• Mest lästa inlägg

 • Mest klickade

1980-talets förrädare

drev2

Svenskt 1980-tal handlade om mer av oegentligheter än vad som är allmänt känt.

Innan landets statsminister blev mördad hade han förråtts av höga militärer i Sverige.

Jag har just sett dokumentärfilmen ”Täuschung – Die Methode Reagan” av den tyske regissören Dirk Pohlman. En del av den filmen (17 minuter), om det för Sverige särskilt relevanta, finns här:

1981 hade ju en sovjetisk ubåt gått på grund i Karlskrona skärgård.

Efter denna händelse dök det upp ständiga ubåtsrapporter i Hårsfjärden utanför Stockholm. Ja, även inne i centrala Stockholm siktades en massa ubåtsperiskop. Massmedia gick igång på högvarv och det blev en hysteri.

Utan att några bevis för saken skapades en allmän uppfattning av inte bara att ubåtskränkningar förekommit, utan dessutom att ubåtarna var sovjetiska. Resultat blev en drastiskt opinionssvängning.  Andelen svenskar som uppfattade ryssarna som ett hot ökade på två år (1981-83) från 27% till 83% (12.30 in i filmen).

skracken

I själva verket var det fråga om NATO-ubåtar, vilket nu i efterhand har framkommit. Det skrev jag tidigare om här på bloggen. Det har även framkommit i TV-programmet Striptease, genom erkännanden av USA:s fd försvarsminister Caspar Weinberger.

I den här aktuella filmen, 13 minuter in, finns Weinberger åter med.

Mest anmärkningsvärda är dock uppgifterna, ”i klartext” 13.33 in i filmen: den högsta marinledningen i Sverige kände i förväg till att västubåtar var på väg in i svenska farvatten. Man gav sken av att bekämpa de inträngande ubåtarna, men lyckades inte en enda gång vare sig sänka eller tvinga upp till ytan en sådan ubåt.

Tre olika ubåtskommissioner har hunnit tillsättas i Sverige.

• Den första, där unge Carl Bildt ingick, ansåg att ubåtarna kom från öster.

• Nästa kommission fann att ingen nationstillhörighet kunde fastställas.

• Den tredje leddes av Matthias Mossberg och han framträder i den tyska filmen.

15.15 in konstaterar Mossberg:

”Vad vi har att göra med är en bestämd grupp som inte berättade hela sanningen för sin regering, om vad som hänt,  vad de gjort och vad de visste. De hade fattat beslut med vittgående konsekvenser för Sveriges säkerhet och utrikespolitik.  Beslut som hade fattats utanför ramen för den demokratiska ramen för styrandet av Sverige…”

Speakerröst i filmen:

”I ett land där militären konspirerar med en främmande makt mot sin egen statsminister…”

Mossberg:

”Sverige fördes bakom ljuset. Den svenska offentligheten, den svenska riksdagen, den svenska regeringen, fördes bakom ljuset. Och de svenska medierna… i vad för en värld lever vi?!”

klartext

Hur mycket av detta visste eller anade vår statsminister, Olof Palme?

Förmodligen förstod han en hel del, med vad skulle han göra? Försöka få ledande marinofficerare åtalade för landsförräderi? Då räckte det inte med misstankar, då skulle krävas ovedersägliga bevis. Dessutom skulle det politiska priset kunna bli högt.

Vad Palme än trodde om saken blev han tvungen att till Moskva framföra en officiell protest efter att den bildska ubåtskommissionen lämnat sin rapport 1983.


Till saken hör att Carl Bildt i sammanhanget uppträdde på ett provocerande sätt, mer som agent för en främmande makt än som en svensk politiker.

Ur boken  ”Ubåtsvalsen”, från 1885, skriven  av  Ingemar Myhrberg:

”…två dagar efter ubåtsrapporten återfinns Ubåtsskyddskommissionens Carl Bildt i Washington där han inför en representant för DIA, den amerikanska försvarsmaktens underrätteletjänst, rapporterar om kommissionens arbete och slutsatser.”

Detta ledde till en öppen schism med Olof Palme, som tyckte att han gick förbi den svenska regeringen. Det var regeringens uppgift att sköta kontakterna med främmande makter, tyckte Palme. Inför sittande utrikesnämnd gav Palme Bildt en skarp reprimand. Det blev också ett regeringsuttalande:

”Riksdagsman Carl Bildt har inte visat den känsla av ansvar för landet som man kan förvänta sig. Enligt regeringens uppfattning måste det anses vara omdömeslöst att en ledamot av Ubåtsskyddskommissionen i ett känsligt utrikespolitiskt läge sammanträffar med den andra supermaktens militära underrättelsetjänst.”

cbcia

Vid tidpunkten för mordet den 28 februari 1986 stod statsministern inför att göra en resa till Moskva, för att träffa Michail Gorbatjov.

Antag att Olof Palme då skulle ha bett Moskva medverka till ”att ubåtskränkningarna upphörde” . Vad skulle det ha kunnat betyda, annat än hjälp att göra det som den svenska marinen försummat att göra? Dvs att i svenska farvatten sänka kränkande västubåtar…

Kristoffer Hell i sin bok ”Demokrati till döds”:

”Olof Palme mördades av CIA på uppdrag av det amerikanska imperiets ledarkader…”

”För USA var mordet kulmen på en flera år lång psykologisk operation mot Sverige syftande till att lägga om och anpassa Sveriges säkerhets- och utrikespolitiska kurs så att den bättre passade det amerikanska imperiets expansionsplaner.”

”Som alltid med psykologiska operationer krävs att journalisterna lydigt spelar sin roll, vilket skedde. Medieuppbådet som rapporterade från ubåtsjakten i Hårsfjärden hade inte kunnat vara mer massivt.

Hela världen var där.

Redan då, hösten 1982, ombesörjde nyckelpersoner inom det svenska försvaret och statsledningen att den svenska marinen aldrig skulle lyckas sänka en enda av inkräktarna.

Den utredning som tillsattes (SOU 1983:13) kidnappades av två amerikanska inflytelseagenter, den nuvarande utrikesministern Carl Bildt och den fd försvarsministern Sven Andersson, som snabbt pekade ut Sovjetunionen.

Det sätt på vilket ubåtsfenomenet de kommande tre och ett halvt åren – mellan hösten 1982 och våren 1986 – politiskt spelades upp i Sverige resulterade i en till slut fanatisk misstro mot Olof Palme, som t.o.m. anklagades för att vara en aktiv sovjetisk inflytelseagent.”

palmegarning


Den tyska filmen i sin helhet är på 52 minuter.


Från webbsidan Russia Insider:

”CIA, NATO and Swedish Military Plotted Regime Change in Sweden in 1980s…”

”‘Heroes’ and victims of 80’s US disinformation provide clues to today’s Russian scare

To win the cold war President Ronald Reagan formed a secret ‘deception committee’ for a disinformation campaign against the USSR  

• On several occasions ‘disinformation’ put the world on the brink of nuclear war

• The ‘Soviet’ U-boat scare that shook Sweden in the 80s was caused by US and UK subs that penetrated Swedish territorial waters disguised as Russian ones

• Swedish military were fully aware of these operations but did not report to Prime Minister, Olof Palme

• The number of Swedes believing in a Soviet threat increased fourfold

• ‘Dove’ Palme had no choice but to take anti-Soviet stance

• He was assassinated the day before his trip to meet Gorbachev whom he saw as a like minded person

The 52 minutes documentary ‘Deception: The Methods of Reagan’ by German director Dirk Pohlmann  premiered last May on ‘ARTE’ the French/German highbrow channel. Broadcast late at night and early in the morning, it generated no reaction.

It has not been shown in Sweden, although it throws light on two of the most dramatic episodes in modern Swedish history – the Soviet U-boat scare of the 1980s that was suddenly repeated in 2014, and the assassination of the Swedish premier Olof Palme in 1986. This film is not a Hollywood thriller, but a sequence of stories told by people who have faces, names, titles and ranks.”

”According to the documentary, after a period of détente in the seventies, the ‘hawk’ Ronald Reagan came to power in 1981, determined to win the cold war. The arms race gave the US military superiority and exhausted the Soviet Union. It was supplemented by a major disinformation campaign and a war of nerves aimed at sapping the will of the Soviet leadership.

To achieve this, an informal group, known as  the ‘deception committee’ was formed. It answered  directly to President Reagan and was headed by the director of the CIA ,William Casey. Military and intelligence  officers were responsible for operational activities, deflecting responsibility from the White House in case of disclosure. 

The scale of operations was impressive. Among the plots analyzed in detail in the film, the US ramped up naval activity near the Kola Peninsula, which hosts Russia’s main nuclear submarine base. Military exercises were supplemented with  disinformation considerably overstating the scale of maneuvers, leading the Kremlin to believe the US was planning a nuclear strike.
US Secretary of the Navy of the time, John Leman, tells the filmmakers :
“We knew that any mistake could provoke an unintended war”.
Soviet strategic bombers were ready to counterattack in 1983 during ‘the Able Archer’ maneuvers. Only a miracle  saved the world from nuclear war.

‘Soviet’ U-boats were NATO’s

The Swedish episode (see viedo) of “Deception: Methods of Reagan” begins on 27 October 1981 when the Soviet diesel-electric Whiskey-class submarine C-363  hit an underwater rock in Swedish territorial waters. The Soviet military said the submarine lost its way, the Swedes said the Russians were conducting reconnaissance. The incident made a lot of noise but was ultimately settled through diplomatic channels.

A year later,  the social-democrat Olof Palme, who coined the  notion ‘common security’, challenging Reagan’s cold war strategy, became the Swedish Prime Minister. Two weeks later, a periscope was detected in Swedish territorial waters…

The documentary shows the unidentified object thought to be a submarine being chased. Military helicopters and warships dropped depth bombs and laid antisubmarine mines for the world’s cameras. No submarine was destroyed and nothing was found.

During Palme’s tenure, there were more than a hundred antisubmarine alerts: the media reported stories of people witnessing Soviet frogmen manipulating something near a Swedish naval base and published undersea tracks left by the mysterious submarines.

Every time, the USSR was blamed, and although it denied everything, no one believed it. From 1981 to 1983, the number of Swedes who perceived a Soviet threat increased from 27% to 83%.

Palme the peacemaker was forced to make harsh anti-Soviet statements instead of promoting his ‘common security’ concept. My father, Boris Pankin who was Soviet ambassador to Sweden in those days, said this caused Palme an almost physical suffering, but he had no choice.

Many years later it turned out there were submarines in Swedish waters, but they were American and British! They carried out maneuvers in Swedish territorial waters disguised as Soviet vessels. The Swedish military authorities were aware of this, but didn’t tell the head of government. Former US Defense Minister Caspar Weinberger and his counterpart in the Royal Navy said they were careful not to hit anything.

The point was that officially neutral and non-aligned Sweden was actually a US military ally, these maneuvers carried out with the consent of the Swedish military. There was supposed to be an ‘unsinkable aircraft-carrier’ near the Soviet border, a scheme the election of Palme disrupted, earning him the enduring hatred of American politicians, the Swedish military and conservative elites. He was a ‘fifth column’, ‘a public enemy’ and they were ready to use ‘whatever it takes’, according to Ola Tunander, professor at the International Peace Research Institute in Oslo .

On 28th February 1986 Olof Palme was shot in the center of Stockholm. The murder has never been solved.”


Mer

http://blueshift.nu/svenska-darfor-mordades-olof-palme/

https://janmilld.wordpress.com/2015/05/26/tre-politiska-mord/

https://janmilld.wordpress.com/2011/12/04/3-x-ouppklarat/

http://www.nyhetsspeilet.no/2016/02/10-hemmelige-cia-fengsler/

http://russia-insider.com/en/paul-craig-roberts-there-no-freedom-without-truth/ri12645

http://www.bgf.nu/ak07/v24.html

9 svar

 1. Palme var den som proklamerade att Sverige inte längre var svensk utan istället mångkulturellt – vilket gör honom till en av de värsta förrädarna i svensk historia. Att han var på kommunisternas sida går inte gå runt. Bildt har ju på senare år verkligen visat sig vara en USA-lakej. I inlägget kommenterades inte U-137, vilken förstås talar för ryska kränkningar.
  Sammanfattningsvis var båda sidor förrädare av Sverige, men med olika agendor.

 2. Nu gäller det att inte skriva för långt..

  Palme var en av dem som introducerade motsättningar i samhället och därmed lade grunden för dess splittring. Dels så agiterade han mot kapitalet för arbetaren. Dels agiterade han för internationell solidaritet på bekostnad av den nationella.

  Hans konkreta politik med löntagarfonderna skrämde slaget på ett helt svenskt näringsliv som började se facket, staten och även löntagaren (då representerade av facket) som fienden. Många flyttade då från Sverige, Kamprad, Rausing, 100-tals medelstora företag, H&M var på väg men Göran Persson stoppade det sedan med sitt undantag för det riktigt förmögna.

  Detta skedde förmodligen i fler länder men Sverige var nog även här föregångare.

  Resultatet blev att ett helt näringsliv sökte sig bort från sina rötter, sina lojaliteter, man nu upplevde blivit svikna, och stödde globalismen.

  Där det tidigare funnits tullar och regler som gav facket möjlighet att pressa på för högre löner så skedde nu en total omvändning och man skrotade alla regler som tidigare fanns.

  Resultatet var förutsägbart, även om det skulle ta tid. Det lokala facket och löntagare i västländerna skulle nu på sikt utsättas för konkurrens från en värld som var 10 ggr fler i antal men också 10 ggr så fattiga.

  Tusentals industrier fick läggas ner och de enda ”arbetare” som klarade sig var där det omöjligt gick att ”skeppa ut tillverkningen”, t.ex. lokalvårdare, eller där man kunde haka på en ökad produktivitet, så att lönen också kunde följa med upp.

  Konkurrensen ökade inom alla fronter. På lönerna, på skatterna, o.s.v.

  Sverige klarade denna omställning ganska bra. Troligen beroende på att vi är en relativt homogen befolkning och att både arbetsgivare och arbetare är anpassningsbara.

  Faktum kvarstår dock att lönens andel av förädlingsvärdet pressats ned vilket helt beror på globaliseringen.

  Säga vad man vill men idag är läget mycket mer bekymmersamt.
  Detta är inget man diskuterar inom politiken men man borde göra det.

  Idag konkurrerar vi även inom de kvalificerade tjänsterna. Det är inte längre så att vi gör det avancerade och kineserna plastmuggarna. Idag är kineserna också otroligt avancerade.

  Hela idén om att vi ska göra det som är kvalificerat och asiaterna det som är enkelt börjar bli obsolet. Idag är det snarare så att det är totalkrig, eller som Holland spelar fotboll, totalfotboll.

  Vi möter konkurrens på enkla produkter men också på den mest avancerade teknologin.

  Vi skulle behöva 10 kloka män och kvinnor som lade upp strategin så att Sverige klarade sig men istället så kör vi på med massinvandring från lågutbildade länder där IQ bevisligen också är lägre. Vi importerar lägre IQ och know-how. Detta kan inte innebära annat för Sverige än att det är i Sverige som man i framtiden kommer att tillverka plastmuggarna. Alternativet är ju att dessa människor för evigt går arbetslösa.

  När vi idag ser oss runt om i världen på de länder vi idag tar emot enorma mängder s.k. flyktingar, Afghanistan, Somalia, Irak, Syrien, o.s.v. Är det där kulturer och ett folk som har skapat strålknivar och krockkuddar?

  Vad som kommer hända är att skatterna kommer att tvingas upp dramatiskt. Då kommer vi se en flykt igen, precis som när Palme avsåg att nationalisera näringslivet, det blir en flykt. Inte ens Wallenberg kommer att kunna vara kvar. (Wallenberg har instruerat Svenskt Näringsliv att vara tysta för att inte störa vännerna i Bilderberg)

  Den enda skillnaden mot tidigare är att vi kan inte göra så mycket åt det. Vi kommer inte kunna skicka ut alla som kommit hit på falska grunder för gör vi det kommer NATO och EU att bojkotta oss och kanske t.o.m. frysa alla våra tillgångar.

  Det enda som kan rädda oss är att fler börjar förstå. Kunskapen kan rädda oss.

  • Bra beskrivning, men det finns all anledning att vara mer positiv. Nog kan vi vända på steken. Kan England hota med att gå ur EUs förslavande frihandel och korkade fria rörlighet och bli protektionistiska så kan minsann vi också. Schweiz är inte med i EU och bojkottas ej, så varför ska vi bojkottas? Det gäller bara att stoppa de borgerliga frihandelspartierna snabbt. Välkommen att bidraga!

 3. Sannerligen ett mycket hett landsförrädarspår. Kan det vara detta som Hans Holmér talade om?

  https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2015/11/07/vem-mordade-olof-palme-cui-bono-kan-landsforradarsparet-sammankopplas-med-polissparet/

  Med tanke på Dekorimamannens förmodade nationalitet är rekryteringen synnerligen perfekt för jobbet.

 4. […] tillsammans med gårdagens bloggtext om förräderi på 1980-talet kan ge anledning att reflektera kring Olof Palmes roll i svensk politik. […]

 5. Kopplar du samman detta mord med ”Operation Gladio”?

 6. Ola Thunander och Anders Jallai har skrivit om ubåtarna, och det är ju klart att nån eller några högt uppsatta, inklusive Bror Thunander, verkade som agenter för USA. Eldförbud då ubåt passerade, transponder som hittades av USA modell som sen försvann, ljudmätningar på 400Hz vilket var USA standard, men bandet försvann … mycket mysko!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: