• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Tal till s-kongressen 6: solidaritet och ekonomi

Detta avsnitt av mitt tal inför s-kongressen tar upp krisgruppens förslag om höjda skatter och höjd pensionsålder.

Förslag som blir konsekventa om man – som (s) – vill erbjuda både sjukvård och skolgång åt även utlänningar som uppehåller sig illegalt i Sverige.

Vilken solidaritet representerar dagens SAP?