• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Judiska revolutionen 1917

Från Logiks förlag har jag nu fått en bok, att recensera.  ”Den judiska rasismen” av David Duke.

För mig har denna bok en särskild historia.

När Nordiska förlaget år 2004 utkom med en första utgåva på svenska av ”Den judiska rasismen” skaffade jag genast ett exemplar. Det sammanföll i tiden med att jag satt i partistyrelsen för Sverigedemokraterna. Innan jag ens själv hunnit läsa färdigt boken rekommenderade jag i ett mejl övriga PS-ledamöter att läsa den.

Detta resulterade i att SD-styrelsen våren 2005 tog ett beslut om att ”pricka mig”.

Sedan blev det inte av att jag ens själv läste färdigt boken.

Det känns ju konstigt att jag rekommenderade en bok till läsning, som jag själv läst bara delvis. Kanske var det så, att jag helt enkelt fann delar av innehållet alltför ”svårsmält” och ville ha medbedömningar, ville få igång ett meningsutbyte kring det som boken tog upp.

Vad jag då inte helt förstod – men gör nu, när jag verkligen har läst hela boken – är att den sannerligen utgör politisk DYNAMIT!

Kanske hade någon annan i partistyrelsen redan läst boken och det blev då bara för mycket att ha en partisekreterare som umgicks med sådana texter.


feb17

Vad var det i denna bok som hade gjort mig tveksam?

Det kan ha handlat om främst två moment, båda med koppling till ”ryska revolutionen” 1917:

• att denna var finansierad och stödd av kapitalister i väst

• att det var mer en judisk än en rysk revolution.

Vid närmare läsning går det dock inte att komma ifrån, att David Duke ger fakta och belägger sina påståenden.

Vad många missat är att tsarregimen i Ryssland störtades i februari 1917, sedan följde en kupp i oktober – den som förde kommunisterna till makten.

Det är den senare som gått till historien som ”ryska revolutionen”. Uppenbart blir dock att en riktigare benämning vore ”judiska revolutionen!


trotskij

Bolsjevismen var, hävdar David Duke, en internationell rörelse, kontrollerad av judar. År 1918 fanns 384 kommunistiska kommissarier. i Ryssland  Av dessa var mer än 300 judar medan bara 13 var ryssar.

Många av de ledande judarna hade bytt till mindre judiskklingande namn:

”…Trotskij (verkligt judiskt namn: Lev Bronstein); Zinovjev (verkligt judiskt namn: Hirsch Apfelbaum); Lunacharskij (ickejude); Kamenev (verkligt judiskt namn: Rosenfeld); och Sverdlov (jude).”

Lenin var enligt Duke ”fjärdedels jude”, talade jiddisch i hemmet och var gift med en judinna.

Inte mindre var judars roll bland dem som ombesörjde avrättningar, tortyr och etnisk rensning i Sovjetunionen. Särskild nit och entusiasm i sitt arbete visade där Genrich Jagoda:

”Juden Moses Uritskij var den förste chefen för Tjekan, eller hemliga polisen, och flertalet av de efterföljande cheferna var också judar. Inklusive Sverdlov och Genrich Jagoda som ledde de pogromer där tiotals miljoner dödades.”

gulag

I sin bok ”Gulagarkipelagen” uppgav Alexander Solzjenitsyn att från år 1918 och fyra decennier framåt så mycket som 66 miljoner människor i Sovjetunionen kan ha dödats av härskarna.

Från första början, redan under inbördeskriget, var det blodigt:

”…massakrer på tusentals ryssar ur aristokratin och intelligentian, mördade helt enkelt för att de skulle ha kunnat utgöra ett effektivt ledarskap i motståndet mot kommunisterna.”

När tsar Nikolaus II med familj avrättades i Jekaterinburg sommaren 1918 organiserades mordet av Yakov Sverdlov.

tsarfamilj


I Solzjenitsyns siffra på 66 miljoner ingår, förutsätter jag, Holodomar – folkmordet  Ukraina 1932-33.

Ett svältmord som kostade kanske 10 miljoner ukrainare livet.

Den främste regissören bakom denna förintelse var stalinisten Lazar Kaganovitj.

Om Holodomar, se mer här, här och här.

holodomar

Det judiska inflytandet över det sovjetiska kommunistpartiet var alltså stort. Uppenbarligen lyckades Josef Stalin besegra detta då han efter Lenins död 1924 tog över ledningen av partiet.

Den främste rivalen, Leo Trotskij manövrerades ut, och ett intensivt kampanjande mot ”trotskism” och ”trotskister” drog igång.

Detta följdes av de tre Moskvaprocesserna 1936-38, med utrensningar av inte minst judar i maktpositioner.

moskva36

Duke sammanfattar vad gäller Ryssland:

”Fakta var ovedersägliga. Ett enormt historiskt faktum hade suddats bort från Västerlandets intellektuella medvetande lika grundligt som en fil kan raderas från en hårddisk.”

”…endast mycket starka krafter hade möjlighet att mörklägga viktiga delar av historien och skapa det falska intrycket av en ’rysk revolution’…”


ddbok

David Duke är alltså amerikan, han kommer från Oklahoma. ”Jewish supremacism”, lyder boktiteln i sitt original.

Innehållsförteckningen täcker upp:

• De heliga judiska skrifterna och herrefolkstänkande

• Relation till kristendomen

• Kamp för kommunism, medborgarrätt, mm

• Mediadominansen i USA och globalt

• Greppet över partipolitiken i USA

• Antisemitismens rötter

• Slavhandeln

• Staten Israel

• Förintelsen

• WTC-dådet 2001

• Massinvandringen till västländer

• Judisk evolutionär strategi.


2015 års utgåva av ”Den judiska rasismen” är innehållsmässigt densamma som den från elva år tidigare. Skillnaden är att den nu är inbunden och har ett annat omslag.

Boken kan beställas från Logik förlag.

Pris: 269 kr. Betalning mot faktura, kortbetalning eller banköverföring.


PS1

Till bilden hör att det före revolutionsåret 1917 fanns motsättningar i Ryssland mellan å ena sidan ryssar och tsarregimen, å andra sidan judar.

David Duke:

”Det har pågått en fortlöpande fejd mellan ryssar och judar i århundraden och ur dessa konflikter sprang ‘pogromer’ för att .. trycka ner judarna. Ett exempel på detta gränslösa krig är den judiska reaktionen på 1880-talet mot de antisemitiska ryska majlagarna. Majlagarna från 1882 försökte avgränsa judar från vissa yrken…”

”Som svar på de ekonomiska och andra påtryckningar som riktades mot Ryssland utfärdade tsaren ett edikt den 3 september 1882. I detta fastslog han:

‘Sedan en tid har regeringen ägnat sin uppmärksamhet åt judarna och deras relationer till resten av imperiets invånare, med avsikten att utröna de sorgliga förhållanden för landets kristna invånare som skapats genom judarnas vandel i affärssammanhang.

Med få undantag har de som grupp ägnat sig, inte åt att berika eller främja landet, utan åt att medelst svekfulla knep svindla dess invånare och framförallt dess fattiga invånare. Detta uppträdande från deras sida har framkallat protester från folket… ansåg det vara en angelägen fråga om rättvisa att införa stränga åtgärder i syfte att göra slut på det förtryck som judarna utövar mot invånare, och att befria landet från deras ohederligheter vilka, som känt är, är orsaken till oroligheterna.”

Alltså fanns skäl för judar att vilja störta Rysslands tsarvälde, menar Duke.

Den judisk-amerikanske storkapitalisten Jacob Schiff gav f.ö. stora lån till Japan i samband med det rysk-japanska kriget 1904-05, vilket där bidrog till den japanska segern.


PS2

I andra änden har vi Sovjetunionens sammanbrott 1991.  Detta resulterade i en period av mycket svår nöd för det ryska folket.

Samtidigt skedde en utförsäljning eller nästintill bortskänkning av enorma statliga tillgångar.

Till dem som därvid lyckades berika sig och skaffa sig stor makt hörde inte minst Boris Berezovsky och andra judiska ”oligarker”.

Berezovsky blev dock senare utmanövrerad av Vladimir Putin.

felhast

Det som vi lärt oss benämna ”rysk maffia” är i praktiken, enligt Duke, en judisk maffia:

”Att framställa dessa judiska brottslingar som ryssar är en dubbel lögn. Det är osant vad beträffar deras judiska ursprung, och det smutskastar samtidigt det ryska folket.”