer i stora media, med inverkan på hela samhället?

För att få köra en bil måste man ha körkort. Bör inte något motsvarande gälla för den som styr innehållet  stora media?

En form av licens, alltså.  Som ska kunna återkallas vid uppenbart missbruk.

lognmaskin


 

Mer

http://www.dn.se/ekonomi/regeringen-pressas-av-miljardnota-for-flyktingar/

https://petterssonsblogg.se/2016/04/13/varfor-ljuger-de-for-oss-ar-efter-ar-vill-pk-ha-inbordeskrig/

http://www.exponerat.net/nationalekonom-behovet-av-invallning-ar-en-politisk-logn/

Annonser

17 svar

 1. Hotet mot Folkets Yttrandefrihet som självmordsväst:

  http://pbs.twimg.com/media/B-AKpuXCAAIYqDq.jpg:large

 2. Thomas Jefferson, USA’s tredje president 1801-1809 och den som skrev den amerikanska konstitutionen, skrev 1819: ”Nothing can now be believed which is seen in a newspaper. Truth itself becomes suspicious by being put into that polluted vehicle.”

  Mark Twain, amerikansk författare (1835-1910): ”If you don’t read the paper, you are uninformed. If you read the paper, you are disinformed.”

  Tidningarnas lögner och uppvigling, var det som i Frankrike gav upphov till Bankmaffians statskupp 1789 och efterföljande terrorvälde. Samma sak inför Bankmaffians statskupp 1917 i Ryssland och efterföljande terrorvälde.

  Bankmaffian har mycket tidigt insett värdet av att kontrollera pressen, vilket ovanstående visar. Idag äger/kontrollerar den alla större dagstidningar, alla TV-stationer och nästan all filmproduktion i världen.

  Allt skryt och skrävel, om journalisters oväld och sanningslidelse, är enbart till för att dölja det som alla vet: De har alltid skrivit det, som tidningsägarna vill att de skall skriva om. Varken mer eller mindre.

  Det finns journalister, som är oväldiga och omutbara. De får sparken från PK-media. Det finns ärliga tidningsutgivare i Sverige, t. ex. Jan Gillberg med DSM och Vávra Suk med Nya Tider, men de är en droppe i havet.

  Svenska folket är mycket väl medvetet om privat-pressens lögner. Fortfarande hyser det dock stort förtroende för Sveriges Radio, vilket är en stor tragik.

 3. MSM KOMMER ALDRIG SLUTA MED SIN ”UPPGIFT”!

  VIKTOR ORBÁN – VÅRT ENDA HOPP?

 4. Vårdköer och lång väntetid på att få diverse behandlingar och dyligt inom vården. Det framförs i princip aldrig att det beror på invandringen det är väl självklart att dom belastar vården när det väller in invandrare år efter år. Det är ju inte underligt att personal inom landstinget sliter och inte räcker till när det kommer in mer och mer folk som är i behov av vård. Vårdinrättningarna måste byggas ut och bli större och mer personal måste tillsättas en fatta själv uppgift pga invandringen. Istället går debatten i media i dimridåer om vårdbelastningen. Om fler läkare kunde ta bladet ur munnen och säga som det är vad har dom att förlora på det dom kan ju få jobb över hela värden om det är så.

  • Ja, du har så rätt och det blir inte bättre av att man för en tid sedan sedan fick veta att smittsamma och allvarliga sjukdomar som vi för länge sedan bekämpat och blivit av med i Sverige, nu kommit tillbaka. Skäl till detta ”sjuka” påstående, sägs vara ”svenskarnas(!!??) allt ökande turistresande till avlägsna och främmande länder. Eftersom de då tar med sig dessa sjukdomar i sina bagage och i sin tarmflora till Sverige”.

   Det är förnedrande för oss svenskar, att dels bli oskyldigt anklagade och dessutom förstå att media och de ansvariga för den förda politiken, anser att vi svenskar är så korkade, dumma, obildade, aningslösa och okunniga om den verklighet som råder i landet, att vi inte begriper vad det FAKTISKT BEROR PÅ.

   Varje vecka lämnar ett eller flera fullastade passagerarplan med utomeuropeiska migranter, urskiljningslöst alltid kallade för ”flyktingar”, Arlanda eller någon av de andra större flygplatserna. Dessa ska på ”semester” till hemlandet de påstod sig ha flytt ifrån. Destinationen för dessa plan är Mellanöstern och liknande avlägsna ankomstplatser, och i till Sverige ”flyktingproducerande” länder.

   För med den flata och kravlösa och inte minst lockande asyl- och invandringspolitik som Sverige tillämpar, så är det uppenbart att det är våra förmenta ”flyktingar” (läs välfärdsflyktingar) som står för dessa turistresor och därför är den verkliga och direkta orsaken till att vårt land upp i norr nu åter drabbats av t ex TBC och Gonorré och andra tarm- och magsjukdomar som vi utrotat för länge sedan.

   De flesta med det mista IQ i behåll, begriper vad som är orsaken till att vi nu har fått hit dessa sjukdomar igen. Det är därför kränkande för alla oss ”svenska” svenskar att bli anklagade för att själva vara orsak till spridningen av dessa svårbotade sjukdomar – pga. våra förmenta utlandsresor.

   Nu har man dessutom varnat för att risken att bli smittad blivit betydande när man besöker våra vårdcentralers väntrum. Dessa är idag mest fyllda av nyanlända som tagit med sig ett antal av dessa för oss redan bekämpade sjukdomar. Man varnade för att smittan finns i luften och allt som de sjuka rör vid i väntrummen och kan denna miljö kan därför utgöra en smittorisk för alla som kommer dit.

   Därför ser jag bara en möjlighet för oss ännu icke är smittade, att vi måste skydda oss så gott det går. Det får bli att så lite och sällan som möjligt besöka någon vårdcentral, särskilt i de invandrartäta bostadsområdena, eftersom dessa numera besöks av ett mycket stor vårdbehövande utomeuropeiskt invandratklientel, som kan misstänkas ha dessa importerade sjukdomar.

   Men måste man ge sig till en vårdcentral och sitta i dessa väntrum, så får man göra som japanerna – ikläda sig tättslutande munskydd och ha handsprit med sig i fickan och se till att undvika närheten av dessa allvarliga smittorisker; ta inte i något, se till att hålla dig på avstånd så ingen kan hosta på en. Var försiktig med hur nära du sätter dig en sådan smittorisk. Man påpekade att luften i ett väntrum kan t ex vara fyllt av TBC-bakterier!

   Den som anklagar någon för att vara fylld av fördomar och konspirationer som läser det här, avslöjar bara sin egen ansvarslöshet och okunnighet om den allvarliga situation som numera råder i vårt mångkulturella land. Ingen ska kritiseras för att den är förutseende och har framförhållning när det gäller att skydda sig.

   Kan bara säga: ”Bra jobbat av våra svenska folkvalda politiker!” Nu vill ni ta livet av oss också! Vad ni håller på med är faktisk en biologisk krigföring mot ert eget folk! Detta genom att ni anse att läkarkontroller av de nyanlända skulle vara ”integritetskränkande”! Det är så korkat att klockorna stannar!

   Men våra pengar vill ni ha! Våra lediga jobb och få arbetsplatser vill ni också lägga vantarna på, likaså våra obefintliga bostäder. Allt ska gå till den nyanlända! För det ska inte bli någonting över åt oss, vi som offrat och slitit i generationer för att bygga om detta förr så fina land – åt oss själva och inte till all världens människor som ni ”tycker synd om”! Nu stjäl ni vårt land också ifrån oss.

   Tala heller inte om etnisk diskriminering – av det svenska folket – en diskriminering som vi svenskar alltid anklagats för när det gäller de nyanlända. Varför har man då skapat DO? Varför har man stiftat lagar om hets mot folkgrupp, som inte på någon punkt är avsedd att omfatta den svenska majoritetsbefolkningen trots att vi ideligen blir utsatta för brott mot både diskrimineringslagen och hetslagen – om det inte är frågan om en uppenbar diskriminering av oss?

   • Värt att lyfta fram:

    ”…risken att bli smittad blivit betydande när man besöker våra vårdcentralers väntrum. Dessa är idag mest fyllda av nyanlända som tagit med sig ett antal av dessa för oss redan bekämpade sjukdomar. Man varnade för att smittan finns i luften och allt som de sjuka rör vid i väntrummen och kan denna miljö kan därför utgöra en smittorisk för alla som kommer dit.”

 5. Man måste förstå vad målet är med saker och ting. Vad har grabbarna på pengaberget för syfte? Vad har de för instrument för att uppnå sina mål? Vi lever i en Matrix värld sedan flera hundra år. https://www.youtube.com/watch?v=zE7PKRjrid4 Det är viktigt med personer som Jan Milld som kan leverera röda piller och att vi övriga ser till at så många som möjligt får chansen att svälja dem.

  Genom makttriangeln styr de oss dit de vill med sin propaganda genom att locka och skrämma. Politiker, media och banker är de maktmedel vi utsätts för. Är det inte märkligt att dessa tre klarar sig genom kriser? De som inte gör det köps upp för en spottstyver av grabbarna på pengaberget.

  Bankerna fick ekonomiskt stöd under bankkrisen. Media får presstöd. Politiker går aldrig lottlösa. Genom att hålla folket på gränsen till konkurs så sitter de flesta stilla i båten. Man kan ju riskera sitt jobb.
  Dessa tre maktcentra duperar oss hela tiden. När du ser detta kan du förstå vad planen går ut på. Sverige är ett experiment för att se hur fort man kan rasera en suverän stat utan vapenmakt.

  Svenskarna kommer att förlora sina hem. Huspriserna stiger hela tiden samtidigt som lönerna ligger stilla. Det går att ta lån när det knappt finns någon ränta. Jag minns att räntan låg på 14 procent i mitten av åttiotalet. Vad händer om räntan går upp till det igen? Hur många får lämna sina hem men ha kvar sina skulder?

  Hur kan IMF rädda hela länder som hamnat i ekonomisk kris. Var har denna organisation fått alla pengar ifrån? Vad har de för säkerhet?
  De lånar inte ut för att hjälpa utan för att snärja. Länderna kommer inte att kunna klara av att betala tillbaka pengarna. Då tar de folkets tillgångar såsom all infrastruktur och naturtillgångar som mineraler osv i form av gruvor etc. Det är bara en bluff, de trycker på knappar och skapar pengar som inte alls är pengar. Det är lika mycket substans i det som om du och jag skulle sitta skriva tusen triljoner osv.

  Politikerna säljer gladeligen ut det för en spottstyver. Se på Fredrik Reinfeldt,, han fick ett toppjobb eller snarare en topplön som tack för att han agerande femtekolonnare. Massmigrantionen är till för att skapa osämja mellan svenska folket. Samt att vara en skenmanöver för riktiga saker.som händer.

  Det finns inga pengar för att få en dräglig tillvaro för våra så kallade fattigpensionärer. Det skulle kosta ca 3-4 miljarder, Men det finns helt plötsligt pengar till ensamkommande barn som troligtvis kostar tio gånger mer. Om fattigpensionärerna hade fått pengar så hade de konsumerat dem i Sverige och det hade gett jobb.

  Det är en sak att vara naiv och gå på lurendrejeriet en gång, men om man fortsätter gå på det och till och med försvarar det så är man bra dum.

  • Efter krisen 2008 blev miljontals amerikaner bostadslösa. Inget som fulmedierna direkt fokuserar på, varken där eller här. Det kommer bli samma sak här i Sverige. Tältstäder av enorm storlek kommer växa upp i städernas utkanter. Dom svagaste, gamla och sjuka kommer snabbt slås ut och dö. Inget makten kommer bry sig det minsta om. I media kommer det fortsätta att skrivas om flyktingar. Förmodligen kommer dom hemlösa i tältlägren fortsätta att köpa Aftonbladet och Expressen när dom har råd att undvara sig den lyxen.

 6. MSM finns till för att manipulera folket. Journalisterna är dagens prästerskap. Folk har gått på det tills nu när det blivit för uppenbart att dom ljuger om allt av betydelse. Tack vare internet kan vi nu få hyfsat fri information. Samhällets företrädare är mycket oroliga för sina karriärer. Vi lever mitt i en revolution av en storlek som människan aldrig tidigare skådat. Den är ostoppbar – antingen drar dom ner oss i kärnvapenkrig eller så vinner den fria informationen.

  Altmedia går om allt:
  http://www.thelocal.se/20130619/48576

 7. När dagens utländska ägargarnityr över media förbjuds verka i Sverige och landsförvisas så kanske det finns en chans att återupprätta en sanningsenlig press.

 8. Vilka finansierade Thomas Jeffersson och hans ameríkanska revolution och vilka motprestationer utöver räntor ställde dessa?
  Jeffersson var lika kriminell som alla andra av USA:s presidenter och absolut inget frihetsideal ur europeiska ögon sett.

 9. Massmedias presstituerade kommer sluta ljuga när de får betalt av ägarna att skriva sanningen. När ägarna är folket och folket har en vilja att läsa sanningen kommer en massmedia av relevans också bli verklighet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: