• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Fyra drivkrafter

Det har slagit mig att det finns fyra typer av drivkrafter eller mekanismer bakom det mångkulturella vansinnet.


1. Skam

Vi har en massa att återgälda och försöka betala igen för:

a) Som vita har vi en skuld till slaveriet, en företeelse som ska kopplas bara till hudfärg.

b) Som européer och innehavare av små kolonier i Afrika och Västindien är vi medskyldiga till kolonialismen, en företeelse med enbart negativa konsekvenser.

c) Som svenskar bär vi ett ansvar för vad som skedde i naziockuperade områden under andra världskriget.

d) Som boende i en välfärdsstat ska vi ha dåligt samvete mot folk i fattigare länder.

2. Godhet

Andra sidan av detta mynt är att vi ska vara världsmästare i godhet. All vår skuld ger oss här en särskild skyldighet. Samtidigt är vi bättre än alla andra folk, vi besitter godhetsförutsättningar som inga andra folk kan tävla med.

3. Lydnad

Vi har vant oss vid att makthavarna vet bäst. Även om vi ibland knorrar litet vid köksborden och mellan fyra ögon, så lyder vi.

Och de politiker som vi lyder, de lyder i sin tur direktiv från sina uppdragsgivare.

4. Förakt

Mitt i denna smet av undergivenhet, skuldbeläggning och godhetsfundamentalism finns ett outtalat men självklart förakt för människor från fattiga länder.

På dem kan inga krav ställas, inga förväntningar knytas. De kan inte göras ansvariga för sina handlingar och bli föremål för någon kritik. De är som små barn eller förståndshandikappade, omyndiga.

Vad pk-iterna här håller tillbaka kan de dock ta igen genom att sparka på sina landsmän. Där är det fritt fram att ösa ut sitt förakt, att pumpa på med tillmälenkränkningar och bestraffningar.