• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

11 september

Vem är det, som har rätt? På vilken sida finns moral och sanning? Är det på den som besitter mest makt – i form av ekonomiska, massmediala och militära resurser?

Datumet den 11/9 förknippas nu framförallt med raserandet av de tre WTC-tornen i New York 2001.

wtc911

palatset

För mig är den 11/9  lika mycket förknippat med militärkuppen i Chile 1973. Efter nederlaget i Vietnam var stormakten som ett sårat vilddjur och iscensatte denna extremt brutala militärkupp för att störta den folkvalde president  Salvador Allende, socialist. Samma år fick Henry Kissinger Nobels fredspris.

kisspalm

WTC-tornens raserande förtjänar, som jag ser det, uppmärksamhet av tre skäl:

A. Konsekvenserna – startsignal för en världsomfattande kamp mot ”terrorismen”.

B. Orimligheten i den officiella versionen av hur tornen rasade.

C. Tanke- och granskningsförbuden i sammanhanget.

x

C.
För att börja med det sista.
De som har makten över massmedia kan därmed avgöra vilka som ska få komma till tals, de kan också bestämma vilka epitet som ska klistras på olika personer. Beträffande WTC-dådet finns epitet som ”konspirationsteoretiker”, ”foliehatt”, mm.
fhatt
I USA har stora media undvikit en saklig granskning av den officiella versionen – som ju också är en konspirationsteori.  Istället har man avfärdat kritiker som otillräkneliga. Samma grepp tillämpas i svensk television, som här TV4:

B.
Jag har tidigare själv gjort två filmer kring WTC-dådet, en om dess konsekvenser, en om hur det gick till.

Byggnad 7 träffades inte av något flygplan, ändå rasade den  ihop i en perfekt demolering. Detta faktum vederlägger mer än något annat den officiella teorin. På detta fokuserar två bra kortfilmer på engelska:

Se även denna.

DEN FÖRKLARING som ges är att bråte från de två högre WTC-tornen föll ned och förorsakade WTC7-kollapsen.

wtc7

Mot detta talar att:

• det fanns andra mindre WTC-byggnader, som stod närmare. De skadades, men kollapsade inte som WTC7.

• Larry Silverstein, husägaren, gjorde uttalanden ”they had to pull it” om att man hade varit tvungna att ta ned byggnad 7 . Det betyder att laddningar måste ha placerats i byggnaden lång tid i förväg. Det var alltså planlagt långt tidigare.

A.
Det stämmer naturligtvis att  WTC-dådet utfördes av terrorister, men var dessa terrorister främst de som utpekas i den officiella teorin? Eller är det i huvudsak terroristerna själva som nu bedriver ”kriget mot terrorismen”?

Vad är överhuvudtaget ”terrorism”, vem är ”terrorist”?

Klart är att det är  fråga terrorism när en självmordsbombare med bombbälte detonerar detta mitt i en folksamling.

Men om någon från ett modernt stridsflygplan släpper en motsvarande bomb, som gör samma skada? Är inte det lika mycket terrorism?

Det krig som USA nu bedriver ”mot terrorism” tar sig idag uttryck som:

drone

– utskickande av förarlösa och fjärrstyrda flygplan – drönare – som bombar misstänkta fiender runtom i världen. Osäkerheten blir då dubbel. Den utpekade är kanske helt oskyldig. Personer i den utpekades närhet blir också skadade.

guantanamo
– systematisk tortyr av tillfångatagna

– omfattande övervakning av USA:s egna medborgare

– grovt våld mot demonstranter

– inspärrning av dissidenter utan rättegång