• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Center-extremister

hastarhemma

Centern är ett parti med visioner. Närmare bestämt av fri invandring och ytterligare kanske 30 miljoner nya invånare i Sverige.

Ur det nya c-programmet:  ”Centerpartiet strävar efter öppna gränser, fri rörlighet och en generös flyktingpolitik.”

Ligger inte här en motsägelse? Om gränserna öppnas helt – då ska väl inte längre behövas någon särskild ”flyktingpolitik”?

Eller vill Centern med ”en generös flyktingpolitik” få sagt att det svenska samhället alltjämt ska ha ansvaret  för utlänningens boende och försörjning? Men att detta ska gälla bara vissa utlänningar – de som klassas som ”flyktingar”. Ska övriga utlänningar tvingas klara sig på egen hand? Ska vi här ha ett A-lag och ett B-lag – två klasser av utlänningar?

Vid närmare eftertanke kommer Centern förmodligen fram till att någon sådan diskriminering ej ska komma ifråga. Den fortsatta programskrivningen talar för detta:”För ett parti som värnar friheten och bygger sina värd­eringar på alla männis­kors lika rätt och värde finns inget annat logiskt ställnings­tagande…”

”…erbjuda alla männis­kor ett skydd för sina grund­läggande rättig­heter. Bara så kan man välja frihet i stället för förtryck. Vi ser det som en grundläggande mänsklig rättighet att söka sig en fristad och en försörjning, inte bara inom det land där man är född, utan också utanför landets gränser.”

En försörjningsgaranti för alla? Det kan naturligtvis påverka drivkrafterna att söka sig till Sverige, göra vårt land särskilt attraktivt för lågutbildade. Hit skulle komma samma grupper som hittills under regeringen Reinfeldt, bara så många fler.

Mona Sahlin har hävdat att anpassningen måste vara ömsesidig: Med drygt 30 miljoner utlänningar och knappt 9 miljoner svenskar – vilka blir det, som mest får anpassa sig?

sovande

Hur ser Centern  på välfärdsstaten? Den unge Reinfeldt förkunnade ju i början av 90-talet att ”välfärdsstaten är en omöjlig konstruktion”, detta vid en tidpunkt innan arbetslöshetsinvandringen hunnit ta fart som nu.

Delar Annie Lööf unge Reinfeldts bedömning?Eller ser hon det som att just mer av invandring ska rädda välfärdsstaten?

Då är hon på kollisionskurs med Milton Friedman, som ser en motsättning mellan stor invandring och en framtid för välfärdsstaten:

https://www.youtube.com/watch?v=3eyJIbSgdSE

Med generösa regler för bidragsförsörjning blir sannolikheten hög att en stor andel av de nyanlända hamnar i ett bidragsberoende. Även om många kommer i arbete behöver det inte betyda någon vinst för Sverige.

Tino Sanandaji:

”The Center-Party is operating based on the economically unsophisticated view that as long as people come to a country and ‘work’, there are significant gains for that country. Merely “working’ is increasingly viewed semi-religiously, as some sort of heroic feat associated with massive gains for Sweden.

Open borders enthusiasts often believe that economic research has proven that migration is ipso facto beneficial for the economy as long as the migrants ‘work’. This is incorrect. Working is a minimum, not a sufficient condition for contributing to the economy.”

cvalal

Jag tänker även på Centerns opinionssiffror och perspektivet inför riksdagsvalet 2014. Under många år har valresultaten blivit allt sämre för partiet, som enligt de senaste opinionsmätningarna balanserar på 4%-spärren. Risken/chansen är påtaglig att Centern efter nästa val inte finns kvar i riksdagen.

Hur mot den bakgrunden förklara detta invandringspolitiska utspel?

sentionovsd

Försöker Centern att göra ”en SD-are”?

Sverigedemokraterna fick genom Kent Ekeroths film en stor mediaexponering. Iofs en starkt negativ sådan, men partistrateger kan kanske finna att en negativ uppmärksamhet var bättre än ingen alls: opinionssiffrorna för SD gick som bekant i höjden. 10% i senaste Sifo.

Kan det nu från Centerns sida handla om ett desperat gripande efter halmstrån, där man hoppas kunna göra om Sverigedemokraternas bravad?

I så fall tror jag att man räknar fel: bakom Sverigedemokraternas framgångar ligger ett folkligt missnöje med dels massmedia, dels den i praktiken oreglerade invandringspolitiken – som Centern vill göra än mer oreglerad.

Kanske kan detta gå hem runt Stureplan, men knappast i resten av Sverige.

stureplan

PS

Rune Lanestrand om Centerpartiet

Merit Wager om Centerpartiet

SCB-prognos om 4 miljoner ytterligare