• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Statlig minister

På tal om TV-licens. Ni minns kanske hur Fredrik Reinfeldt agerade som regeringsbildare år 2006, när det började blåsa. En tilltänkt kulturminister  hade missat att betala TV-licensen. Reinfeldt böjde sig direkt för mediadrevet,  Cecilia Stegö fick vara  minister i 10 dagar, sedan tvingades hon avgå.

Något säger mig att Stegö skulle ha blivit en bättre kulturminister än den 1984-figur som nu innehar den posten.

Dessförinnan hade Maria Borelius, tilltänkt handelsminister, tvingats avgå. Också där fanns en obetald TV-licens med som orsak.

Här ska jag dock skriva om något annat. Men ändå inte helt –  fortfarande är statsministern aktör.

Julian Assange vill ju inte vill bli utlämnad till Sverige.

Det kan jag förstå. Vore jag han skulle jag också frukta att Sverige sedan medverkar till att han hamnar i USA. Wikileaks avslöjanden visar hur följsamt Sverige är gentemot USA. Dessa avslöjanden ger dessutom svenska makthavare ett eget motiv, av  hämnd.

Om svenska åklagare verkligen vill nå klarhet i vad som hänt, varför kan de inte förhöra Assange i England?

Det är här som Fredrik Reinfeldt träder in på scenen, och uttalar sig i ärendet.

Och vad säger han? Jo, två saker:
1. I Sverige är rättsväsendet oberoende av den politiska sfären.
2. I sakfrågan kan Assange i huvudsak redan betraktas som skyldig.

Så här föll statsministerorden i TV4:

”Vi har ju ett självständigt rättsväsende, som inte styrs av politiska beslut, men … det som oroar mig är att man försöker komma bort från det faktum att här finns anklagelser som är mycket allvarliga och som måste få prövas.

Annars känns det ju som att kvinnors rätt till sin egen kropp och det vi har gjort kring att försöka stå emot sexuella övergrepp och våldtäkter väger lätt, när det jämförs med påståenden om politisk inblandning och det är en utveckling som jag i så fall tycker är  mycket allvarlig.”

Vår statsminister säger sig alltså se allvarligt på våldtäkter. Bra!
Antalet anmälda våldtäkter har under hans regeringstid ökat till alarmerande nivåer.


Det är också ett faktum att män med bakgrund i MENA-länderna är starkt överrepresenterade i denna våldsbrottslighet.


Diagrammet närmast ovan är från BRÅ-undersökningen 2005, om invandrares brottsdeltagande, det tidigare från samma typ av BRÅ-undersökning nio år tidigare.

Om statsministern verkligen menar vad han säger om ”kvinnors rätt till sin egen kropp” och om vikten av att ”försöka stå emot sexuella övergrepp och våldtäkter” – då bör han fortsättningsvis verka för ett stopp för ytterligare invandring till Sverige från dessa länder i Nordafrika och Mellanöstern!