• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Blockopinion

utur

«Blockpolitik» har vi ju hört talas om. Det är vad vi haft i Sverige alltsedan krigsslutet 1945.

Här vill jag reflektera kring vad som skulle kunna kallas «blockopinion».

Med det menar jag hur åsikter i helt olika frågor kan tendera att komma tillsammans/separeras på ett irrationellt sätt.

Jag tänker närmast på två ämnesområden:

1. Fredsfrågan. Synen på Ryssland och svensk anslutning till NATO.

2. Invandring, svenskhet och mångkultur.

De är båda som isolerade paket, där det första är inmutat som «vänster», det andra som «höger».


På mina webbsidor har jag  flitigt använt bildmontage som signalerar en kritisk inställning till NATO.

nato1

Sakligt sett baserar sig detta på:

1. NATO:s roll

Globalt spelar NATO en aggressiv roll.  Jag syftar då på

a) Expansionen österut, genom många nya medlemsstater.

b) Kuppen i Kiev förra året, med en ytterligare framflyttning närmare Moskva.

natoexpansion

2. Sverige och NATO

En svensk NATO-anslutning skulle öka vår osäkerhet.

a) Det skulle inte minska risken för ett storkrig, men det skulle göra Sverige till en mer självklar måltavla för Ryssland vid ett sådant krig.

Särskilt oroande i en tid då vårt samhälle gjorts så sårbart – en kraftig EMP-puls över Sverige skulle plötsligt kunna lamslå det mesta av vår elektronik.

b) Som NATO-medlem kan vi vara förpliktade att deltaga i krig som vi annars kunde ha hållit oss utanför.

När jag söker på webben efter liknande bilder som mina NATO-montage, då hamnar jag bland olika vänstersidor, från kommunistiska eller socialistiska organisationer.

För att leka med tanken att söka politisk samverkan med dessa – skulle då finnas en chans att få med även invandringskritiker?

Utbredd är en russofobi, helt i linje med den massiva antiryska propaganda som pågår i våra massmedia. Ämnet fred har också kommit att associeras med flum och mupperi.

Skulle ens dessa vänsterorganisationer vara intresserade, om det gällde att i fredsfrågan samverka med ”rasister”? Det är nog mindre sannolikt!


nedmonterat

Eller om vi  börjar i andra änden: 

Massinvandringen av bidragstagare och kulturfrämlingar till Sverige slår nu alla rekord. Man kan på goda grunder tala om ett folkmord.

Under alla omständigheter handlar det om en torpedering av välfärdsstaten, i raketfart.

Mot den bakgrunden borde det vara både sakligt motiverat och genomförbart att mot detta kunna mobilisera en bred front av motstånd.

Ämnet är dock sedan länge inmutat som «höger». Någon anslutning från vänsterfolk skulle därför knappast bli aktuell.vapenbroder

Något som fredsfrågan och invandringsfrågan tydligt har gemensamt är att de båda är föremål för en intensiv mediapropaganda och desinformation.

Skulle detta faktum kunna fungera som en slags brygga – att den som genomskådat medias medborgarfientliga roll på det ena området, kan bli mer öppen för att se igenom ljugeriet även på det andra området?


PS

Jag ser ju gärna på RT – Russia Today. Inte så att jag föreställer mig att de är felfria och alltid ger en riktig bild, men de utgör ändå en hälsosam motvikt till svenska etermedia (kring invandring är RT dock svajiga).

Det faktum att RT hålls borta från samtliga betal-TV-företags utbud i Sverige  (fri konkurrens?) är intressant. Eller hur?

rt


Läs/se mer

http://www.8dagar.com/2015/01/klarhet-i-invandringsfragan.html

https://janmilld.wordpress.com/2011/07/02/abdikerad-vanster/

https://janmilld.wordpress.com/2011/10/25/bombvanstern/

https://janmilld.wordpress.com/2013/04/11/vanstern-som-forsvann/

https://www.youtube.com/watch?v=D6tLt8N3ugQ

https://www.youtube.com/watch?v=FMv4Iryfyp0