• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Kiev 2014 – Ryssland

kievbrand

Är det Vladimir Putins fel, det som nu händer i Ukraina?

Får man tro svenska massmedia är det så. Häromdagen hade exempelvis  TV4-nyheterna ett inslag som tolkade händelseutvecklingen i Ukraina under det senaste året som en konsekvens av ryskt agerande. Moskva hade haft «en plan», som  följdes.

Tonen slogs an av Carl Bildt redan under kuppen i Kiev. DN den 19/2 2014 rapporterade detta uttalande: «Brutala ryska påtryckningar är den starka kraften bakom det dödliga våldet i Kiev. «

Dygnet innan hade inte mindre än 25 personer dödats av krypskyttar i Kiev. Drygt en tredjedel av de dödade var poliser.

DN-kommentatorn Winiarski den 18/2 2014:

«…de ihjälskjutna demonstranterna vid självständighetstorget i Kiev talar sitt tydliga språk: president Viktor Janukovytj bestämde sig någon gång under de senaste veckornas många överläggningar med sin ryska storebror Vladimir Putin att den ukrainska oppositionen skulle krossas med brutalt våld.»

Det blev många DN-rubriker om detta i dessa dagar.

dnagenda

Som senare framkommit blev både poliser och demonstranter beskjutna – av samma krypskyttar. Det var alltså en false-flag-operation, i syfte att öka spänningen och att diskreditera president Janukovytj – på vilken skulden lades. Framgången uteblev inte – kravallpolisen drogs tillbaka från centrala Kiev och Janukovytj var snart på annan ort. Duman utsåg raskt en ny statsledning.

Pågår nu någon utredning kring detta centrala skeende (i Expressen betecknat som en  ”historisk vändning”), från de nya myndigheterna i Kiev? Om alls, så sker detta utredande påfallande långsamt! Riksåklagaren Oleg Machnizki från Svoboda gör inget för att skapa klarhet, som framgår av denna tyska film.

kievskott

En annan false-flag-operation inträffade några månader senare, när det malaysiska passagerarplanet MH17 sköts ned över östra Ukraina. Skulden lades omedelbart på  Vladimir Putin. Han skulle ha försett separatisterna med avancerade BUK-missiler, sådana som kunde nå flygplan på 10.000 meters höjd, och separatisterna skulle ha utfört nedskjutningen. Nu i efterhand tyder mycket på att det istället var ett ukrainskt stridsflygplan som sköt ned passagerarplanet.

putin


Förmodligen stämmer uppgifterna i TV4 om att Ryssland hade en i förväg utarbetad plan för annekteringen av Krim. Detta kan, tillsammans med närvaron av ryska soldater i flottbasen Sevastopol, förklara att annekteringen kunde ske så snabbt och utan strid med dödsoffer.

Detta är dock inte detsamma som att planen skulle ha satts i verket, om inte USA-kuppen i Kiev först hade genomförts. Den enorma satsningen som Ryssland gjorde på  Vinterolympiaden i Sotji den 7-23 februari tyder på en avsikt att vinna sympati i omvärlden, en goodwill som ju till stor del raserades genom Krim-annekteringen.

Begreppet «annektering» blir dock missvisande. Till bilden hör ju att befolkningen på Krim själv önskat en återanslutning till Ryssland.

krimomr


I USA förekommer även en mer yvig antiputin-propaganda.

Ur skriften «Bakom kulisserna i Kiev» (Parry):

«Den grundläggande lögnen i det senaste ‘grupptänkandet’ i det officiella Washington var att den ryske presidenten Vladimir Putin skulle ha anstiftat krisen i Ukraina som ett led i en diabolisk plan för att återta forna sovjetiska territorier, däribland Ukraina och de baltiska staterna…»

En propaganda som varit konstant återkommande från både makthavarna i Kiev och företrädare för Washington är att Ryssland skulle ha invaderat Ukraina militärt. Detta är vad som, vid sidan Krim-annekteringen, fått motivera sanktionerna mot Ryssland.

Sanktioner som skadar Europa och som rimmar illa med idéer om frihandel.


konvoj

Ett omfattande humanitärt stöd från Ryssland till Donetsk och Lugansk har skett helt öppet, i form av långa konvojer av vita lastbilar. Jag bedömer det som sannolikt att Ryssland, på olika sätt, även hjälpt sina fränder med vapen och militär utbildning –  att det som stridande på separatisternas sida har funnits ”frivilliga” från Ryssland. Man kan naturligtvis spekulera om hur mycket ”frivillighet” det är fråga om, men det vore konstigt om inte ryssarna skulle ha ett intresse av att hjälpa sina vänner, när de ser hur Kiev får hjälp från Väst.

Däremot har inte Röda Armén gått in storskaligt över gränsen. Skulle det ha skett, då skulle nog de ukrainska trupperna snabbt ha drivits bort från östra Ukraina.

putin2

Mycket i  Vladimir Putins agerande motsäger bilden av att han skulle stå för en aggressiv politik i Ukraina:

• Han har tillåtit ukrainska spaningsflygningar över sitt territorium, för att de ska kunna förvissa sig om att inga ryska trupprörelser sker mot Ukraina.

• Han har flyttat de ryska trupper som legat vid den ukrainska gränsen bort från gränsområdet.

• Han har föreslagit en uppskjutning av folkomröstningarna i Donetsk och Lugansk.

• Han har deklarerat att Ryssland inte eftersträvar någon territoriell expansion genom införlivande av det ukrainska Donbasområdet.

Vad mer kan väst begära av Moskva?

«Moskva måste upphöra med sin militära intervention» säger man, men har en sådan överhuvudtaget förekommit? Det stöd som Ryssland ger separatisterna har sin motsvarighet i ett stöd som USA ger Kievregimen.

Grunden till konflikten i östra Ukraina är att där bor en ryskspråkig befolkning, med egna intressen och krav. Man önskar självständighet eller i varje fall mer autonomi i förhållande till Kiev. Varför inte gå med på det?

ejflyg


En kritik kan riktas mot Putin även med helt andra utgångspunkter – nämligen att han varit för mjuk och eftergiven! 

I Libyen 2011 införde FN+NATO ett flygförbudszon, efter att Al-Gathafi uttryckt sig hotfullt mot rebeller i öster. I östra Ukraina har det visat sig handla om mer än ord. Där har – dag efter dag, vecka efter vecka, månad efter månad – pågått en slakt på civila av en omfattning som vi i Europa får gå tillbaka till Andra världskriget för att finna en motsvarighet till.

Sakligt och moraliskt vore det rimligt att Ryssland över östra Ukraina direkt hade proklamerat en flygförbudszon för Kievs stridsflyg.

Amerikanen Paul Craig Roberts går längre än så. Han anser att Ryssland helt enkelt borde ha accepterat framställan från Donetsk och Lugansk om att få tillhöra Ryssland. Det skulle, menar han, betyda ett skydd för befolkningen där. Så som skedde på Krim.

plain

Parallellen till München 1938 är föralldel sliten, men linjen har ju varit konsekvent från Vladimir Putin och Segeij Lavrov att vara tillmötesgående intill undfallenhet. Deras utgångspunkt har uppenbarligen varit att de har med civiliserade motståndare att göra, som också de söker rimliga kompromisser och kan belöna visad god vilja med några former av eftergifter.

Vilket leder över till frågan:

A.  Vilka grundläggande intressen och mål har Moskva?

B.  Vilka grundläggande intressen och mål har Washington?

Är de förenliga?


fredsduva

A.

Moskvas uppenbara intresse är säkerhet.

Det betyder att de inte vill se Ukraina bli medlem i NATO och således härbärgera militärbaser och missiler, riktade mot Ryssland.  Ryssland har därför ett intresse i att Ukraina blir en federation där Donetsk och Lugansk ingår som en ryssvänlig del

Krim är speciellt, framförallt genom flottbasen Sevastopol och att Krim tidigare under sekler tillhört Ryssland.

Ryssland önskar en multipolär värld, styrd av vissa principer, där varje land har rättigheter och där meningsskiljaktigheter regleras fredligt.


police

B.

Washingtons främsta intresse är total dominans och kontroll.

USA:s ledning vill nu gå vidare, efter NATO:s östutvidgning sedan 1991 och efter kuppen i Kiev i februari 2014.

I The Grand Chessboard står det i klartext, om hur överföringen av Ukraina till Väst är en del i en än större plan för just världsdominans.

Ett regimskifte i Moskva är ett viktigt delmål.

Då blir det ändamålsenligt med sanktioner som skapar ekonomiska problem i Ryssland.

Då blir det ändamålsenligt med kaos och oro invid ryska gränsen.

Då blir det ändamålsenligt med massmedia som fördummar, indoktrinerar och hetsar för krig.

Då blir det ändamålsenligt att demonisera Vladimir Putin.


 Mer

5 x Kiev 2014

UKRAINA-meny

Relationerna mellan Ryssland och USA hotar världsfreden

The Grand Chessboard

chessfire

BBC: Ukaraine – as viewed from Moscow

Putins brev i New York Times 2013

300 amerikanska soldater på väg

Kiev 2014 – Donbass

´1921

Donbass var redan på 1800-talet en ekonomisk motor och ett industriellt hjärta för Ryssland.  Det gällde även för Sovjetunionen, som denna propagandaaffisch från 1921 vittnar om. «DONBASS – Rysslands hjärta», lyder texten.

ekonomi

Donbass – eller Donetsbäckenet, som det även kallas –  ligger vid floden Donets i ett område rikt på kolfyndigheter, som sträcker sig från regionen Rostov vid mynningen av floden Don, över regionerna Lugansk och Donetsk och in i Dnipropetrovsk.

dfloden

Donbass är den mest industrialiserade delen av Ukraina och nästefter Kiev den mest befolkningstäta. Staden Donetsk är den femte i storleksordning efter Kiev, Charkiv, Dnipropetrosk och Odessa.

Vid bildandet av Ukrainska SSR 1922 drogs en gräns genom området så att huvuddelen hamnade i Ukraina, medan Rostov-vid-Don blev kvar på den ryska sidan.  Ekonomiskt, kulturellt och etniskt är det ändå ett ganska enhetligt område.

Hur stor andel av invånarna i Donetsk kan betraktas som ryssar?

Här går det att skilja på personer vilka betraktar sig själva som etniska ryssar och personer med ryska som sitt modersmål. År 2001 hade en klar majoritet ryska som sitt modersmål, medan färre än hälften räknade sig själva som ryssar.

rydonetsk

Jämför vi olika regioner före Kievkuppen 2014 så fanns den högsta andelen rysktalande på Krim, följt av Donetsk, Lugansk, Zaporizhia, Dnipropetrovsk och Odessa.

ryandel


Vid presidentvalet 2010 var delningen i politiska sympatier mycket tydlig, mellan å ena sidan väster och norr, å andra sidan öster och syd.  Vinnaren Victor Janukovytj från Regionernas Parti hade sitt starkaste stöd i Donetsk och Lugansk, följt av Krim.

Även i de stora städerna Charkiv och Odessa var stödet starkt.

vjvalet


Den nya regering som kommit till makten i Kiev den 22 februari var knappast någon nationell försoningsregering.

Den hade tvärtom en uttalat antirysk inriktning, med en udd inte bara mot Ryssland utan också mot de många miljoner ryssar som bodde i Ukraina. I regeringen ingick partiet Svoboda, som ville få bort ryskan som språk i Ukraina.


Sammantaget ger detta en bakgrund till de folkomröstningar som hölls i Donetsk och Lugansk efter att Krim haft sin folkomröstning i mars 2014.

Dessa omröstningar hölls den 11 maj 2014, med ett valdeltagande på drygt 70%.  I Donetsk röstade 89% av de deltagande för självständighet, i Lugansk var siffran 96%.

Residents in eastern Ukraine vote on independence referendum

Två veckor senare, den 24 maj, hölls presidentval i Ukraina.  Drygt hälften av de röstberättigade deltog.  Av dessa lade litet mer än hälften sina röster på Petro Porosjenko.

pp


Omröstningarna i Donetsk och Lugansk hade föregåtts av demonstationer och ockupationer av myndighetsbyggnader där, ungefär så som tidigare skett i Kiev. Dock med den skillnaden att det inte gick lika våldsamt till. Man kastade inte gatsten och brandbomber på poliser.

Varför gjorde man inte detsamma i t ex Charkiv, Dnipropetrovsk och Odessa, som i Donetsk?

I själva verket försökte man, men det slogs ned brutalt av militanta och beväpnade våldsgrupperingar. I Odessa mördades många, även i Charkiv förekom dödligt våld. Envar som visade sig offentligt med symbolen för kuppmotståndet riskerade att bli misshandlad.

motstand

En hel del demonstrationer hölls ändå i östra och södra Ukraina, men detta blev föga uppmärksammat i västmedia.


unormalt

För att återvända till Kiev i februari 2014.

”Janukovytj har blod på sina händer”, deklarerade Carl Bildt. Den ukrainske presidenten borde dra tillbaka kravallpoliserna från centrala Kiev, tyckte både han och Barak Obama.

I andra länder skulle man i en motsvarande situation – då  poliser angreps med brandbomber och presidentens egen säkerhet var hotad –  förmodligen inte ha nöjt sig med insatser från polis. Man skulle ha proklamerat undantagstillstånd och satt in militär.

Men Carl Bildt hade här utvecklat en känslighet mot våld.

cb1

Denna känslighet var plötsligt som bortblåst, när Kievregimen mot de protesterande i östra Ukraina satte in inte bara polis, utan även militär. För detta hade den svenske utrikesministern så stor förståelse, att han närmast hejade på. Han tycktes direkt identifiera sig med de nya makthavarna i Kiev.

cb2

När bomber och granater började regna i östra Ukraina över civila – «terrorister» som de benämndes av kuppmakarna i Kiev – hade Bildt inga invändningar.

SR-webben i april 2014:

«Krisen i Ukraina är huvudämnet på EU:s utrikesministermöte idag. Inför mötet är utrikesminister Carl Bildt en av de som försvarar Ukrainas rätt att använda våld mot de proryska militanta grupperna.

– Ingen demokratisk stat kan tolerera att beväpnade, illegala grupper tar över polisstationer och administrationsbyggnader. Varje demokratisk stat måste reagera med de instrument som står till statens förfogande

sdb

Med Porosjenko som ny president utvecklades konflikten i öster snart till ett fullskaligt krig, med insats av stridsvagnar, militärhelikoptrar och jaktflyg.  Måltavlor blev inte bara beväpnade motståndare utan även civila – barn och kvinnor, gamla och sjuka.

Infrastrukturen i området maldes ned – människor som inte skadades eller dödades av explosionerna blev i stor omfattning utan mat och vatten, el och bostad. Resultatet blev enorma flyktingströmmar, främst in i Ryssland.  Över en halv miljon människor kan ha tvingats överge sina hem.

Sådant som i andra sammanhang brukar kunna kallas «etnisk rensning» och påkalla reaktioner från omvärlden.

fzon

Nya Tider:

”TT och andra svenska nyhetsmedia har fört det svenska folket bakom ljuset genom att påskina att attacken mot stadshuset skulle vara en del av pågående strider mellan beväpnade separatister och styrkor lojala med Kiev. I staden Luhansk pågick inga sådana strider. Det var bara civila som dog och skadades.»

«Att sätta in stridsflyg mot civila är ett av de allvarligaste krigsbrotten som kan begås och strider mot internationell lag. Detta argument har tidigare använts av USA och dess allierade för att införa flygförbudszoner i bland annat Irak och Libyen.

Var är kraven på  flygförbudszoner nu?”

Istället för att reagera på Kievs övergrepp mot människorna i östra Ukraina har Sverige och andra västländer reagerat mot Ryssland, och där infört alltmer skärpta sanktioner.

Varför?

uspark1

Även om det mänskliga priset för striderna blivit högt och civilbefolkningen drabbats hårt så har de stridande separatisterna hävdat sig väl på slagfältet. Den ukrainska armén har tillfogats stora förluster i både manskap och utrustning. En del av förklaringen till detta kan vara högre motivation och bättre lokalkännedom på separatistsidan.


Det ska bli  ytterligare en del – en femte och avslutande – i denna artikelserie.

«Kiev 2014 – Ryssland».


 Mer

5 x Kiev 2014

Kiev 2014 – Krim

 

1570a

Denna text – uppföljare av gårdagens om Kievkuppen för ett år sedan – ska handla om Krimhalvön, men tar sin avstamp i Sverige 1570.

Vid två tillfällen tvingades Sverige betala «Älvsborgs lösen» till Danmark. Det första var 1570, efter Nordiska sjuårskriget, det andra var 1613, efter Kalmarkriget. På den tiden tillhörde ju inte bara Skåne och Blekinge utan även Halland och Bohuslän, Danmark. Sverige hade därigenom bara en glugg vid havet västerut – där Göteborg nu ligger.

Den första Älvsborgs lösen kostade Sverige 150.000 daler silvermynt, den andra kostade 1 miljon riksdaler. Enorma summor – men tillgången till västerhavet var helt nödvändig för Sverige!

1570b

Med freden i Roskilde 1658 tillföll Skåne och Blekinge Sverige. Det gjorde att Karlskrona kunde anläggas och Sverige fick en isfri hamn för örlogsfartyg, särskilt viktigt på segelfartygens tid. Karlskrona var under en period Sveriges i storlek andra stad.

Öresundstullen svarade i slutet av 1500-talet för 2/3 av Danmarks statsinkomster. Denna tull fanns kvar även efter att Skåne tillfallit Sverige. Detta var bakgrunden till det gigantiska byggprojektet Göta Kanal, påbörjat 1810 och slutfört 22 år senare, 1832. Efter ytterligare 25 år – 1857 – avskaffades Öresundstullen.

1690

Det finns paralleller mellan Sverige och Ryssland. Även ryssarna har haft problem med tillgång till västerhavet och till isfria hamnar.

Sverige hade med freden i Stolbova 1617 erövrat hela Finska viken, vilket innebar att Ryssland förlorade tillgången till Östersjön.  Området  erövrades dock av ryssarna 1703 under tsar Peter I och staden Sankt Petersburg anlades där.

1721

Kvar stod behovet för Ryssland att få tillgång till mer isfria hamnar. Det gjorde Svarta Havet intressant. Den ryska expansionen söderut skedde främst under Katarina II. Efter segern i rysk-turkiska kriget 1768-74 nådde Ryssland Svarta Havet och kunde i omgångar upprätta området ”Nya Ryssland”.

1774

Krim annekterades 1783.

Wikipedia:

«…år 1678 hade halvön inneslutits av ryska trupper;..  Den osmanska dominansen över krimkhanerna varade fram till 1774 då turkarna efter det rysk-turkiska kriget 1768-1774 tvingades avsäga sig makten över halvön…

Efter att de besegrats av Aleksandr Suvorov år 1777 kom krimkhanerna under rysk överhöghet. … År 1783 annekterades Krim av Katarina II; …detta erkändes av Osmanska riket i freden i Jassy 1792.»

1783


På Krim byggde Ryssland sedan den viktiga flottbasen Sevastopol.

I botten på Krimkriget 1853-56 låg Rysslands intresse av att kunna trygga passagen från Svarta Havet ut till Medelhavet. Där höll Sevastopol stånd i nära ett år mot den brittisk-franska belägringen.

svhavet

Under andra världskriget höll staden stånd mot tyskarna fram till juli 1942. Den återerövrades av Röda Armén i maj 1944.

1944

Inom Sovjetunionen (1922-91) var Ukraina en delstat, «Ukrainska SSR».

I väster tillfördes Ukraina olika territorier 1939-45, från Polen, Rumänien och Tjeckoslovakien.

1917


”Demokratbloggen”:

«Sovjetmedborgarna fick lära känna Krim som en ‘unionens hälso- och rekreationsort’, som många av dem som föddes i Sovjetunionen har nostalgiska minnesbilder av barnens fritidsläger vid havet.»

Krimhalvön tillfördes Ukraina 1954, genom ett initiativ från Nikita Chrusjtjov. Någon praktisk betydelse hade detta knappast, så länge både Ryssland och Ukraina ingick i Sovjetunionen, men 1991 upplöstes ju denna union.

sovjet

Efter att Ukraina blivit egen nation reglerades Sevastopol genom ett särskilt avtal mellan Ryssland och Ukraina. Med kuppen i Kiev i februari 2014 upplevde Moskva att Sevastopols ställning som rysk flottbas kunde vara hotad.

Genom Sevastopol finns för Ryssland idag ett geopolitiskt intresse av tillgång till Krimhalvön. Flottbasen har en viktig militärstrategisk funktion.  Av samma skäl vill USA helst få bort ryssarna från Krim.

När Ryssland i februari-mars 2014 tog kontroll över Krim var detta en förebyggande åtgärd.

referendum

Ett annat skäl för Krim att tillhöra Ryssland är att det är vad befolkningen på Krim önskar. En folkomröstning i frågan hölls den 16 mars, med resultat att drygt 96% av de röstande uttalade sig för en anslutning av Krim till Ryssland.  Valdeltagandet var högt – drygt 80%.

I svenska massmedia har denna omröstning beskrivits som «en riggad fars». Hur ska det tolkas?

Betvivlar man att omröstningen gav uttryck för den verkliga viljan hos befolkningen på Krim?

Eller menar man att krimbornas önskan inte ska respekteras, att Krim inte har rätt att själva bestämma sin framtid?

Peter Wolodarski i DN den 9/3 2014:

Moskva måste få klart för sig att man ­passerat en gräns. Om inte omvärlden säger nej nu riskerar fler länder samma öde som Ukraina.

Först våldet på Majdantorget i Kiev, som tog livet av drygt 100 demonstranter och skadade över 500. Sedan invasionshotet och över­tagandet av Krim, halvön som har varit en del av Ukraina sedan 1954.”

Kosovos utbrytning ur Serbien hade Wolodarski inga invändningar mot. Där behövdes inte ens en folkomröstning.

Varför här mäta med så olika mått?

krisovo

Marine Le Pen, partiledare i Nationell Fronten:

• Antingen så måste EU luta sig mot konstitutionella regler och erkänna Ukrainas rätt som suverän stat, och i så fall är Viktor Janukovytj fortfarande president,..

• Eller så gäller varken konstitutionen eller några andra lagar längre. Då får man erkänna att Ukraina har ersatt den gamla regeringen med en revolutionsregering. Men i så fall kan man inte förneka Krim att göra detsamma,..”

Anslutningen av Krim till Ryssland skedde helt fredligt.

Inga våldsamheter utbröt – i skarp kontrast till utvecklingen i Donbass, där extremister från andra delar av Ukraina inte kunde hållas borta.


krimsprak

Demokratbloggen:

«Tumultet i Krims autonoma region började efter att de nya ukrainska myndigheterna avskaffat en lag som gav juridisk grund för användandet av minoritetsspråk, inklusive ryska. Lagen 2012 tillät övervägande ryskspråkiga regioner i Ukraina att använda ryska i officiella angelägenheter, utbildning och vissa andra områden.

Officiellt har också Kiev föreslagit ett initiativ som skulle förbjuda tjänstemän från den tidigare regimen från att inneha officiella poster.

Upphävandet av lagen om officiellt språk tände kontroverser över hela Ukraina.»

usprak

 Möjligen kom återförenandet av Krim med Ryssland att bidraga till separatistiska strömningar i östra Ukraina – även om Moskva alls inte önskade detta.


Mer

https://janmilld.wordpress.com/2014/03/17/krim-inellt/

https://janmilld.wordpress.com/2014/03/22/tydlighet-om-ukraina/

UKRAINA-meny

Kiev 2014 – aggression

uflygare

• Regimskiftet i Ukraina i februari 2014 skedde inte på demokratisk väg, det var en kupp.

• Denna kupp genomfördes med hjälp av utländsk intervention.

• Den var dessutom våldsam.

Se även gårdagens text, om den geopolitiska bakgrunden.


Hur mycket är 5 miljarder dollar?

Det motsvarar 5.000 miljoner dollar.

Eller 42.000 miljoner kronor.

Ett belopp med många nollor.

pengabrygd

Fem miljarder dollar – det var den summa som USA investerade i att utbilda, beväpna och underhålla gatukämparna i Kiev. Uppgiften kommer från Victoria Nuland, USA-diplomat i Europa (7.40 in i denna film).

vneu

Så särskilt diplomatisk var hon dock inte alltid, denna Victoria Nuland. Hon blev ju känd för sitt uttalande «Fuck the EU!» i ett avlyssnat telefonsamtal, där hon och andra ombud för Washington diskuterade hur den nya Kievregeringen borde se ut.

Nuland ville ha Arsenij Jatsenjuk som ny premiärminister, medan hon ville slippa se  Vitaij Klytjko, partiledare för UDAR, i regeringen.

Så blev det sedan.


vjreg

President i Ukraina vid tidpunkten för kuppen var Viktor Janukovytj. Han hade tillträtt i februari 2010 efter ett val där han besegrade motkandidaten Julia Timosjenko. Han fick 49% av rösterna, hon fick 45% – nära 900.000 röster skilde dem åt. Stödet för Victor Janukovytj kom främst från östra och södra Ukraina.

uval10

Presidenten tillhörde «Regionernas parti», bildat 2001. I flera val till Duman (Ukrainas riksdag) var det Ukrainas största parti. Ett särskilt starkt stöd hade RP i Donbass i öster samt på Krim och i Odessa.

Det skulle visa sig att Viktor Janukovytj var en svag ledare. Inte bara levde han själv ett liv i extrem lyx. När det hettade till med USA-lejda gatukrigare 2013-14 stod han handfallen, gav just ingen ledning.

rp06


Kuppen i Kiev inleddes med demonstrationer i november 2013, efter att ett planerat associationsavtal med EU tills vidare hade lagts på is av president Janukovytj. Det blev många och allt våldsammare sammandrabbningar med kravallpolisen, Berkut. Snart byggdes barrikader, redan i december inträffade den första ockupationen av en myndighetsbyggnad.

I ett tidigt skede visade politiker från olika västländer intresse för utvecklingen. Till Maidantorget i Kiev – demonstrationernas centrum – kom en strid ström av besökare. De kom från USA, Polen, Litauen, Tyskland, Belgien och Frankrike – Sverige inte att förglömma. Utrikesminister Carl Bildt besökte Kiev vid ett halvdussin tillfällen inom loppet av ett halvår.

besokare


De flesta av demonstranterna på Maidan var fredliga, men de som inte var det blev efterhand alltmer aggressiva, uppträdde som en form av stadsgerilla. Dessa gatukrigare agerade med militär disciplin och var beväpnade med både gatsten och brandbomber, gas och faktiskt också en del skjutvapen.

Berkutpoliserna kunde vara brutala, men deras utrustning utgjordes i huvudsak av batonger och sköldar.  Brandbomber förvandlade gång på gång poliser till brinnande facklor. Obalansen blev också uppenbar när poliserna, stillastående bakom en mur av sköldar, försökte freda sig mot angreppen.

brandskold

Gatukrigarna hade en offensiv taktik som innebar att de inte nöjde sig med att kravallpoliser retirerade in i en byggnad – krigarna kom efter dem för att framtvinga kapitulationer, för att gripa enskilda polismän.  Inget stillestånd och inga kompromisser fick gälla – på varje eftergift följde nya framstötar.

Detta gällde även kring kraven i sak. En överenskommelse hade i slutet av februari förhandlats fram mellan å ena sidan tre oppositionspartier, å andra sidan presidenten och regeringen. Innebörden av denna var:

• en återgång till 2004 års konstitution (dvs återkallande av ändringar från jan-14)

• en konstitutionell reform att genomföras före september

• nya presidentval senast i december 

• bildandet av en samlingsregering

• stopp för ockupationer av offentliga byggnader

• inlämnande av vapen

• en förbindelse från båda sidor av avstå från våld.

Möjligheter skulle mao ges att under år 2014 på demokratisk väl åstadkomma att maktskifte.

I dessa förhandlingar hade utrikesministrar från Polen, Tyskland och Frankrike medverkat – dessa tre länder skulle stå som «garanter» för uppgörelsen.

garanter


Det visade sig dock att uppgörelsen förkastades av företrädare på Maidantorget och av «Högra sektorn». De nöjde sig inte med mindre än presidentens omedelbara avgång, dumans upplösning och bestraffning av ledningen för Berkut.

USA-president Obama hade tidigt krävt av Janukovytj att denna skulle dra tillbaka sina kravallpoliser från centrala Kiev. Ett orimligt krav redan därför att  den ukrainska presidentens säkerhet då skulle äventyras – se 4.30 in i denna film. Obama själv skulle naturligtvis inte överväga att i en motsvarande situation dra tillbaka skydd för sin egen säkerhet.

I slutet av februari skedde ändå detta, att kravallpolisen beordrades bort från centrala Kiev.

cbblod

Det hade föregåtts av att krypskyttar i Kiev, med början den 18-19 februari, skjutit ihjäl närmare hundra människor. Oppositionen såväl som västmedia höll Janukovytj ansvarig för detta, många i Kiev ville nu se honom död.

Expressen, den 26/2 2014:

«I onsdags var det få som trodde att aktivisterna skulle kunna stå emot länge till. Men sedan kom den historiska vändningen. Utplacerade krypskyttar dödade fler än 60 demonstranter vilket resulterade i stor ilska och allt fler demonstranter på gatorna som tog kontroll över Kiev.»

Vad som i efterhand framkommit beträffande krypskyttarna tyder på att de arbetat på uppdrag av krafter inom oppositionen. Skotten kom från positioner som behärskades av oppositionen och samma skyttar sköt på både demonstranter och poliser. De poliser som sedan sköt kan ha gjort det som svar på den beskjutning de först själva utsatts för.

Det var med andra ord fråga om en FALSE-FLAG-OPERATION. I media framställdes det som att skyttarna arbetade på uppdrag av president Janukovytj – i själva verket var det tvärtom. Snart framgick också vilka som tjänat på aktionen. Som Expressen konstaterade blev det en ”vändning”.

krypskyttar


I detta skede av upptrappat våld lämnade president Janukovytj Kiev. Först for han till Krim, sedan till Ryssland.

Duman förklarade honom avsatt och utsåg den nya talmannen – Oleksandr Turchynov – till tillförordnad ny president.

En ny regering tillsattes, med Arsenij Jatsenjuk som premiärminister.

Den nya regimen erkändes omedelbart av USA och andra västländer.

Ett associationsavtal med EU slöts den 21 mars.

trio

Omröstningarna i duman blev uppenbarligen «underlättade» av osäkerhetssituationen. Riksdagsledamöter som gjorde motstånd riskerade att drabbas av obehagligheter.  Vanliga medborgare som gav uttryck för missnöje med Kievkuppen kunde råka illa ut. Om detta har skrivits i denna vitbok.

Inte desto mindre har det förkommit en hel del manifestationer mot kuppen, främst i östra och södra Ukraina, men de har inte rönt mycket uppmärksamhet i västmedia.

Med kännedom om att det i praktiken var folket i östra och södra Ukraina som valde Janukovytj vore det underligt om man i de områdena skulle ha gillat kuppen i Kiev.

ryp

I Odessa förekom ansatser till protester från den ryssvänliga sidan, men de undertrycktes med extrem brutalitet. Detta inträffade den 2 maj. Ett tältläger med ryssar/ryssvänliga angreps så att dessa tog sin tillflykt till en byggnad i närheten, Fackföreningarnas hus.  Där inne blev de fortsatt angripna och instängda där var de försvarslösa.

På bilderna från Kiev i februari kunde ju ses hur man satte eld på poliser. Då fanns andra poliser som kunde komma till undsättning. Här blev det annorlunda, i Odessa kunde uppeldandet av motståndare fullföljas. Ett stort antal människor brändes ihjäl.

En tongivande parlamentsledamot för Svoboda, Irina Farion, applåderade illdåden:

”Låt de jävlarna stekas!”

En annan anhängare av Kievkuppen, Carl Bildt, uttryckte sig mer måttfullt:

”Förr eller senare var det uppenbart att detta skulle komma. Den ryska agendan omfattar hela östra och södra Ukraina, .. att pro-ryska krafter förr snarare än senare skulle komma och börja sina aktiviteter.” ”Destabilisering och våld…”

umordare


Nytt presidentval i Ukraina genomfördes den 24 maj 2014.

Valdeltagandet blev 55%.

Med 55% av dessa 55% blev Petro Porosjenko vald.

Någon möjlighet för kuppkritiska kandidater att bedriva valrörelse förelåg inte, pga av en konstant hotbild. I Donbass bojkottades valet.

pval14


 Mer

https://janmilld.wordpress.com/2014/05/16/vitbok-om-kievkuppen/

https://janmilld.wordpress.com/2015/02/23/kiev-2014-geopolitik/

https://janmilld.wordpress.com/2014/05/09/dessa-satans-mordare/

https://janmilld.wordpress.com/2014/03/07/blod-pa-sina-hander/

http://www.friatider.se/uppgifter-i-tysk-tv-oppositionens-prickskyttar-sk-t-demonstranter-i-kiev

http://www.friatider.se/lacka-krypskyttarna-i-kiev-hyrdes-in-av-oppositionen

https://www.youtube.com/watch?v=zQhuD4F1yJ0

https://www.youtube.com/watch?v=n2PTeUBCPAQ

UKRAINA-meny

Kiev 2014 – geopolitik

usabaser

Hur USA vill att vi ska uppfatta händelserna i Ukraina är ju de flesta väl förtrogna med. Det är den bild som förmedlas av alla våra etablerade massmedia i Sverige.

Här på bloggen vill jag presentera en motbild kring vad som hänt i samband med Kievkuppen i februari förra året –  en bild som jag menar ligger närmare sanningen än vad mediabilden gör.

I detta inlägg först några övergripande och bakomliggande moment för att ge perspektiv:


kuba62

1. Kuba 1962

När Sovjetunionen 1962 var på väg att installera kärnvapenmissiler på Kuba blev reaktionen från Washington skarp – så skarp att världen var ytterst nära utbrottet av ett kärnvapenkrig.

USA:s säkerhetsintressen sätter gränser för USA:s grannländer – så är rimligen fallet även för Ryssland!


natobv

2. NATO 1991

När Sovjetunionen kollapsade och Warszawapakten upplöstes 1991 lades inte NATO ned.

Denna «försvarsorganisation» fortsatte ändå att existera, men mot vad skulle medlemsländerna försvaras?   Var fanns fienden, efter att kommunismen försvunnit?


kievbok

3. Nykonservativ doktrin

NATO expanderade istället österut och en ny säkerhetsdoktrin tog form i Washington, under ledning av «nykonservativa» krafter med nära band till Israel.

Ur boken «Bakom kulisserna i Kiev» av Robert Parry:

«Deras strategi med ‘regimskifte’ i Mellanöstern och andra geopolitiskt känsliga områden tog form under 1990-talet då de började tro på ett nytt paradigm med en unipolär värld där amerikanska påbud är lag. De nykonservativa menade också att ett sådant paradigmskifte skulle innebära att Israel inte längre behövde utsättas för frustrerande förhandlingar med palestinierna.

I stället för att köpslå om en tvåstatslösning tryckte de amerikanska nykonservativa på för ‘regimskifte’ i fientliga muslimska länder som stödde palestinierna eller libanesiska Hizbollah. Irak stod överst på den nykonservativa listan över måltavlor, därefter kom Syrien och Iran.»

usrael

«De nykonservativa i USA som arbetade med Benjamin Netanyahus valkampanj 1996, däribland Richard Perle, formaliserade till och med sin djärva nya plan i strategidokumentet ‘A Clean Break: A New Strategy for Securing the Realm’.

De hävdade att endast genom ‘regimskifte’ i fientligt sinnade muslimska länder kan man uppnå en ‘ren brytning’ med de diplomatiska dödlägen som har följt på alla resultatlösa israelisk-palestinska fredssamtal. Den nykonservativa tankesmedjan Project for the New American Century krävde 1998 en amerikansk invasion av Irak, men president Bill Clinton vägrade spela med.»

Dock fick man igenom ett bombkrig mot Serbien och en styckning av landet. Kosovo bröts loss.


goff

4. WTC 2001

Robert Parry:

”Situationen förändrades när George W. Bush tog över och efter attentaten den 11 september 2001.»

«Nineeleven» förändrade plötsligt förutsättningarna, gav en ny spelplan. USA:s nykonservativa kunde ta för sig på ett sätt som tidigare inte varit möjligt.  WTC blev som ett nytt Pearl Harbor.

När vi hör den brittiske premiärministern David Cameron upprepa «Assad must go!», så är det bara ett eko av det som den pensionerade USA-generalen Wesley Clark vittnat om i denna filmsnutt. Makthavarna i USA hade beslutat att efter Afghanistan byta ut regimerna i ytterligare sju länder:  Irak, Syrien, Libanon, Libyen, Somalia, Sudan och Iran.


zbchess

5. The Grand Chessboard

En viktig person för amerikanskt geopolitiskt tänkande är Zbigniew Brzeziński, tidigare rådgivare åt flera USA-presidenter. 1997 gav han ut boken «THE GRAND CHESSBOARD – American Primacy and Its Geostrategic Imperatives».

Wikipedia:

«Regarding the landmass of Eurasia  as the center of global power, Brzezinski sets out to formulate a Eurasian geostrategy for the United States. In particular, he writes, it is imperative that no Eurasian challenger should emerge capable of dominating Eurasia and thus also of challenging America’s global pre-eminence

Much of his analysis is concerned with geostrategy in Central Asia, focusing on the exercise of power on the Eurasian landmass in a post-Soviet environment.»

casia

Påfallande är hur USA nu har trupper i nästan alla de tidigare sovjetrepublikerna. Av denna bild framgår att man har baser litet överallt i Centralasien och Kaukasus. Kartan är från 2003, nu finns NATO även i de tre baltiska staterna samt Polen och Rumänien.

chess97

I fokus för Brzezinski stod också Ukraina. Redan 1997.

Från webbsidan «Leaksource»:

«Brzezinski delved into the importance of little known Ukraine by explaining in his 1997 book, ‘Geopolitical pivots are the states whose importance is derived not from their power and motivation but rather from their sensitive location… which in some cases gives them a special role in either defining access to important areas or in denying resources to a significant player’.

‘Ukraine, Azerbaijan, South Korea, Turkey and Iran play the role of critically important geopolitical pivots,’ he wrote in The Grand Chessboard, a book viewed by many as a blueprint for US world domination.»

chessfire


usprak

6. Delat land

Ukraina är ett delat land, kulturellt och politiskt.  Av landets ca 46 miljoner invånare är ca 8 miljoner ryskspråkiga. Dessa är främst koncentrerade till östra Ukraina, men även Odessa vid Svarta havet och Charkov i nordost – landets andra stad – bebos till stor del av ryssar.

Vid sidan av ukrainskan och ryskan finns i Ukraina ett blandspråk, surzhik.

Politiskt märks delningen av landet tydligt i hur rösterna fördelats mellan olika partier och presidentkandidater.  Viktor Janukovytj och hans parti Regionernas parti fick starkast stöd i öster, hans motståndare starkast stöd i väster.

I presidentvalet 2014 kunde kuppkritiska kandidater pga hot och misshandel inte bedriva valkampanjer, med resultat att många väljare bojkottade valet – främst i regioner med hög andel ryssar (ljusa områden på kartan nedan till höger).

Med rätta skulle de om Petro Poroshenko kunna säga ”Han är inte vår president!”

uval


putinkollage

7. Putin-demonisering

En allt intensivare demonisering av Rysslands ledare  Vladimir Putin pågår sedan Kievkuppen i februari 2014. Den gäller att han är odemokratisk och förtrycker homosexuella, att han för en aggressiv och expansionistisk utrikespolitik, att han bedriver propaganda.

Så långt drivs denna hets att amerikanska politiker som Hillary Clinton och John McCain har jämfört Putin med Hitler.

Lika litet som USA:s intresse för Ukraina bottnar i en omsorg om fred och frihet, demokrati och trygghet för folket i landet, lika litet handlar kampanjandet mot Vladimir Putin om annat än en strävan att befrämja USA:s geopolitiska agenda.

ukraina

 

fortsättning följerMer

http://leaksource.info/2014/03/08/thread-truth-about-ukraine-revolution/

https://geosupportsystem.wordpress.com/2014/03/11/ukraina-befolkningskarta/

http://russeurope.hypotheses.org/2049

https://janmilld.wordpress.com/2015/02/15/ryskt-hotbrev-2/

http://www.takeoverworld.info/Grand_Chessboard.pdf

https://janmilld.wordpress.com/2014/08/01/usas-brutna-lofte/

http://www.paulcraigroberts.org/2015/02/25/washington-destroyed-trust-nuclear-powers-thus-raising-specter-war-paul-craig-roberts/