• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Kritiskt stöd

Några reflexioner utifrån NI-seminariet den 29/1.

Som jag framhöll i mitt tal kan min hållning till såväl Sverigedemokraterna som Nationaldemokraterna karaktäriseras som ”kritiskt stöd”, dvs
1. erkänna och lyfta fram när partiet gör något bra
2. kritisera när partiet gör något dåligt
3. uppmuntra till bra ställningstaganden. 

Just ”kritiskt stöd” var för övrigt rubriken på min första krönika i Nationell Idag, år 2008.

Slutklämmen där blev:

”Det rymmer givetvis en fara i om många knyter förväntningar till Sverigedemokraterna, om partiet kommer in i riksdagen och om det sedan inte lever upp till dessa förväntningar.

Just därför är det viktigt att ett stöd till SD från början är just kritiskt, dvs att det kombineras med konkreta förslag, om ställningstaganden och krav att driva.

Tar SD till sig förslagen är det bra. Gör man det inte är spåret ändå utlagt, för det fortsatta politiska arbetet.

Ett visst parti kan aldrig var något självändamål, det är bara ett medel.”

Det var medvetet som jag valde att i min första krönika vara kontroversiell, för att testa: skulle jag i NI får skriva vad jag själv ville, även då det avviker från redaktionens uppfattning? Det var ju bättre att det tog stopp från början, än att det i ett senare skede skulle bli någon konflikt.

Förvisso knorrade redaktionen, och jag bemöttes av flera inlägg, men jag har alltsedan dess fått skriva vad jag själv vill i mina NI-kolumner.

På seminariet hade Vavra Suk en minnesbild att ”problemet” med min första krönika var att den var alltför kritisk mot SD, men så var det alltså inte.

I andra sammanhang, före valet 2010, pläderade jag för att SD borde avstå från att kandidera kommunalt i Södertälje och ND avstå från att kandidera i riksdagsvalet. Ingetdera blev fallet, men jag anser fortfarande så hade varit klokt att göra.

Vad jag nu arbetar för är att alla sverigevänner – SD:are, ND:are och partilösa – ska kunna samlas bakom tabloidprojektet.

Pdf-filen till eftervalstabloiden har nu putsats ytterligare, och ligger klar för leverans till tryckeriet.

Det finns plats för fler utdelare: se till att sätta även din ort på Sverigekartan!

Se även här och här.