• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Vem är flykting?

11-titeln

Fredagsbio 11 har titeln «Flyktingar» och resonerar, med utgångspunkt från busslasten till Östersund nyligen, kring temat flykt och migration.

De svenska utvandrarna till Amerika kallades ju aldrig för ”flyktingar”. De ville visserligen lämna Sverige pga fattigdom och nöd, men de valde själva tidpunkten för sin avresa och de reste för att bli amerikaner.

amerikaemig

Dagens flyktingströmmar är inte orsakade bara av krig, det handlar också om överbefolkning och försörjningssvårigheter. På Jorden finns nu 7.000 miljoner människor och det sker en årlig ökning med minst 80 miljoner. Det problemet kan inte lösas genom migration.

Ny forskning visar att Jordens befolkning redan i mitten av detta sekel kan ha nått 9.600 miljoner. Den stora ökningen sker i Afrika.

migranter

Nu slås nya rekord både beträffande antal asylsökande och antal beviljade PUT. Det handlar till stor del om en probleminvandring. Var ska detta ta stopp?

Kommer det att stanna av först när den svenska välfärdsstaten är helt sänkt, och det blivit lika illa i Sverige som i de länder man lämnar?

När resurserna inte räcker blir det i första hand resurssvaga grupper som drabbas – enkla svenskar, som kanske inte har höga utbildningar, såna som går till sina jobb, betalar sina skatter och som bär upp Sverige. Många av dessa är idag i en ålder där det är svårt att finna nytt jobb ifall det befintliga avvecklas.

hemlosa

Och vilka blir det som tar sig till Sverige? I 9 fall av 10 är de ”papperslösa”, bidrar inte till att klarlägga sin identitet. Bland de som kommer kan finnas både terrorister, krigsförbrytare och grova våldsbrottslingar.

Eller kräsna charterturister, med standardkrav…

flyktinga

Mikael Styrmans blogg:

”En, enligt egen uppfattning, intellektuellt och humanitärt högstående europeisk elit, ställs mot en många gånger på närmast medeltida nivå stående religiöst indoktrinerad invandrarskara. De som flytt av religiösa skäl finner snart att den i Europa i allmänhet, och Sverige i synnerhet, omhuldade multikulturen innebär att det religiösa förtrycket man flytt ifrån flyttar med.”


Här kommer filmen, efter den kommer en film av Kjell Brell, «Stängda landskap & Öppna gränser»:


 


 

fredagsbion

PS

Den planerade filmen ”Moderater i analys” måste vänta ytterligare. Innan den kommer sticker jag emellan med ett annat tema som blivit akut: ”Bränder och bränder”.

Men även brand-filmen måste nu ställas i kö. Nästa veckas film tar sin avstamp i terrordådet i Frankrike. Fredagsbio 12 ska heta ”Terrorism”.

terrorism2

Uppslag till nya filmer, viktiga ämnen, saknas inte!


Läs mer

Partiledaren som försvann

(M)-bekymmer

Ytligt

 

Partiledaren som försvann

frdecember

I gårdagens bloggtext lyfte jag fram ett ganska förbisett faktum i samband med DÖ (decemberöverenskommelsen), nämligen att de två regeringspartierna förfogar över färre riksdagsmandat än de fyra Allianspartierna – 137 mot 142.

Ett annat förbisett faktum är att Fredrik Reinfeldt ännu vid tidpunkten för DÖ var partiledare för Moderaterna. Det borde alltså ha sett ut som på montaget ovan, inte som på bilden nedan.

do

Efter riksdagsvalet i september 2014 och nederlaget för Moderaterna aviserade Fredrik Reinfeldt sin avgång som partiledare.

I varje fall formellt kunde detta inte betyda att han i samma ögonblick hade avgått. Rimligen innehar han posten intill dess att partiet kunna utse en efterträdare. Detta kan ske först efter att Moderaterna haft sin extrastämma nu den 10 januari. Fram tills dess är Fredrik Reinfeldt alltjämt Moderaternas partiordförande.

Som vi vet försvann Reinfeldt bara plötsligt. Man kan säga att han gick under jorden, även om han gjorde både en uppmärksammad flygtur och vissa mediaframträdanden med färgstarka uttalanden).

frjorden

I den reinfeldtska frånvaron lyftes moderaternas gruppledare i riksdagen, Anna Kinberg Batra, fram. Eller Reinfeldt föste henne framför sig, kan väl sägas.

I samband med Decemberöverenskommelsen blev detta särskilt tydligt. En så viktig och dessutom starkt kontroversiell överenskommelse borde ju för partiets del inte att ha träffats genom en person som ännu inte ens var vald till partiordförande!

En raktigenom absurd situation! Och ojuste mot den politiskt ändå relativt orutinerade Anna Kinberg Batra.

kulisser

Inte nog med detta. Sin frånvaro till trots har Fredrik Reinfeldt funnits med i kulisserna, som pådrivare och regissör av Decemberöverenskommelsen. Se här och här.

Utan ett  tryck från FR är det osäkert att AKB skulle ha gått med på denna moderata harakiri. Med Decemberöverenskommelsen lägger sig (M) platt för Stefan Löfven.


Samtidigt kan riksdagen sägas ha kapats av Sjupartiet. Vilket på ett sätt blir konsekvent. Demokrati och mångkultur går ju inte ihop.

piratkapat 

Läs mer

Låt moderaterna driva Gröna lund

(M)-bekymmer

Ytligt

Sverige vinnare?