• Mest lästa inlägg

 • Mest klickade

Onödigt skitnödigt

”Vad är det för mening med att flytta hit en hoper araber som inte kan försörja sig själva, sannolikt är kriminellt belastade och inte har ett uns av vilja att anpassa sig utan endast kräver saker.”

Så uttryckte sig för tio år sedan en boende i Bunkeflostrand, efter att en stor muslimsk bidragsfamilj flyttat in som grannar.
Det blev åtal, fällande dom och ett straff på 100 dagsböter. 

I praktiken var det ju fråga om en klassdom. Hade mannen haft en högre utbildning, med ett annat språkbruk, skulle det nog inte ens ha gått till åtal.

Samma sak hade ju kunnat uttryckas exempelvis så här:

”Det framstår för mig som inte särskilt genomtänkt att här placera en stor familj från Afghanistan, försörjd genom bidrag, med risk för anpassningsproblem.”

Åtalet i Bunkeflostrand initierades av ledande s-politiker i Malmö. Det säger något om hur långt Socialdemokraterna avlägsnat sig från att vara ett arbetarparti. 

Läs mer här, här, här och här.

Nu verkar denna typ av händelse vara på väg att upprepas, men med SD-företrädare som aktörer!

Ur Fria Tider den 3/2 -11
:

”VAR KRITISK MOT INVANDRING – SPARKAS UR SD

SD utesluter kommunpolitikern Leif Vogel efter att han har skrivit flera starkt invandringskritiska inlägg på webben. 

I en kommentar till en artikel från den progressiva tankesmedjan Global Utmaning i DN Debatt den 28 september 2010 skrev Leif Vogel såhär om sina upplevelser på en flygplats på väg hem till Sverige:

‘I gaten till Stockholm var det ngt slags uppsamlingsrace där världens bakgård samlades inför sista språnget till den nya försörjningen i Sverige.

Det var svartmuskiga män och kvinnor i div hucklen med drivor av barn, hela gaten var en stor skräpbod och så nga tysta svenskar som skulle tvingas betala cirkusen.

Och hur såg det då ut i gaten till Zurich, tyst och fint inte ett papper på golvet, folk satt och läste 30 sidiga dagstidningar utan en bild, eller jobbade med laptop. Och jag tänkte hur skall det här sluta, vecka efter vecka med nya analfabeter till det ena landet och intelligentian till det andra landet.’

Nu lämnar Vogel sin post i partiet med omedelbar verkan.”

Svenska Dagbladet den 2/2 -11:

”SvD kan även avslöja att Leif Vogel har skrivit nedvärderande om invandrare under pseudonym på internet. På tidningens Dagens Arenas hemsida har Vogel kommenterat artiklar under namnet Candida Voice sedan 2008.

I en kommentar på hemsidan skriver den tidigare SD-politikern att ‘Sverige är för svenskarna’ och antyder i ett inlägg att flyktingar från Afrika tar med sig ohyra till Sverige.

‘Först tar Sverige in en stor hop från Afrika , med dom följer vissa mindre bra saker med till Sverige. När vi sedan inte vill ha hårlöss, vägglöss , och kackerlackor i våra hus ja då är vi diskriminerande ..’

SvD återger också ett mejl från Vogel:

”Siste man släcker ljuset , troligen en somalier som just har lärt sig vad mojängen på väggen är till för. Hälsningar från verkligheten.”

Tre moment finns här att hålla reda på, och försöka hålla isär:

1. Verkligheten i Sverige idag.

2. Åsikter om denna verklighet, eller om vad som behöver göras.

3. Ordval och språkets valörer. 

1.

Frågan om samband mellan å ena sidan fjärrinvandring och å andra sidan diverse problem, inklusive vägglöss och kackerlackor, är väl ett faktum.

Likaså att en del fjärrinvandrade behöver särskilda instruktioner om moderniteter som WC-stolar.

Och att slitaget i lägenheter som upplåts åt fjärrinvandrade är större än där svenskar bor. 

2.

Vi svenskar har rätten till ett eget land. Det landet har hittills varit Sverige. Så bör det förbli.

Är inte detta även Sverigedemokraternas självklara linje?

3.

Vogel har, kan man säga, ett ”mustigt språk”. Man bör undvika att uttrycka sig på det sätt han gör. Det kan  vara klokt att SD-företrädare ger akt på sina ordval.

MEN I DET LÄGE SOM UPPSTÅTT,

när Vogels uttalanden väckt uppmärksamhet och massmedia börja dreva: är det då en klok linje från SD:s sida att bara falla undan?

Jag anser att man borde tagit vara på tillfället att betona:

• att de problem som Vogel pekat på är både verkliga och allvarliga.

• att man inom politiken ska skilja på huvudsak och bisak.

• att detta bör även mediafolk göra.

• att huvudsak är de problem som behöver åtgärdas, bisaken är med vilka ord problemen beskrivs.

• att SD reagerar mot medias ointresse för de föreliggande problemen.

• att SD uppmanar Vogel att bättre välja sina ord.

Innan SD lyckats komma in i riksdagen gick  tongångarna inom partiet att i detta skede var det nödvändigt att vara  särskilt försiktiga, att hålla en slags säkerhetsmarginal med tanke på underläget i media. Men efter att ha slagit igenom skulle det ställa sig annorlunda, då skulle att annat klarspråk vara möjligt.

Nu finns SD i både riksdagen och i media. Då framstår undfallenheten i fallet Leif Vogel som onödig.


För att inte säga farlig.
Vad Sverige behöver är ett alternativ till 7-klövern, inte en 8-klöver.

20 svar

 1. Jag måste nog hålla med dig på denna punkt. Inte kul när SD företrädare använder vulgärt språk men om SD-ledningen låter sig påverkas av fulmedias och andras kritik medför det endast att man öppnar dörren för mer kritk mot enskilda SD-företrädare av ena eller andra slaget. Då blir det fulmedia som i praktiken utesluter enskilda medlemmar !! Det bör dock betonas att Vogel inte använder ett grövre språkbruk än som riktas mot SD och dess företrädare. Visserligen har SD per definition en högre moral än andra partier men att utesluta medlemmar får inte bli något att visa upp för omvärlden, det kan rekylera rejält.

 2. Kanske dags för SD att skriva på kanslisvenska så kultursnobbarna biter i gräset
  Några exempel följer:

  Person som för annans räkning åstadkommer en sig till större eller mindre djup sträckande hålighet i markplanet, löper en överhängande risk att utsättas för en positionsförändring, vilken resulterar i befintlighet i sagda hålighet.
  Den som gräver en grop åt andra faller ofta själv däri.

  Sådan linjer, som betecknar möjligheten till en förflyttning i rummet, och vilka skenbart ger tillfälle till minskning av tidsåtgången vid sådan förflyttning, visar sig vid faktisk kontroll i ett icke försumbart antal fall leda till en ökning av nämnda tidsåtgång.
  Genvägar äro ofta senvägar.

  Singulär händelse av negativ karaktär har en benägenhet att i ett synnerligen beaktansvärt antal fall uppträda gruppvis.
  En olycka kommer sällan ensam.

  Kvaliteten hos ett genom extraktion av animaliska och/eller vegetabiliska komponenter i ett genom upphettning aktiverat fluidum framställt nutritivt preparat förhåller sig omvänt till numerären hos de i produktionen engagerade kulinariskt skolade personer.
  Ju flera kockar desto sämre soppa.

  En med avseende på volym och massa minimal anhopning kan upphäva jämvikten hos en vida större, å rullande transportanordning vilande anhopning materia av icke närmare specificerad natur.
  Liten tuva stjälper ofta stort lass.

  Samtliga markbaserade transportleder medger förflyttning till en omfattande sydeuropeisk bebyggelseagglomeration med omfattande historiska anor.
  Alla vägar bär till Rom.

  Den som uttalat ljudkombination som betecknar primär position i alfabetisk ordning må även uttala sådan kombination som betecknar nära efterföljande position.
  Säger man A, måste man också säga B.

 3. ”Sverige åt svenskarna” är ett slagord som jag kommer i håg sedan femtio eller sextiotalet.
  Vilka som stod för detta vet jag inte? Kan vara regeringen eller socialdemikraterna?

  • ”Sverige åt svenskarna – svenskarna åt Sverige!”

   Uttalande av Per-Albin Hansson på socialdemokratiskt valmöte 1924.

  • :” Sverige åt svenskarna och svenskarna åt Sverige, Leve fosterlandet, det Sverige som en gång ska bli ett gott hem för alla svenskar”

   Per Albin Hansson, Socialdemokratisk statsminister på -30 och -40 talet.

 4. Hoppas du tar upp detta fall i ditt tal till SD-kongressen.

 5. Två saker bara Janne. För det första blir det fel fokus med Vogels retorik, för mycket på immigranterna och för lite på de politiker som faktiskt beslutar om vår immigrationspolitik. Jag menar att jag skulle vara emot vår nuvarande immigrationspolitik lika mycket även om samtliga immigranter var hygienofober.

  För det andra så måste vi skilja på personliga behov och personlig tillfredsställelse genom att ”pysa ut” och vräka ur sig sin frustration och besvikelse, samt att påverka svensk politik. Det är lite två olika saker. Som politiker måste man prioritera det sistnämnda. jag är väl också frustrerad och beskviken, inte fan vräker jag ur mig för det.

  • Men hur strömlinjeformat måste partiet vara?
   Kan det inte i någon mån ha plats för olika personligheter?

   Visst är det politikerna och redaktörerna som vi ska fokusera på, det är de som bär ansvaret för galenskaperna. Men däri måste ingå att kunna beskriva effekterna av deras politik.

   • ja, jag gissar att detta är en ständig diskussion som väl får hålla på. Det finns mer i bakgrunden också som inte kommer fram i media. När någon sagt något olämpligt så kan personen s.a.s. ha en historia. Med detta sagt utan att jag känner till Vogels historia (förutom att han vanemässigt skickar sina alster till myndighetspersoner, det är lite som att be om trubbel).

 6. @ Making Bacon

  …Tack för kommentaren, riktigt kul!

  Jag bedömer att Sd skulle kunna höja taket i sin retorik utan skada. Att sänka taket är bara kontraproduktivt.

 7. Risken är mycket stor att Sd sänker sej själva snart, Jag börjar på allvar bli orolig för det. De som nu sitter i partitoppen är framröstade av oss fotfolk, Och väljarna stöder absolut inte att man kastar ut en människa som säger sanningen.

 8. Förutom de citerade delarna läste jag att han hade sagt ”den svarta hopen”. Ett språkbruk som vittnar om en hudfärgsfixering som inte accepteras inom SD. Sammantaget tycker jag det var rimligt att utesluta honom, han blev en belastning och med så dåligt omdöme (speciellt i kontakt med journalister måste man som politiker väga sina ord) bör han inte företräda ett parti.

  Vad gäller ohyran tror jag också att det finns en rätt stor koppling till invandringen, men det är väl svårt att bevisa. Om ett parti ska göra sådana anklagelser bör man ha vattentäta bevis. Länken i texten ovan som benämns faktum är ändå bara indicier.

  • Probleminvandringen utgörs inte minst av somalier, eller personer som utger sig för att var somalier. De är bevisligen svarta. Men huvuddelen av probleminvandringen utgörs av personer från MENA-länderna. Problemet med de probleminvandrade är inte deras hudfärg, utan deras attityder och incitament.

   Vad gäller ohyran kan du ha en poäng: vi ska i första hand hålla oss till uppgifter som är vattentäta, t ex om hiv-spridning, multiresistenta bakterier och våldsbrottslighet.

 9. Vogel beskriver målande vad han ser och använder sig av ett språk som inte är det gängse i finrummen och blir utesluten ur partiet! Jag hade förväntat mig att partiet skulle ställa upp och försvara honom. Istället krälar man i stoftet inför PK-iternas usch,fy och rasiststämpel. Jag håller med dig vi behöver inte ett nytt blad på 7-klövern våra synpunkter ska kunna framföras på vardagssvenska och vi ska inte stå med mössan i handen och be om ursäkt för den språkliga nivån.

  • Precis, Sd.s valframgångar beror mycket på att de talat ett språk som folket förstår, Att byta ut detta nu mot det politiska ”finspråket” Sveitiska kommer inte att resultera i några valframgångar framöver. Tvärtom, Åker Sd ur riksdagen nästa val kommer de aldrig mer att komma in igen. Och åker de ur kommer detta att bero på anpassningen till ”finrummet”

   • Tror du har fel, språkbruket måste nog hållas efter en del tills det blivit mer normaliserat att utmana och gå emot normer när man diskutera känsliga ämnen. Är helt enkelt en stegvis process som tar tid. Tills fasaden har krackelerat får man vara lite extra försiktig så inte ”nyuppvaknade” riskeras skrämmas bort pga lite för raka puckar.

    Vad det lider kommer vi nog kunna höra liknande tal som detta i gamla Svedala utan att det blir krigsrubriker och hetsjakt nonstop i media:

    ( några dagars gammalt tal av Arthur Kemp från BNP där han talar om vita britters rätt att vara en majoritet i sitt eget land, är inte fråga om att ”alla kan bli britter”).

 10. […] lästa inlägg Nationalism och demokratiSvårt talOnödigt skitnödigtOm migJulia CaesarDold rasismBlodsband, skuld och ansvarHandlingskraftig ministerEgypten visar […]

 11. […] Här finns en del som gjort mig betänksam. […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: