• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

”Extrema” jägare

 

Som jag redovisade i januari hade en av de kring rovdjurspolitiken aktiva jägarna i Dalarna – Inge Brorson – av en journalist på SR Dalarna förmåtts offentligt ta avstånd från mig.  Jag var ”högerextremist”.

Nu visar det sig att Brorson själv blir klassad som ”extremist”.

Så här gick det till:

• På 1960-talet var vargen utrotad i Skandinavien.

• 1976 presenterade SNF sitt ”Projekt varg”, där man pläderade för inplantering av varg i Sverige.

• Samma år upptäcktes varg i Trysil i Norge.

• 1983 upptäcktes varg även på den svenska sidan gränsen, i  Värmland.

• Antalet vargar har sedan ökat.

• År 2001 tog riksdagen beslut om en målsättning på minst 200 vargar i Sverige.

• I den debatt för vilken media lämnat utrymme har sedan krav rests på betydligt fler vargar.

Inge Brorson och FNR – ”Folkaktionen Ny Rovdjurspolitik” pläderar för en nollvision – dvs vi ska överhuvudtaget inte har någon varg i Sverige.

Den debatt som förekommer i massmedia förs dock mellan å ena sidan de som vill ha betydligt fler än 200 vargar och minister Andreas Carlgren, som vill hålla igen och stanna på i stort sett nuvarande nivå.

Vad båda parter är överens om är att den part som inte släpps fram i debatten – motståndarna till förekomsten av varg i vilt tillstånd – inte är att ta på allvar. De är ju ”extrema”.

Mönstret känns bekant.

Läs/se/hör mer om ”Projekt varg” och  Vargens återkomst.