• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Tumme ned för tv4

Två unga nationaldemokrater i Södertälje har blivit utsedda till nämndemän. Detta blev till ett nyhetsinslag på TV4 den 25/2 -11.

Påannonsen löd:
”Två medlemmar i det högerextrema och främlingsfientliga partiet Nationaldemokraterna har blivit utsedda att arbeta som nämndemän i Södertälje tingsrätt.”

Amnesty reagerar, rapporterade TV4.

Så långt inget anmärkningsvärt. Vi dissidenter har fått vänja oss vid stämplingar, så rutinmässigt att orden saknar informationsvärde. Det är bara tillmälen, som säger mer om avsändaren(se även min text om Skit-TV -https://janmilld.wordpress.com/2020/02/04/skit-tv/) än den omtalade.

Likaså känns det bekant att dissidenter förutsätts sakna integritet. Är man kritisk mot den förda invandringspolitiken måste man vara negativ mot varje invandrare, på ett okontrollerat sätt.

Men sedan intervjuar TV4 de två nämndemännen, Mattias Karlstrand, 23, och Sanna Hill, 19.

 

Några svar gör mig betänksam. Även om jag vet hur etermediafolk kan ”ta ut svängarna” i sina redigeringar. Så denna kommentar må göras med reservation för att de intervjuade kan ha sagt saker som klippts bort, och skulle ha givit ett annat helhetsintryck om de tagits med i det som sändes ut.

De två nämndemännen är båda medlemmar i ett parti med ”demokraterna” i sitt namn. I det senaste numret av partiets tidning (nr 7/11) skriver dessutom redaktör Vavra Suk på ledarplats: ”Nationell Idag bekänner sig till demokrati.”

Så här svarade Sanna Hill på TV4:s frågor:

– Tycker du att demokrati är ett bra system?
– Uppenbarligen har det funkat nu.
– Är det bra?
– Det vill jag inte kommentera.

Demokratifrågan erbjöd ju ett tillfälle att göra ett antal påpekanden, t ex hur

• Sverige idag har en statsminister som snarast applåderat politiskt våld,

• sju partier i riksdagen i praktiken växt ihop till ett,

• massmedia bara släpper fram vissa åsikter, mörkar om invandringens konsekvenser och verkar folkfördummande.

• det svenska folket är ett sovande folk, präglat av okunnighet och likgiltighet, feghet och konflikträdsla.

Allt faktorer som motverkar en levande demokrati.

Med andra ord: problemet är inte att vi har för mycket demokrati, utan för litet.

Demokrati i sig är eftersträvansvärt, men för att den i verkligheten ska fungera måste ett antal förutsättningar vara uppfyllda.

Schweiz och Sjöbo är här föredömen, med sina folkomröstningar.

Därutöver ställdes en fråga som iofs inte hade i sammanhanget att göra, men den ställdes:

– Kan du inte svara på om du tycker att Adolf Hitler var en bra eller dålig politiker?

Mattias Karlstrand:

– Det var en karismatisk statsman i början av 1900-talet i Tyskland.

Här borde det, tycker jag, vara helt självklart att bara göra tummen ned. Visserligen har det sina förklaringar att att den mannen kom till makten, men med facit i hand var han en katastrof för alla folk i Europa – särskilt tyskar och judar, ryssar och polacker.

Redan från början hyllade och tillämpade hans rörelse politiskt våld. Direkt efter ”Machtübernahme” 1933 sattes kommunister och socialdemokrater i koncentrationsläger. Både mord och tortyr stod på den nazistiska repertoaren.

Hade Hitler hejdat sig efter ockupationen av Sudetlandet 1937 skulle ändå ha funnits en linje i hans agerande: alla tyskar samlade i ett rike. Men han fortsatte, och det blev krig, med 50 miljoner döda som resultat.

Inte ens efter Stalingrad och det stora pansarslaget vid Kursk 1943, när det stod klart ett tyskt nederlag var ofrånkomligt, tillät han någon kapitulation. Det tyska folket skulle krossas och tyska städer förvandlas till ruinhögar.

En av mina krönikor i Nationell Idag handlade för övrigt om motståndsgruppen Vita Rosen”.

Med detta inte sagt annat än att Adolf Hitler kan ha varit karismatisk. Framförallt hade han en mycket skicklig propagandaminister, Joseph Goebbels, vars ande lever än idag. Inte minst i Sverige. Hans propagandaprinciper har ju bildat skola för våra massmedia och pk-politiker: en lögn blir trodd om den är tillräckligt grov, slås upp stort och ständigt upprepas.

Se även denna film:

PS

Trodde du att TV4 försummade att fråga om ”Förintelsen”? Nejdå, den fick de också med. ”Tror du att Förintelsen har inträffat?”

För min del skulle jag där kanskeha svarat med en motfråga: ”Vad lägger du in i begreppet ‘Förintelsen’? Är siffran 6 miljoner helig?”