• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Nobels eller Sohlmans vilja?

nobelfest
”Någon är alltid paria inför samhällsmakten. Paria är den som det är belönande att förakta, som man kan avsky utan argument, och som det är riskabelt att inte oavbrutet ta avstånd från. I konformismens mentalitet kan höga politiska makthavare få för sig att det är modigt att yttra att de inte vill ta i parian med tång.  Att detta är lönsam anpasslighet snarare än mod tiger vi om för att inte bli påkomna med att försvara de smutsiga. I anpassligheten är det rättrådighet att vägra stå bredvid Jimmie Åkesson i tv eller att bjuda alla partiledare utom honom till Nobelfesten, trots att den är ett ymnighetshorn av nationalism, traditioner och konservativa värderingar.”

Lena Andersson

Hur sköter sig Nobelkommittén i Stockholm?

Det är fler än jag  som reagerat på dess beslut att  från nobelmiddagen stänga ute ledaren för ett av riksdagens partier, Jimmie Åkesson.

Motiveringen till detta var Sverigedemokraternas kritik av den förda invandringspolitiken. Detta lyckades man blanda samman med det faktum att Alfred Nobels vilja var att pristagare ska kunna utses från olika länder och etniciteter.

”Ingen hänsyn får tas till nationell tillhörighet. SD:s värderingar står i direkt strid med detta”.

Så uttalade sig Michael Sohlman, ansvarig byråkrat (S)  i Nobelkommittén. Vad blir logiken i detta sohlmanska uttalande, om inte att Sverige ej har rätt att försöka reglera invandringen?

ms

Beslutet om att utestänga Åkesson från den fina middagen, dit alla övriga partiledare inbjudits, försvarades med att som privat stiftelse kunde man göra så.

p

Nu, i december 2012, meddelas på nyheterna att den disponibla prissumman sänks med 20% – från 10 till 8 miljoner kronor.

Hur förklara detta? Har Nobelkommittén spelat på börsen, och misslyckats?

Jag känner inte till nivån på arvodena för ledamöterna i Nobelkommittén, men det blir ingen djärv gissning att de är generöst tilltagna. Ledamöterna ska ju besitta särskild kompetens.

Hur ska detta sluta?

inmaladss

tiggare
Kommer man att gå till riksdagen och tigga om pengar, försöka få ett tillskott från statskassan? Om detta sker först efter valet 2014 lär SD då vara ett av riksdagens största partier. I senaste mätningen, Yougov december 2012, kom SD på tredje plats.
frZ6O
Hur ska SD i så fall förhålla sig till Nobelkommitténs begäran om pengar?

Mitt förslag: ställ som villkor att verksamheten reformeras! Närmare bestämt så att kommittéuppdraget omvandlas till ett hedersuppdrag.  Dock inte den westerbergska modellen av ”hedersuppdrag” – det måste bli fråga om oavlönade uppdrag!

bw
Det är inte otänkbart att kommittén skulle få eventuellt begärda medel av riksdagen. Verksamheten kan ju komma att bedömas som en riksangelägenhet.

Efter ett sådant scenario skulle Jimmie Åkesson förmodligen bli festinbjuden. Detta skulle i så fall kunna skapa ett dilemma för honom, genom SD:s speciella ställning. Dels finns för SD en förhöjd risk att drabbas av mediadrev, även utifrån rena bagateller. Dels kan det faktum att nobelkommittén efter tillskottet av skattemedel ändrar hållning till Åkesson  och låter honom vara med på den prestigefyllda bjudningen,väcka korruptionsmisstankar hos journalister. I ett sådant läge borde  Åkesson kanske för säkerhets skull tacka nej…

rosenbadsd
Möjligen blir det senare rimligt med en ändrad  hållning, om SD bildat regering. Det skulle bli alltför uppseendeväckande, om statsministern tackade nej till denna middagsinbjudan. Det vore nog i linje med Alfred Nobels vilja, att han närvarade.

nmedalj