• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

USA:s 9/11

wtcoffren

Terrordådet i New York med demoleringen av de tre WTC-tornen skedde för  snart 14 år sedan. Den 11 september 2001.

Varför nu återkomma till det ämnet?

Det finns åtminstone tre moment, som får mig att göra det:

1. Tankeförbud

2. Antiförnuft

3. Geopolitisk offensiv


forbudsskylt

1.  Tankeförbud

Helt klart synes vara, att det är förbjudet område, frågan är tabu. En politisk «no-go-zone». Här är det inte tillåtet att granska fakta och vända på argument, som annars kan vara normalt.

Den som bryter mot förbudet kan påräkna negativa etiketteringar och otrevliga epitet, där de vanligaste  är «konspirationstänkare» och «foliehatt».

Det här fick ju  V-riksdagsmannen Egon Frid erfara på ett mycket påtagligt sätt, då han blev måltavla för en bestraffningsexpedition från TV4 – föranledd av att Frid visat djärvheten att underteckna ett upprop för en grundligare undersökning av hur tornen kunnat rasa ihop så som skedde.

tankebrottsling

Jag noterade också att Tanja Bergkvist s.a.s. hamnade i blåsväder efter hon länkat till några av mina filmer i genusfrågan. Det blev arga kommentarer till hennes blogg – eftersom jag ifrågasatt den officiella versionen av WTC-dådet.

Det var en allvarlig överträdelse att «länka till Milld». Utöver epitet kan det alltså handla om att bli isolerad och utfryst. Ingen ska känna till att en person med tankar som mina alls existerar.

Nu senast kom en besk kommentar av en läsare på Exponerat i samband med min senaste fredagsbio.  Det blev «foliehattsvarning», för att jag tidigare fört fram olämpliga tankar kring WTC.

locketpa

”Locket på” är alltså påbjudet.

Kring WTC ska vi inte tala, denna händelse får ej vidare granskas.

Detta går också igen såtillvida att inga mer officiella utredningar kommit till stånd i USA, trots att många amerikaner krävt så och än fler misstror den officiella versionen.

Redan detta förhållande gör mig misstänksam. Det inger en känsla av att här måste finnas någonting som några försöker dölja.

Vad och varför?


wtc7

2. Antiförnuft

Det andra momentet är förnekandet av det uppenbara. Frontalkollisionen med sunt förnuft och ärlighet.

Sådant kan störa mig!

I första hand tänker jag här på WTC7, där man bara behöver titta på bilderna – se här och här – för att kunna se hur det är fråga om en perfekt förberedd demolering, att byggnaden raser med hastigheten av fritt fall och helt symmetriskt.

Det gjorde även WTC1 och WTC2, men där skylls ju demoleringen på att de träffades av flygplan. WTC7 påstås inte ha träffats av något flygplan – ändå en snarlik demolering. Hur var det möjligt?

wtc3

Argumenteringen är att bråte från WTC1 fallit på WTC7 så att denna byggnad rasade på samma sätt som tornen gjorde.

Det resonemanget faller redan på det faktum att mellan WTC1 och WTC7 fanns andra byggnader. Dessa skadades av bråte, men ingen av dem föll ihop som vid en planerad demolering.


goff

3.Geopolitisk offensiv

Ett tredje skäl att ägna detta ämne uppmärksamhet är att WTC-dådet fick så omfattande geopolitiska konsekvenser. Så mycket av det som senare inträffade i världen hängdes upp på denna händelse.

WTC var som ett nytt Pearl Harbor.  Det gav makthavarna i USA/Israel handlingsutrymme att genomföra en politik som annars inte varit möjlig, med krig i både Afghanistan och Irak.

I förlängningen av WTC har vi även Libyen 2011, Syrien samma år och nu även Ukraina. Genomgående samma aggressivitet från USA:s sida.

Och amerikanerna fick ”Patriot Act” med allt vad det betyder för NSA:s ökade aktiviteter – det som Edward Snowden orsakat så stor turbulens kring.

bombade

«War on terror» kallades det av president Bush, men det blev mest av allt självuppfyllande. Hur mycket islamistisk terrorism hörde vi talas om före 2001?

Vad USA åstadkom med sin ockupation av Irak var – förutom en miljon dödade – skapandet av en muslimsk terrorism som tidigare inte fanns där.

Både Alkajda och ISIS märktes av först efter WTC-dådet och USA:s påföljande «krig mot terrorn».

freedom

Den officiella konspirationsteorin om hur WTC-dådet gick till är alltså orimlig. Den punkteras redan genom WTC7.

Därutöver finns många andra underligheter, varav en del tas upp i filmtips nedan.

Tag bara uppgifterna om upphittade pass i WTC-bråten, att penetreringen av USA:s luftförsvar skulle ha dirigerats från en grotta i Afghanistan eller att där skulle finnas ett antal gömda grottor med toppmodern utrustning (se 12.30 in i denna film).

wtc-cave

Demoleringen av de tre tornen har sannolikt inte gått till så som man begär av oss att vi ska tro.

Jag ser det inte som belagt att muslimer överhuvudtaget skulle ligga bakom WTC-dådet.


Se gärna två filmer har jag tidigare gjort om WTC:

 Terrordådet i New York 2001. Del 1: Konsekvenser

 Terrordådet i New York 2001. Del 2: Hur gick det till?


Mer

https://janmilld.wordpress.com/2015/01/14/europeiskt-911/

https://janmilld.wordpress.com/2011/07/10/de-tog-priset/

Alan Sabrosky har ordet

Corbett Report on WTC

Ken O´Keefe on WTC

WTC-bombarna

Ground Zero