• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

(C) och tydligheten

svenolleal

Det hör till ritualen, närhelst ett parti nått dåliga resultat i val eller opinionsmätningar, att partiföreträdare ger förklaringen att partiet ”inte lyckats att nå ut med sin politik”. Över partiets själva politik må ingen skugga falla.

Ett inslag i TV4-nyheterna i mellandagarna handlade om detta.
http://www.tv4play.se/program/nyheterna?video_id=2239045

En företrädare för centerstudenterna förklarade där just att: ”partiet har inte kommit ut med sin politik”.

PÅ FALLREPET  har Centerpartiet varit sedan länge. I fokus står då frågan om ”tydlighet”.

Redan år 2010, med Maud Olofsson som partiordförande, var Centern det parti väljarna uppfattade som det mest otydliga.

centerpartiet+otydligt

Annie Lööf lovade efter valet av henne ”ett tydligare Centerparti”.

looflovar

Men jag tror det skulle vara än farligare för Centern att bli tydliga.

Då skulle ju väljarna få klart för sig vilken politik partiet representerar.

Vid två tillfällen har Centern valt fel väg eller missat tåget:

• Det första var 1988, då man uteslöt Sven-Olle Olsson i Sjöbo – istället för att göra denne lantbrukares och kommunpolitikers linje kring invandringen till partiets.

• Det andra var 1998, då man under Lennart Daleus partiledarskap öste ett uttryckligt förakt över Sveriges lantbrukare, vilka genom att ha ”gått och harvat”  inte hade mer rätt till sin jord än vad Neil Armstrong hade till Månen (här saknades inte tydlighet!).

centertag

Med förslaget till nytt program 2012 kring invandringspolitiken blev Centern plötsligt än tydligare –  fri invandring och en vision om 30 miljoner nysvenskar. Författare:  stureplanscentern, anförd av Per Ankersjö (borgarråd med en månadslön på 160.000 kr) och Fredrik Federley.

Kommer det nya programmet att öka Centerpartiets förutsättningar att hålla sig kvar i riksdagen? Det har jag svårt att tro!

Man använder sig av diverse honnörsord, som ”frihet”, ”rättigheter” och ”humanism”, men det  konkreta resultatet  av överskott på billig arbetskraft blir motsatsen. Det blir lönedumpning, försämrade arbetsmiljöer och ökad otrygghet. Dvs för vanligt folk – personer på Lööfs och Ankersjös inkomstnivåer behöver kanske inte oroa sig.

13

Se vidare:

Personlig å(s)ikt

Kulturkrig

Feminix

Liberal lekstuga