• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Statlig television

 

En byggnad som blev särskilt viktig för militären att skydda under revolutionen i Egypten var TV-byggnaden.

Den bild som genom den egyptiska statstelevisionen förmedlades av händelserna medan de pågick var ju förljugen, på ett sätt som vi lärt oss känna igen från dess motsvarighet i Sverige. Den som kallar sig ”Fri Televison”.

Denna förljugenhet har väckt utpräglad irritation bland de demonstrerande egyptierna. Om deras stats-TV alls rapporterat om manifestationerna så framställdes demonstranterna i påtagligt dålig dager. Förmodligen användes epitet på samma sätt som i svenska massmedia, när det gäller oppositionella.

Nu har Mubarak avgått, liksom hans riksdag. Hans porträtt tas ned, det städas och fejas i Kairo. Hur ska regimens lakejer inom media klara omställningen? Plötsligt ska de tala med demonstranterna och framställa dem på ett hederligt sätt.

Naturligtvis möts de av misstro och förakt, dessa stats-journalister.

Demonstranterna kräver nu en stortvätt även i TV-huset. Det räcker inte med att politiker byts ut, detsamma måste ske med dess propagandister.

Så här agerade deras svenska motsvarighet ganska nyligen, inför SVT-granskande filmer på Youtube.

Ligger det för övrigt inte en sanslös fräckhet i att avgiftsbelägga innehav av en TV-apparat, i form av en ”TV-licens”?
Finns det något annat västland som har en sådan ordning?

Jag tycker att SVT nu borde erbjudas på samma villkor som andra betal-TV-program, genom decoder och kort för dem som vill ha  detta utbud.

Sedan något år har jag slutat prenumerera på dagstidningar, för att slippa bli kränkt genom pk-propagandan. Samma rättighet borde gälla beträffande television, utan att man ska behöva gå miste om bra nyhetsförmedling som Russia Today och Aljazeera.