• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Judevänlig?


Så här skrev Snaphanen i förra månaden:

”Jalving burde nok efter min ringe mening og i sin kommende bogs interesse, holde sig fra møder med de ikke just jødevenlige Nationaldemokrater,…”

Snaphanen är en av de allra bästa invandringskritiska bloggarna i Skandinavien och han har hållit på länge. Han har därför min självklara respekt. 

Det betyder inte nödvändigtvis att vi är överens om allt.

I varje fall vill jag här ta detta citat som utgångspunkt för en problematisering:

Måste invandringskritiker vara uttalat ”judevänliga” för att kunna samarbeta? 

Vad är att vara ”judevänlig”?

• Innebär det att man i Mellanösternkonflikten måste stödja inte bara staten Israels existens, utan även den politik som bedrivs av den israeliska regeringen?

• Innebär det att man måste göra sig blind för det faktum att enskilda judar eller grupper av judar har använt eller använder sitt inflytande för att driva på det mångkulturella projektet i Sverige?

Jag tänker exempelvis på det som Fria  Tider tog upp i denna artikel om Barbara Spectre och det jag själv konstaterat i vitboken om den roll David Schwarz och DN spelade på 1960-talet.

Iofs inser jag att det här är mycket känsligt och att det även fortsättningsvis kommer att finnas olika hållningar kring detta bland oss invandringskritiker.

Jag tycker ändå att vi bör kunna samverka kring konkreta projekt!

•  Vi lyckades få in Sverigedemokraterna i riksdagen.

•  Nationell Idag har blivit veckotidning.

•  Vi fick ut vitbokstabloiden.

Nu gäller det eftervalstabloiden.

Har du anmält dig som utdelare på din ort? 


Se vidare ”Enighet”.