• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Judiskt inflytande (6)

kevin-MacDonald
I denna sjätte och avslutande bloggtext utifrån Kevin MacDonalds bok ”Att förstå det judiska inflytandet” ska jag fokusera på dessa två aspekter:

• övermänniskoideal

• extremism

MacDonald:
”Förmågan att se det onda endast hos sina fiender är inte ‘moralisk klarhet’. Den är fanatismens väsen”.

Som framgått av uttalanden både från rabbiner och israeliska politiker gör man i högsta grad  en uppdelning av människor i ”vi och dom”, närmare bestämt av judar och ”gojer”, där de senare har ett lägre människovärde.

beginhotel
I sin praktik har militanta judar också visat, att de finner att gojers liv lätt kan offras för högre politiska mål. Mordet på Folke Bernadotte är bara ett exempel i mängden. Mer än en israelisk premiärminister har blod på sina händer.

mordarna

MacDonald:”Till exempel förklarar lubavitcherrebben, rabbi Menachem Mendel Schneerson, skillnaden mellan judar och icke-judar sålunda:

‘Vi har inte något fall av en djupgående förändring, vari en människa endast står på en högre nivå. I stället har vi ett fall av … en fullständigt annorlunda art….. En judisk människas kropp är av en helt annan kvalitet än kroppen av [medlemmar av] alla folk i världen, … Skillnaden på [kroppens] inre kvalitet,… är så stor att kropparna skulle anses vara av en fullständigt annan art. Det är därför som Talmud uppger att det finns en halakhisk skillnad i inställningen till icke-judars kroppar [i motsats till judars kroppar] ‘deras kroppar är förgäves’… En ännu större skillnad föreligger med avseende på själen. Två motsatta slag av själar finns, en icke-judisk själ kommer från tre sataniska sfärer, medan den judiska själen stammar från heligheten.”

”Detta påstående att judarna skulle vara enastående liknar förintelseaktivisten Elie Wiesels hävdande ‘allt hos oss är annorlunda’. Judarna är ‘ontologiskt’ undantagsmässiga.
 
Gush Emunim och andra judiska fundamentalistiska sekter, som Shahak och Mezvinsky beskriver, ingår således i en lång, konventionell judisk tradition, som anser judar och icke-judar vara fullständigt olika arter, varvid judarna är absolut överlägsna icke-judarna och lyder en i grunden olik moralisk kod. Moralisk universalism är således raka motsatsen till den judiska traditionen, vari det judiska folkets överlevnad och intressen är det viktigaste etiska målet:

moses
Judar är inte och kan inte vara ett normalt folk. Det evigt egenartade hos judarna är resultatet av det förbund som slöts mellan Gud och det judiska folket vid berget Sinai. Innebörden därav är att de transcendenta imperativ, som gäller för judarna, i själva verket upphäver de moraliska lagar som är bindande för normala nationers uppförande. Rabbi Shlomo Aviner, en av Gush Emunims mest produktiva ideologer, hävdar att de gudomliga bud, som det judiska folket fått, ‘övergår de mänskliga begreppen om nationella rättigheter’. Han förklarar att Gud visserligen av andra folk kräver att de lyder abstrakta principer för rätt och rättvisa men att sådana lagar inte gäller för judar.

Såsom hävdas i den andra uppsatsen i denna serie, är det de mest extrema elementen inom den judiska gemenskapen, som ytterst anger riktningen för gemenskapen såsom helhet. Dessa fundamentalistiska och ultranationalistiska grupper är inga små ytterkantsgrupper, inga blotta kvarlevor av den traditionella judiska kulturen. De åtnjuter en stor respekt hos den israeliska allmänheten och hos många judar i förskingringen. De utövar ett stort inflytande på den israeliska regeringen, i synnerhet likudregeringar…”

jmSUMMERANDE KOMMENTAR:

Vad är mitt syfte med dessa texter om judiskt inflytande?

Alltsedan jag aktiverade mig som invandringskritiker i början av 90-talet har jag kunnat märka hur det till stor del är enskilda judar och grupper av judar som varit pådrivande bakom massinvandringen, mångkulturen och kampanjandet mot svenskheten. I likhet med många andra har jag blivit angripen och svartlistad för min invandringskritik. Där har vi Expo 1996 och World Antisemitism Report 1997.

En serie av nedsättande epitet har i sådana sammanhang funnits redo (enklare än att debattera i sak):
– främlingsfientlig
– rasist
– antisemit
– islamofob
– rättshaverist

När jag och andra invandringskritiker noterat hur samma destruktiva samhällsomvandling inträffar samtidigt i så många västländer och intresserar oss för om därbakom kan finnas en gemensam styrande hand, då har ytterligare ett epitet kunnat tillgripas:
– konspirationstänkare

Tj‰rnˆ1659

I själva verket inte bara finns denna centrala styrhytt, med bestämda värderingar och ideologiproduktion, med lojaliteter och styrinstrument, med belönings- och bestraffningsmöjligheter. Dessutom kan sägas att denna styrhytt befolkas av till stor del judiska maktgrupper. Detta står, tycker jag, klart efter läsning av Kevin MacDonalds böcker, ”Kritikkulturen” och ”Att förstå det judiska inflytandet”.

Vart då ta vägen med dessa insikter och denna medvetenhet? Vad ska det leda till?

• Låt mig först säga vad det inte bör leda till,  nämligen en allmän fientlighet mot judar, mot enskilda individer endast utifrån det faktum att de är judar. Det vore ju en verklig antisemitism.

• Däremot bör det leda till en medvetenhet, förhoppningsvis en alltmer utbredd sådan, som gör att fler svenskar blir mer på sin vakt och snabbare genomskådar propaganda för destruktiva projekt:

Att en misstro sprider sig mot figurer som Peter WolodarskiJerzy Sarnecki (”kriminolog”), Leif Silbersky, Marian Radetzky, Göran Rosenberg, Helle Klein, Olle Wästberg (”svensk” generalkonsul), Ingrid Lomfors, Willy Silberstein, m.fl.

• Ett önskeläge vore naturligtvis att även bland judar i Sverige kritiska röster börjar höjas. Varför ska tongivande judar eller judar som kollektiv driva denna antisvenska agenda?

Kan judar i allmänhet verkligen gagnas av detta?

ji-boken

Läs mer:

https://janmilld.wordpress.com/2011/09/20/erkann-palestina/

https://janmilld.wordpress.com/2011/08/24/de-vill-oss-inte-val

https://janmilld.wordpress.com/2011/06/30/vilja-och-makt/

https://janmilld.wordpress.com/2011/08/25/elit-med-tjanstehjon/

https://janmilld.wordpress.com/2012/01/23/eftertanke/

http://www.amnation.com/vfr/archives/002368.html