• Mest lästa inlägg

 • Mest klickade

Hur motverka terrorism?

ejsvdorr

Förra veckans fredagsbio handlade ju om om terrorism i Frankrike. Där har jag nu kompletterat med kortfilmen «Parisbluffen», med ifrågasättande av det påstådda polismordet (”Bluff” = ”Hoax” på engelska – filmen är på engelska).

Veckans fredagsbio blir en uppföljning, handlande om terrorism i Sverige.

Här har vi ju att navigera i en terräng av demokratiministrar och löfvenministrar.

Alice Bah Kuhnke i DN två dagar efter dådet i Paris:

«I vår del av Europa har vi vår beskärda del av angrepp på demokratin. De senaste årens attentat mot moskéer och synagogor i Sverige är ett exempel. Nazisternas attacker mot demonstrationen i Kärrtorp ett annat…»

Hon tyckte också att det hade med saken att göra, att Sverigedemokraterna kommit in i den svenska riksdagen.

Det var ju dumt av SMR att visa sig på vänsterdemonstrationen i Kärrtorp den 15 december 2013. Det blev bråk, men varför?

Ett svar kom redan vid nästa demonstration, den 22 december. Personer från Avpixlat ville få deltaga, för att manifestera för demokrati och yttrandefrihet. Det visade sig att de inte var välkomna. Invandringskritiker som visade sig på demonstrationen skulle avhysas med våld.

En av deltagarna den 22/12 var Stefan Löfven. Han trodde att det handlade om en manifestation för demokrati.

I en bemärkelse hade Löfven då kanske ändå rätt: med den nyspråkliga innebörden av «demokrati» så handlade det i Kärrtorp om en manifestation för just demokrati…

demmin

En tidigare demokratiminister är Mona Sahlin. Hon utsågs i juli 2014 av den dåvarande demokratiministern, Birgitta Ohlsson, till «samordnare» av arbetet mot «våldsbejakande extremism» i Sverige. I samband med utnämnandet uttryckte Ohlsson en förväntan om att Sahlin på denna post skulle uträtta «stordåd».

Mina förväntningar på Sahlin är inte lika högt ställda. Varför?

För det första är hon en av dem som i hög grad bär ansvar för den situation vi hamnat i.

För det andra har hon ett attitydproblem – är problemskapare mer än problemlösare.

Vad gäller «våldsbejakande extremism» skiljer man på å ena sidan politisk, å andra sidan islamistisk sådan. Den förra utgörs av å ena sidan högerextremism, å andra sidan vänsterextremism.

Alltså  tre varianter sammanlagt, varav den i Sverige allvarligaste är den islamistiska och den mest försumbara är den högerextrema. För Sahlin blir det inte desto mindre naturligt att fokusera på den sistnämnda varianten. När i Sverige inget finns att där stödja sig på går hon till vårt grannland Norge och Breivik.

I en Agendadebatt med Richard Jomshof vände sig Sahlin mot att i sammanhanget intressera sig för invandringspolitiken, med hänvisning till den i Paris förment skjutne och muslimske polismannen Ahmed Merabet. Även om Merabet  faktiskt skulle ha skjutits och var muslim – vad har det med saken göra?

msvuxen

Vad gäller de i Sverige boende individer som väljer att åka ned till Syrien för att kriga överträffar det svenska samhället nu sig självt i galenskap. I hård konkurrens placerar sig Aftonbladet på en förstaplats, med sin jihadist-värvarvideo.

Därefter kommer TV-nyheter, där man talar om «hemvändare» och «pojkar», där ett «utanförskap» förmått dem av «välja» som de gjort.

Jag menar att de själva bär det fulla ansvaret för sina handlingar. Den hållningen är att visa dem en form av respekt. Den som ansvarsbefriar dem gör motsatsen.

I kriget i Syrien verkar jihadisterna på samma sida som USA. I över tre år har detta krig nu pågått, resulterande i oerhörda lidanden och enorma flyktingströmmar.

Antag att USA och jihadisterna skulle lyckas får bort Assad från makten i Damaskus – vad skulle det innebära?

Där har vi ju redan facit. Vi vet (om vi vill veta) vad som hände i Libyen, efter störtandet av Al-Gathafi. Totalt kaos, en failed state. Förtryck och förföljelse, bottenlös misär.

ISIS/IS skulle aldrig har varit möjlig utan utrustning och utbildning från USA-sidan.  Nu ska USA-sidan skicka 500 ”instruktörer” till Syrien, för att utbilda tusentals nya rebellsoldater. Med vilken rätt?

Varför tiger Sverige?

Inte bara för syriernas skull, utan också för vår egen, måste det bli ett slut på krigandet i Syrien!

ta

Veckans fredagsbio:


 

Mer

FN-soldat utmanar Mona Sahlin

Julia Caesar om Sahlin

Olämplig samordnare (1)

Olämplig samordnare (2)

Monas lilla rosa

24 svar

 1. Hoax = Bluff på engelska.

 2. Hur världen fungerar I en karikatyr:

  • Judar med en fjärrkontroll på en bergstopp. Detta är INTE en teckning, det är verkliga judar i verkligheten. De har med sig solstolar, kaffe med bulle och kikare. Video, på danska:

   Fun watching bombing of Gaza. Jewish air force attacks non-Jews

   http://m.youtube.com/watch?v=_XqzGpVnuLs

   Titta på videon och jämför med teckningen, och berätta sedan vad det är för skillnad.

 3. Om Israel fälls för krigsbrott i Gaza kan de 15-20 svenska medborgare som deltog i kriget också åtalas för krigsbrott.
  http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3304&grupp=6289&artikel=6059453
  http://www.svd.se/nyheter/utrikes/svenskar-strider-med-israels-arme_3796448.svd

 4. Tror nog ändå att sprängningen i Stockholm egentligen var just menad att – misslyckas – …..

  Många unga män som – dras in i – ett revolutionärt tänkande, i ett rebelltänkande, är egentligen mycket jämförbart med ett kommunistiskt revolutionärt krigande. Ungefär som Che Guevara, eller Lenin, Trotsky, eller andra kommunistiska revolutionärer genom historiens gång. Dessa som alltså ses som hjältar av just kommunister. Kommunister som kämpat i Chile, i Spanien, i Ryssland, på Cuba, och också hela det – ädla – ryska kommunistiska samhällets, som tillsammans med och i förbrödring med USA, bekämpande tysk nationalsocialism. Kommunismens världsherradröm liknar väldigt mycket islamska drömmar om ett världsvida Kalifat, och nationsgränser anses endast vara påhittade gränser för dem.

  Så när man främst vill försöka likna islam med nationalsocialism, eller nazism, så gör man nog en felbedömning.

  Att unga män har lockats till kommunismens revolutionära sida, och gjort sig själva till rebeller och begått attentat, samt gerillakrigföring, så liknar detta vad dessa s.k. jihadkrigare sysslar med. De anser sig själva ha ädla, rena och nobla motiv, och detta vare sig de verkligen förstår och inser vad de egentligen gör. Ändamålet, det kommunistiska lyckoriket, eller Kalifatet, får helga medlen.

  Att det finns många socialdemokrater, många liberaler och många ledande politiker och journalister, samt i princip i hela världen många som är – vänster – romantiker och som – sympatiserar med vänster – , och tror att vänstern på något slags automatiskt vis är den s.k. goda sidan och att alla som är – vänster – , på något slags automatiskt vis är – goda – människor, samt, också förstås då, som en fullkomligt naturlig konsekvens därmed, att alla som INTE är – vänster – , naturligtvis representerar den – onda sidan – , och att alla som då inte är vänster anses VARA de facto – de onda – , medför att både massmedier och politiker drar de slutsatser som de gör. Allt som andas nationellt tänkande, nationalism, eller folk och nationer, olika folk, olika språk, olika traditioner, olika kulturer, som vill beskydda och bevara sig själva, ÄR ONDSKA, i dessa kommunisters och Kalifat – älskares ögon.

  De vill inte att det ska finnas några folk och nationer, eller några nationalstater alls.
  Alla ska vara jämlika, alla skall vara lika, och alla skall vara en enda mänsklig – familj – , vilket de också delar med nyliberalism, som i sig också har ett En-världs perspektiv.

  Så både kommunism, liberalism och islam, är varandras – hjälpare – , och med-hjälpare, fastän på olika sätt, för att kunna driva fram den önskade En-världs-staten….A New World Order, och ur DERAS perspektiv är absolut alla som är – emot – , denna dröm om en – envärldsstat – , i princip – de onda – , och de – potentiella motståndarna – , om de kanske vill – försvara nationer – , och nationsbildningar, för alla olika folk och nationer som finns runt jordklotet….

  Dessa – nationalister – , kommer förmodligen av alla – globalister – , och Envärldsskämpar, att i framtiden kunna ses som – fienden – , som det är – rättfärdigt – , att bekämpa med alla till buds stående medel. De kommer alla att på ett slags automatiskt vis anses vara –de onda – , och de – potentiella terroristerna – , i de framtida, godkända, Envärldsstats-kämparnas, ögon, och bli berättigade att försöka bekämpa för just den – goda sakens skull – …

  Ungefär på samma vis som kommunisterna bekämpade alla oliktänkande och alla kontrarevolutionärer som verkade vara emot det totala, jämställda, jämlika och – rättfärdiga – och – goda – , kommunistiska lyckoriket.

  • Ps.

   Att sedan detta – goda kommunistiska lyckorike – , eller Envärldsstat, eller Kalifat, i praktiken utplånar hela mänsklighetens rika variation i form av just olika folk, olika språk, olika kulturer och traditioner, det tänker inte alla dessa olika – globalister -, på…

   De tänker alla i ett – globalt – perspektiv, och i ett – globaliserat perspektiv – , och de tror att det är någonting – gott – ,,,,att skillnader och olikheter mellan alla människor – försvinner – ….och de inser och förstår inte att de därmed faktiskt – dödar människosläktets variationsrikedom – ,,,,av vilket de alla själva också är delförvaltare av…genom just sina egna föräldrar, för -föräldrar och också förfäder, och att också de själva har att föra vidare sina språk, sin kultur, sin tradition, sina sånger, sina ideal, till sina egna barn, barnbarn och barnbarnbarn.osv., som de själva också får en gång….

   Det sägs att det tillhör – ungdom – , att vara – idealistisk – , förblindad och full av – godhet – , Trots det är nog samtidigt ändå ungdom också ofta just insiktslöshet…och att – ungdom kan just – rusa iväg – , utan – eftertänksamhet – , därför att den ännu inte finns. Ungdom tycker om att fokusera på just nya idéer, eller att också vilja – offra sina liv – , för – den goda sakens skull – , som en – ide´representerar,,,,

   Det tillkommer ändå alltid vuxna människor, eller de äldre och de som har ett lite längre perspektiv ett kunna reflektera över, att faktiskt få just – besinningslös ungdom – , att just kunna – besinna sig själva -…..,

 5. Bra om Je Suis Juif idag på Occidental Observer

  http://www.theoccidentalobserver.net/

  • Jag har läst halva artikeln och tänker så här: Oavsett om det var ett äkta islamskt attentat, en akt av skådespelare på gatan eller ett verk av konspiratörer som verkar långt bortom det synliga, så har vi att hantera fakta som de är. Nämligen att allmänheten är upprörd av en muslimsk attack på vår värld. Våra fiender är snabba att utnyttja detta. Staterna passar på att ytterligare inskränka vår frihet och integritet och judarna odlar den offerroll som förlänar dem helgonstatus. Vad bör då vi göra?
   Om vårt mål är att stoppa massinvandringen bör vi utnyttja opinionen mot islam. Ett sätt är att inte låta sionisterna få fria händer i PEGIDA i Sverige. I Tyskland deltar NPD i demonstrationerna sida vid andra partier och icke-organiserade människor. Att slå mot islam är inte klockrent, men muslimer är den största och sämsta invandringen vi har. Sverige skulle bli ett obekvämt land att leva i för muslimer om deras särrättigheter tas bort, om minareter förbjuds , om bidrag dras in osv. Mycket kan göras.
   Regeringen har vaknat och Sahlin med gulli-gull med jihadisterna är på väg ut och in kommer Ygerman med åtal för deltagande i främmande krig. Mao det som frivilliga i spanska inbördeskriget och i SS råkade ut för.
   För övrigt hör jag att strömhoppet till SD:s planhalva fortsätter. M och FP diskuterar volymer. Att de inte skäms dessa pajaser.

   • Då är du en av de 5 i Sverige som läser……haha

    Detta är en av de mest seriösa bloggarna och tyvärr är texterna så långa och komplicerade att t.o.m. jag själv oftast inte orkar läsa hela.
    😉

    Jag har funderat lite på det du skriver. Delar i grunden din syn. Har inte riktigt landat ännu. Grundfrågan är om det räcker med att fokusera på massinvandringen och Islamiseringen och att helt enkelt inte bry sig om orsaken till dessa?

    Fördelen är att man helt kan undvika träsket med judar. Det är ett minfält som exploderar hela tiden och risken är att du själv tvingas helt upphöra eller blir marginaliserad.

    Nackdelen är att om du lyckas du ändå har kvar samma ”onda” krafter som är helt osynliga. Då bidar de sin tid och smider en ny plan som på sikt kommer att förstöra våra länder. Ska vi någonsin kunna ta ödet i våra egna händer så måste vi inse den farliga dolda kraft som finns.

    Min känsla säger ändå att vi behöver konfrontera denna ondska.

   • @Kalle – Kan man göra både och? T ex delta i PEGIDA men utan att uppge sin egen organisatoriska form. Exponerat som Morningstar talar om drivs av sionistiska judar och icke-judar som prånglar ut sin politik på ett försåtligt sätt. Det är smart! Kan vi vara lika smarta? Är inte Opinionsbildarna ett försök i den vägen egentligen?
    Om man arbetar för att uppnå konkreta delsegrar men samtidigt behåller sitt arbete för det långsiktiga målet på ett annat plan, kan man både äta kakan och ha den kvar. Men du har så rätt när du säger att vi en dag kommer att få konfrontera detta det ondaste onda. De måste besegras.

 6. Märkligt sammanträffande att jag har börjat få olika problem på internet sedan jag delade den där länken om Madame Rothschild för drygt en vecka sedan. Först på Exponerat där posterna togs bort efter bara några timmar. För två dagar sedan blev jag plötsligt och utan varning blockerad på Exponerat. Helt utan varning och utan förklaring. Tidigt i morse, ganska så exakt 24 timmar efter att Exponerat blockerat mig, så blev mitt Facebook-konto lika plötsligt suspenderat. Nu ställer jag mig frågan. Vad var det som var så kontroversiellt i just den artikeln? Var det den rika judiska familjen själv eller handlade om den ”döde muslimske polismannen” som var varken död, muslim eller ens polis? Handlar det om det officiella narrativet? Eller för att det handlar om judar? Både Exponerat och Facebook är ju så att säga sionistiska sajter. Blir det ytterligare någon avstängning eller suspendering nästkommande morgon så kan det knappast vara en slump det som händer mig. Tydligen vill någon sända meddelandet till mig att hålla käften om detta ämne.

  • Du trampade tydligen på en mycket öm tå…..

   • Dessutom får jag logga in hela tiden på Disqus vilket också är skumt. Undrar om det är Researchgruppen som är ute i hackartagen igen? Onekligen är det en öm tå när det kommer till dom långa snablarna. Som Voltaire uttryckte det, vill man veta vem som verkligen bestämmer, så bör man kolla vem det är man inte får kritisera. Måste vara ett ytterst kritiskt skede just nu eftersom dom är så skitnödiga.Mer än vanligt och eftersom dom bryr sig om en sådan liten fisk som mig dessutom. Hade ännu inte tagit bort Exponerat på den andra browsern så jag lade märke till att dom har lagt upp även denna artikel, Förundrad över att dom bryr sig om att näpsa mig men fortsätter att lägga upp Jannes artiklar så sionistiska dom är.

 7. När man tar del av vad Mona Sahlin, Alice Bah Kunke m.fl. har att säga om våldsbejakande extremism och deras ovilja och oförmåga att analysera och beskriva verkligheten korrekt så inser man att våldsbejakande extremister inte behöver ligga sömnlösa om nätterna av oro för vad som komma skall. Undantaget skulle möjligtvis vara den lilla del som utgörs av ”högerextrema”. Eftersom Sahlin & co förmodligen känner ett behov av att visa prov på någon form av handlingsförmåga så kan det komma någon form av förslag som kan slå mot dem. Men t.o.m. det får väl anses osäkert.
  Tjugo år av politisk vänsterterrorism anses tydligen så ointressant att den inte ens behöver omnämnas i såna här sammanhang!

 8. Vi behöver ett riktigt nationalistparti i Riksdagen. Med riktigt menar jag ett parti som med sin blotta närvaro får Bonnier, Aschberg, Hjörne, Wallenberg, Wolodarski och dess gelikar att frivilligt flytta från Sverige. En nyordning i Sveriges Riksdag som kapar banden med EU, Bilderberggruppen och Globaliseringsivrarna och internerar landsförrädarna som styrt Sverige åt undergången.

  Vi behöver mediahus som objektivt beskriver det som sker såsom riktiga nyhetsförmedlare skall arbeta. Femenism och genustrams skall förpassas till sophögen och brännas. I första skedet skall samtliga invandrade och deras barn till tredje generation som avtjänat minst 6 månaders fängelsestraff utvisas. I de fall de förvärvat svenskt medborgarskap skall det annuleras varefter de förpassas ur riket.

  De som fått PUT eller TUT skall omgående utvisas om de reser till hemlandet efter att ha ”flytt” hit. I ett något senare skede skall repatinering ske i första hand på frivillg väg i andrahand med tvång. Det ska inte vara någon självklarhet att få bosätta sig här hur som helst utan någon som helst motprestation.

  Dessa enkla åtgärder minimerar risken till aktioner inom landet men ökar kanske risken för oss vid utlandsresor, till en början. En annan effekt kan bli att andra länder följer vårt goda exempel och om 20 år var mångkulturexperimentet bara en ond dröm.

 9. Det är märkligt att USA alltid stöttat totalitära system som Sovjet, Kina, Saudi-Arabien, eller så har man stöttat demokratier.

  Fundera på det. Sovjet, Kina och Saudi är diktaturer men det är också demokratin. De stöttar demokratin därför att de vet att de kontrollerar media och all opinionsbildning. De kontrollerar därmed demokratin som om det vore en diktatur. Sverige är ingen demokrati. Vi kan välja mellan två alternativ som är mer eller mindre lika. Det är en löjlig fantasi att det blir någon skillnad med M eller S vid makten.

  Expressen eller Aftonbladet, DN eller SvD. Vem bryr sig, det är ingen skillnad. Till 99% stöttar de samma utveckling men de vill för syns skull uppförstora skillnaderna.

  I USA kontrollerar man vem som får bli kandidat till R respektive D. De som får ställa upp är godkända och de finansieras av de som vill ha dem där så att man kan få igenom sin agenda.

  Bilden av en president som från ingenstans kämpar sig till det högsta ämbetet är löjeväckande. Istället är det den styrande eliten som själva väljer vem de vill betala för.

  Ingen tror väl på fullt allvar att svenska folket hade frivilligt önskat att bli koloniserade med 1,7 miljoner invandrare på 25 år? Ändå har vi politiker som arbetar frenetiskt för att det ska bli så. Hägglund, Björklund, Reinfeldt, Lööf, Sahlin, Löfven, osv.

  Sverige ser mer eller mindre exakt lika dant ut efter 8 år med Alliansen som innan. Ökad invandring, mer statlig kontroll, världens näst högsta skatter, osv.)

  Folket stirrar in i sina TV-apparater som kontrolleras av utvalda grupper och sedan går folket det till valurnorna. Spelar ingen roll om du är låg- eller högutbildad, du blir lika lurad av propagandan.

 10. Hur motverkar man terrorism? I varje fall behöver inte polis inblandas.
  Det är väl bara att ge tillbaka på exakt samma sätt som islamisterna gjorde, då de mördade 12 stycken satiriker på C-H:s redaktion i Paris.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: