• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Hur omfattande är våldet?

En kommentator ”Harald” har gjort mig uppmärksam på några föråldrade sifferuppgifter i en av mina filmer. Beträffande mord har jag uppgivit siffran 250. Ur min synvinkel är detta illa, eftersom jag alltsedan starten av BGF:s ”Faktabanken” på 90-talet haft som ambition att ge uppgifter som stämmer.mord9807

För anmälda mord/dråp uppges där antalet till 257 för år 2007 – en ökning hade fram tills dess skett för de tidigare fyra åren.

Dessa uppgifter är hämtade från BRÅ, vars rådata kring anmälda brott varit lätt tillgängliga på webben.

mord1

Nu finns rådata från BRÅ inte längre tillgängliga på samma sätt, man presenterar numera sin fakta paketerade och tolkade, så jag kan inte få Faktabankens 90-talssiffror bekräftade.

BRÅ-sidan skriver:”Varje år dör omkring 90 personer på grund av dödligt våld i form av mord, dråp och misshandel med dödlig utgång. Ungefär så har det sett ut under de senaste trettio åren.”

Det här stämmer ju inte med de siffror som BRÅ tidigare gjort tillgängliga! Och signaturen ”Harald” kan triumferande peka finger mot mig. Men hur ska jag, som användare, kunna värja mig mot så radikalt ändrade uppgifter från BRÅ?

Därtill har uppenbarligen antalet anmälda mord/dråp verkligen minskat under senare år.

missh8607

Detta sker samtidigt som antalet anmälda misshandelsfall ligger skyhögt, och fortsätter att öka. BRÅ: ”Under 2011 anmäldes omkring 89 500 misshandelsbrott i Sverige. Den anmälda misshandeln har ökat under flera år…”

Basic RGB

Mot ca 90 mord/dråp kan  ställas ca 90.000 misshandelsfall, dvs 1.000 gånger fler.

Det minskade antalet mord/dråp kan till en del förklaras av snabbare och effektivare livräddande insatser. Dels genom tekniska framsteg, dels genom ökade ekonomiska satsningar.

I uppräkningen under ”De rumsrena” återfinns flera fall av så grov misshandel att offren lika gärna kunde ha avlidit. För både Jonas, Emma och Carl-Erik blev det ändå fråga om dels ett oerhört lidande, dels långvariga och allvarliga men, kanske för resten av livet. Kostnaderna för samhället inte att förglömma.

Jag menar att:

antalet misshandelsfall är ett bättre mått på våldsomfattningen i samhället än antalet mord/dråp

antalet fall behöver inte öka år från år för att utgöra ett problem – varje offer är ett offer för mycket.

korrekt statistik är inget självändamål – bakom detta måste ligga ett intresse för verkligheten och ytterst en omsorg om människors väl.

hög intelligens eller verbal förmåga kan ha ett värde eller ej, beroende på hur man använder det…

wtc7

ÖVER TILL DET ANDRA DEBATTÄMNE som signaturen ”Harald” och jag kom in på:  WTC-dådet, med de tre tornen som rasade ihop. Jag tillhör dem som inte tror på den officiella och helt fantastiska konspirationsteorin, om att två passagerarflygplan kunde få den effekten att tre ståltorn imploderade. Det har jag redogjort för i denna film.

Med tanke på vilka omfattande och djupgående effekter som detta terrordåd fått tycker jag att envar har en moralisk skyldighet att försöka bedöma sannolikheten för det ena eller andra scenariot.

Jag lutar mot den tolkningen att bakom WTC-dådet stod krafter som

a) kunde ha något att vinna på det, fick igenom sin politiska agenda av krig

b) inte värderade vanliga amerikaners liv särskilt högt.

dancingwtc

gellerbomb