• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Inhiberad vargjakt

rea2

I veckan fick jag en ny produktkatalog från postorderföretaget Engelsons. Det är ett företag med ett mycket brett utbud av kläder och olika prylar för friluftsliv. Redan som boende i glesbygd och nära naturen blir företagets produkter intressanta för mig. Jag räknar mig till kategorin nöjda kunder.

I all synnerhet blir Engelsons relevant för personer med jakt som fritidsintresse. Ett makalöst utbud av olika klädespersedlar och andra produkter som vittnar om jaktens betydelse för så många svenskar, särskilt på landsbygden.

varmt

Där finns kläder för att klara vädrets makter, även så man kan klara att sitta still på en plats under lång tid. Kyla, regn och mörker. Bilderna här ger några smakprov.

Vad katalogbilderna förmedlar är ju vilken central roll som jakten har för så många svenskar. Det är en tradition som funnits genom decennier och sekler, från generation till generation. Det ger struktur åt tillvaron, delar in året. Det ger en gemenskap med andra i trakten och det ger tillfälle att komma ut i naturen. En viktig hälsofaktor och något som ger livskvalité.

es1

Nu är dunkla krafter i färd med att beröva så många svenskar deras möjligheter att fortsätta bedriva friluftsliv som förr. Det började med SNF:s «Projekt Varg» på 70-talet, vilket omsattes i att varg inplanterades i Trysil i Norge. Snart fanns vargrevir på svenska sidan om gränsen, i Värmland, och sedan ett bälte av vargrevir vidare till Dalarna och Hälsingland – helt enligt vad som från början hade skisserats i SNF-rapporten.

På 60-talet var vargen utrotad i Sverige. Redan 1647 infördes skottpengar på varg. Kungen, på den tiden det fortfarande fanns en centralmakt som visste vad det var fråga om, utfärdade order om att vargen skulle bort från Sverige. Så skedde också, och den svenska landsbygden blev så småningom, och med stora ansträngningar, befriat från denna plåga.

Med återkomsten av varg gjorde sig effekterna påminda i drabbade områden: hundar – inte minst jakthundar – ihjälbitna, kreatur rivna. Negativa konsekvenser för boende i glesbygden, både ekonomiskt, socialt och genom otrygghet.

 

Jakt som förr, med löshund, går inte längre att bedriva. Risken är alltför stor att hunden blir vargdödad – så har nu hänt med ett stort antal jakthundar. Även möjligheterna till boskapsskötsel påverkar.  Vargstängsel är både arbetskrävande och dyra att få på plats, ändå utgör de inga garantier mot vargangrepp.

En jägare i ett nyhetsinslaga i TV jämförde miljöförändringen med att neutronbomb skulle ha briserat, Förvisso drastiskt och säkert överdrivet, men det ger ändå en uppfattning om vad han menade.  Vargnärvaron – i kombination med att människor inte har rätt att freda sig själva och sina tamdjur –  har lämnat tydliga spår efter sig.

Under decennier har följt en debatt och en dragkamp kring utbredningen av varg i Sverige. Kunde en balanspunkt hittas, för å ena sidan en gynnsam  bevarandestatus av vargstammen, å andra sidan rimliga levnadsvillkor befolkningen i vargtäta områden?

Frågan om licensjakt eller inte licensjakt har bollats mellan olika myndigheter. Nu senast – i början av januari 2015 – såg det ändå ut att bli klartecken för en licensjakt i  Värmland. Klartecken från regeringen, som rådfrågat juridisk expertis. Klartecken också från Naturvårdsverket.

I veckan skulle denna licensjakt ha börjat, ett stort antal jägare hade förberett sig och var på plats. Så kom ett sista-minuten-besked från en förvaltningsrätt i Karlstad: inhibition av jakten, EU skulle först kopplas in ett varv till.

Ur pressmeddelande:

”De aktuella besluten från länsstyrelserna är fattade enligt reglerna i jaktförordningen. Denna förordning anger att sådana beslut endast får överklagas till Naturvårdsverket.

Föreningen Nordulv har överklagat länsstyrelsernas beslut till Naturvårdsverket, som i stort har avslagit överklagandet. Föreningen har härefter, med åberopande av bl.a. EU-rätten, överklagat Naturvårdsverkets beslut till förvaltningsrätten.”

”Förvaltningsrätten gjorde bedömningen att det är tveksamt om jaktförordningens överklagandeförbud är förenligt med EU-rätten, och har därför prövat föreningens begäran om att licensjakten inte får påbörjas som planerat.

Förvaltningsrätten kom fram till att länsstyrelsernas beslut tills vidare inte får verkställas.”


Svenska Jägareförbundet kommenterar:

«En majoritet av Sveriges befolkning tycker det är dags att förvalta vargarna. En majoritet av Sveriges riksdag vill ha igång en licensjakt. Trots det stoppas den, dagen innan den skulle inledas. 

– Det är oanständigt att det sker tolv timmar innan licensjakten ska börja. Jägarna har tagit ledigt, har planerat och lagt mycket tid för att kunna genomföra detta på uppdrag av länsstyrelserna. Vi kan inte ha ett sådant system. Det är orimligt, säger Björn Sprängare, ordförande i Svenska Jägareförbundet.

– Beslutet blir ett dråpslag för vargstammen, människorna och landsbygden. Jag saknar ord. Att få igång en vargjakt i vinter var så viktigt för alla dem som påverkats negativt under så många år. Förvaltningsrättens beslut slår undan benen för våra medlemmar, näringar och människorna på landsbygden. Jag är både arg och ledsen, säger Björn Sprängare.

– Jag kan konstatera att det inte har lönat sig att ta ansvar och söka kompromisser för att komma framåt. Det har lönat sig att överklaga.»

bs

Sedan detta skrevs meddelas också att Naturvårdsverket säger nej till den licensjakt på varg som varit planerad i Dalarna, efter klartecken från länsstyrelsen där.


Vad säger allt detta?

Mig påminner det om framförallt tre moment.

1. Juridik – politik

Man tror, eller ger sken av att tro, att det i grunden skulle vara en juridisk fråga.  Att skulle kunna finnas paragrafer som advokater och domare med hjälp av expertkunskap kan uttolka på ett opartiskt sätt, att här finns ett Rätt och ett Fel.

I grunden är det ju en politisk fråga, eftersom olika intressen här står emot varandra. Här handlar det om att försöka göra rimliga sammanvägningar och finna kompromisser som kan vara acceptabla för mer än en part.

Den aktuella licensjakten hade varit utslag av just en sådan rimlighet.

2. Politisk korrekthet

Många unga människor, särskilt i stora tätorter, är alienerade från matens väg till bordet. Redan ordet «jägare» kan ingjuta känslor av obehag hos många unga medlemmar inom Feministiskt Initiativ och Miljöpartiet. Jaga och döda djur – usch!

Sanningen är dock att jakt och fiske tillhör människans ursprungligaste näringar. Även boskapsskötsel innefattar att djur emellanåt går till slakt. Utan dessa näringar skulle det inte bli så mycket att äta.

Som en försvårande omständighet tillkommer att den genomsnittlige jägaren i Sverige är man, har vit hudfärg och talar svenska. Förmodligen är han dessutom heterosexuell och ogillar decemberöverenskommelsen.

3. Glesbygdspolitik

Vad än Fredrik Reinfeldt upptäckt från luften om stora landytor i Norden och vad än olika Centerledare tror om invandringens möjligheter att gjuta nytt liv i landsbygden så finns det ekonomiska mekanismer som driver på för avfolkning i glesbygd.

Till detta kan komma politiska åtgärder.

Dit hör rovdjurspolitiken.


hemlreg

Avslutningsvis, insändare i Svensk Jakt:

«Vi har, utan att veta om det, fått en ny regering i Sverige. Det är en hemlig regering. Den är inte folkvald, ingen tycks riktigt veta vilka som ingår eller när den blev till. Den nya regeringens namn? Förvaltningsrätten!

Ingen verkar veta hur denna regering tillsätts, eller vilket parlament den representerar. Den representerar i alla fall inte oss i Sverige.

Den nya regeringen har tydligen makt att granska, bedöma och stoppa beslut tagna i vår riksdag och regering. Alltså den regering som vi har valt.

Den nya regeringen heter egendomligt nog förvaltningsrätten. Ett sådant namn leder tankarna till en domstol, en del av Sveriges rättssystem. Men så är det ju inte alls.

En domstol ska se till att svenska lagar efterlevs. Den ska granska händelser och avgöra om någon brutit mot lagen. Den skall reda ut tvister.

En domstol ska följa de lagar och regler som bestäms av Sveriges riksdag och regering.

Förvaltningsrätten gör tvärt om. Den tjänar främmande makt. Nämligen EU.

Förvaltningsrätten kan till och med stoppa ett riksdagsbeslut för att den tror att EU kanske inte riktigt kommer att tycka om det beslutet.

EU är således en nyckfull, elak, mobbande diktator. En diktator som är så skrämmande att förvaltningsrätten blir till en slags Quisling som bugande går diktatorns ärenden.

Och vad blir då de så kallade miljöorganisationer som tar hjälp av främmande makt för att motarbeta sitt eget folkvalda parlament?”


frherre


Läs/hör/se mer:

Vargar i Sverige, del 1

Vargar i Sverige, del 2

Varg 1: Återkomsten

Vargar och Människor

http://www.janmilld.se/rovdjur/

http://www.rovdjursskolan.se/rovdjursfakta/?P=varg/historia

Stig Engdahl