• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Beslutsfattare

När min argumentering i en fråga bemöts med tillmälen istället för argument, då känner jag mig vara på fast mark. Hade mina meningsmotståndare haft argument, skulle de rimligen i första hand ha anfört sådana. När de inte gör detta, tyder detta på att de har tunt med argument. 

Intressant är, tycker jag, hur begreppet ”hat” används i såväl rovdjursdebatten som invandringsdebatten. Den som vill att människor ska skyddas från vargar är således ”varghatare” och den som vill att människor ska skyddas från våldsbenägna fjärrinvandrade kan räknas till ”hatgrupper” vilka behöver särskilt övervakas och utestängas från det offentliga samtalet.

Låt mig bara konstatera, att det inte är vargar som fattat besluten om den förda rovdjurspolitiken. 

Det vore obegåvat att lägga vargar till last att de följer sina instinkter. Som alla varelser måste de skaffa mat för att själva överleva och för att kunna föda sina valpar. Som rovdjur lever vargen på bytesdjur. Iofs kan man finna det onödigt att – som ofta sker – vargen skadar så många fler får än den kan äta upp, men så är läget.

För övrigt kan konstateras att vargar är intelligenta och anpassningsbara djur. De vet när de är i fara och ska hålla sig undan, vet när de kan göra framstötar. Svåra att jaga. Svåra att freda sig mot, när de känner sig ha ett övertag.

NÅGOT MOTSVARANDE  kan konstateras beträffande de nu många bidragsinvandrade från fjärran länder och kulturer.

Det är inte de som fattat besluten om den förda invandringspolitiken. De tar bara för sig av de bord som dukats upp:

• Rykten finns spridda i MENA-världen om den svenska välfärden och flatheten.

• Instruktioner finns färdiga över vad de säga till svenska myndigheter.

• Svenska advokater finns i överflöd, som på den svenska skattebetalarens bekostnad ordnar PUT-skäl och därmed bidragsförsörjning åt människor som bara söker ett bättre liv.

• Där Migrationsverket säger nej till PUT, säger den överordnade och lekmannastyrda Migrationsdomstolen ofta ja – och det på mycket skruvade grunder.

PS

Läs om: Vargar och dvärgbandmask