• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Reaktionärt

Som jag framhöll redan vid ett SD-möte i Värmland 2002 är jag reaktionär. Jag tycker det i flera avseenden var bättre förr och skulle därvid vilja vrida klockan tillbaka.

Detta gäller även infrastrukturfrågor. Förr fanns både snöslungor och tågplogar till förfogande för den svenska järnvägstrafiken. Här kan du se snöslungor i aktion på 50-talet.

När vintern nu slår till får man ta fram lok från järnvägsmuséer. Se här och här.

Tågkaos har det alltså blivit nu, för andra eller tredje vintern i följd.  Varför?

Jag ser två samverkande faktorer:

1. Uppstyckningen av SJ, med en oklar ansvarsfördelning och kortsiktig kostnadsjakt som följd.

2. Propagandan om global uppvärmning, som intalat beslutsfattare att med snö och kyla för Sveriges del tillhör historien.

Tågkaoset började alltså på regeringskansliet.

Detta aningslösa synsätt har präglat även Sjöfartsverket. Sverige äger en rejäl isbrytare, Oden, men för femte vintern i rad har denna sänts till Sydpolen då den bäst hade behövts i Sverige.

”Vi har Oden i vår flotta och kan ta hem henne om så skulle behövas”,  försäkrade rederichef  Tomas Årnell på SR-webben i december 2010.

I februari 2011 kan SR-webben rapportera följande:

”Isläggningen i Bottenhavet och Östersjön är den mest omfattande sedan 1987.”


”Kraftiga vindar fortsätter att ställa till problem för sjöfarten, framförallt i Bottenviken och i Bottenhavet där fem isbrytare nu assisterar trafiken.”

”– Det är lite farligt om fartygen fastnar och inte sitter mot vinden, för då kan isen klättra upp på däck, säger Karl Herrlin.

Det är åtta till tio fartyg som väntar på assistans av Atle eller den finska isbrytaren där.

Några av fartygen har fått hjälp att lägga sig vindrätt för att inte riskera att brytas ner av isen.”

Jag kan inte annat än instämma med Östersunds-Posten en 7/12 -10:

”Oden var på forskningsuppdrag i Antarktis redan i fjol. Nu är isbrytaren på väg dit igen, fast de svenska haven och farlederna isar igen.

Sjöfartsverket tjänar 20 miljoner kronor på den manövern, ..”

”Vad ska då Sverige med sitt 108 meter långa flaggskepp till isbrytare överhuvudtaget, kan man undra?”