• Mest lästa inlägg

 • Mest klickade

Äldreförsörjningsstödet

Äldreförsörjningsstödet (ÅFS) går till personer som fyllt 65 år, och i praktiken huvudsakligen till invandrare. ÄFS tillkom för deras skull och cirka 2/3 av de ca 12-000 personer som nu får ÄFS är utrikes födda.

Många utomeuropeiska invandrare – t ex somalier – som uppger denna höga ålder kan i verkligheten vara åtskilliga år yngre. Närmare 100 procent uppvisar inga ID-handlingar eller andra dokument som på ett trovärdigt sätt styrker deras uppgifter om identitet och därmed ålder.

För ensamhushåll kan ÄFS – kontantbelopp plus betald hyra – motsvara 11.000 kronor skattefritt. Det blir mer än vad många svenska pensionärer får ut efter skatt.

ÄFS ger en dubbel orättvisa:
• dels det högre beloppet,
• dels att vederbörande får svensk pension utan att ha arbetat i Sverige och bidragit till den svenska ekonomin.


Äldreförsörjningsstödet beslöts – i partipolitisk enighet – av riksdagen år 2001 och trädde i kraft år 2003.

Syftet var att avlasta kommunerna utgifter för äldre invandrare. Genom ÄFS kunde statistiken för socialbidragen ”hyfsas”, samtidigt som kommuners ovilja att ta emot ”flyktingar” motverkades.

ÄFS utgår dels med ett kontantstöd, dels med ett belopp för att täcka bostadshyra. Kontantstödet låg år 2008 på 4.831 kr för ensamstående och litet mer än 4.082 kr för gifta, per månad. För boendekostnader kan stöd utgå med upp till 6.200 kr.

För ensamstående med hög hyra kan detta ge sammanlagt över 11.000 kronor. Hela beloppet blir – till skillnad från vanlig pension – skattefritt!

Vanliga svenska pensionärer blir lidande när börsen faller, då minskar pensionsbeloppen. Detta gäller inte ÄFS, där finns ett garanterat belopp.

Enligt ett inlägg på Fria Nyheter är anlitande av hemtjänst för den som har ÄFS dessutom avgiftsfritt!

”De som har ÄFS får också gratis vård och omsorg (hemtjänst etc), eftersom ÄFS inte är avgiftsgrundande. Ålderspensionärer kan få betala upp till 1712 kr/mån (högkostnadsskyddet) för samma tjänst, vilket motsvarar 2597 kr/mån före skatt.”

Kan detta verkligen stämma?! Ja. Socialtjänstlagens ”bestämmelser för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen” säger: ”Äldreförsörjningsstöd räknas inte som inkomst.”

Till detta kommer att reglerna tillåter skattefria utländska inkomster och stipendier upp till 3 000 kronor utan att räkna ned äldreförsörjningsstödet. Det gör att den som får äldreförsörjningsstöd och har utländsk inkomst kan få ut totalt 13 621 kronor netto.

Eventuell pension i hemlandet beaktas inte eftersom ”administrativa svårigheter kan göra det omöjligt att föra över förmånerna från hemlandet”.

Vid beräkning av förmögenhet skall bortses från privat bostadsfastighet eller bostadsrättslägenhet som utgör den sökandes permanentbostad. Utöver detta kan den sökande inneha en förmögenhet på 60.000 kronor för gifta och 75.000 för ensamstående. Om en utlänning i hemlandet har en större förmögenhet lär detta inte kontrolleras.

De som har ÄFS har rätt att bo i hemlandet under ett antal månader i sträck utan att pensionen upphör – 12 månader för EU-länder, 3 månader utanför EU. Detta kan betyda en gratis semestervistelse som inte ligger inom räckhåll för svenska pensionärer.  Det ger samtidigt möjligheter till extrainkomster genom att hyra ut lägenheten i Sverige. Hur effektiv blir kontrollen av hur länge vederbörande faktiskt är borta och var han/hon befinner sig?

28 svar

 1. Bra att Du repeterar hur verkligheten ser ut då minnet kan vara kort. Men HUR skall detta kunna spridas till alla pensionärer med krympande pensioner? Många av dem har efter decennier av plikttroget arbete drabbats av arbetsrelaterade sjukdomar förutom de åldersrelaterade. Förmodligen känner många av dem inte till dessa fakta men undrar nu vad deras plikttrogenhet tjänat till? – PRO upplyser dem inte i varje fall. Ringde för flera månader sedan ett ”ombud” på PRO och frågade om de upplyst sina medlemmar om dessa förordningar & belopp, men ”samtalet” avbröts!

 2. Jag har lagt in en länk på ett av mina kommande blogginlägg till det här utmärkta inlägget.

  Man blir både chockerad och förbannad på hur utlänningar priviligeras på svenskars bekostnad. Ytterligare ett bevis för att svenskar diskrimineras i vårt eget land.

 3. Bäste Ja Milld,

  Kan jag få använda mig av denna text vid kontakt med socialdepartementet?

 4. Bäste Jan Milld, skall det vara!

  Ber om ursäkt för detta!

 5. Det blir intressant när våra somaliska och afghanska ungdomar kommer uppemot pensionsåldern. Med tanke på att de ljuger sisådär 10-15 år om sin ålder lär de vara utslitna vid en pappersålder på 50-60. De lär ju dö ”tidigt” ändå men tänk så mycket det kommer att kosta att vårda våra gamla.

 6. Svensson kommer inte tillåta att sådant här förkommer så länge till.

  Om inte staten ingriper så kommer vi får se en rasism som kommer sluta i kravaller och raskrig

 7. Tack för fakta. Det vore även kul att, i jämförande syfte, få reda på vad en s.k. ”fattigpensionär” har att leva av före och efter skatt, och vilket bostadsbidrag fattigpensionären har rätt till, samt vilka andra förmåner en fattigpensionär inte har rätt till i jämförelse med den som uppbär äldreförsörjningsstödet.

  Detta är något jag så småningom kan belysa i min blogg för utländska läsare, om jag får använda mig av detta material som underlag. För just utländska läsare vore en jämförelse av intresse (även för mig som har en del år kvar till pension och inte är insatt i fattigpensionärernas situtation, även om jag har förstått att de har det oerhört kärvt).

 8. Det finns inte ord för vansinet. pk har i vis mån lyckas med parollen allas lika värde som de så fint heter. Med hyresbidraget så kommer en främlings pensionär upp i stort sett likvärdigt belopp som en låginkomsttagare som slitit hela sitt liv. När ska folket vakna mera mot sitt eget etniska förtryck som utövas av pk eliten?.

 9. Det skulle vara mycket intressant inför den kommande valstriden att få dessa siffror bekräftade av en myndighet så att ingen kan komma och påstå att man sprider falska uppgifter.

  Kan man inte helt enkelt kräva det i sin egenskap av Svensk medborgare och skattebetalare

 10. Det finns bara ett ord för detta: LANDSFÖRRÄDERI

 11. Aha – inte undra på att folk så gärna vill komma hit!

 12. Denna länk kanske du redan känner till:

  http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3777&doktyp=rfr&rm=2007/08&bet=RFR15&dok_id=GV0WRFR15

  Den är intressant i så måtto att de verkar oerhört angelägna om att värna om äldreförsöljningsstödets image, så att det inte klart framgår vad det är ämnat för. Eller hur? Men vad är de rädda för egentligen? Att de är för frikostiga med skattebetalarnas pengar?

 13. Jag fick just besked om att min sjukpension har sänkts med cirka 200 kr/mån, vilket innebär att jag efter skatt nu får den svindlande summan av 6.666 kr/mån. Inga bidrag. ”Alla måste hjälpa till nu i den ekonomiska krisen” heter det, och betyder antagligen alla utom invandrare, s.k. flyktingar. Samt politiker och bankmän, naturligtvis.
  Innan jag blev sjukpensionär hade jag arbetat och betalat skatt i 30 år, men det är tydligen ingen förmildrande omständighet – vi äldre och/eller sjuka är parasiter och fuskare som helst ska svältas ut. Att ”flyktingar” ljuger och bluffar för att komma in i landet och åtnjuta de sociala förmåner som vi har betalat skatt till under hela livet, ja det talas det väldigt tyst om.

 14. […] Läs mer i Jan Millds blogg om förtrycket av svenskar och privilegiet för utlänningar. […]

 15. Pensionärer har ju mycket svårt att få till sig sanningen i alla lägen,
  det absolut övervlädigande antalet läser inte politiska bloggar, eller bloggar över huvudtaget mycket få andvänder datorer.

 16. Jag är folkpensionär sedan 2006 – och kan konstatera att årets pension är reducerad. Jag tycker INTE det är OK – hälsar Josef B.

 17. […] Den historiska borgerligheten värdesatte normalt den svenska nationen, och insåg att denna hade en etnisk grund. Den nya borgerligheten har helt frångått denna insikt, och mer eller mindre implicit accepterat att “det finns inga svenskar”. För den nya borgerligheten finns bara individer, något som tar sig mer långtgående uttryck i moderata och folkpartistiska ungdomsförbunds krav på fri invandring eller tankarna kring att upphäva det kommunala självbestämmandet för att undvika “Vellingesituationer“. Detta synsätt genomsyrar också den borgerliga synen på Sverigedemokraterna, där man accepterar medias definition av partiet som fruktansvärt, och sådana konkreta politiska områden som arbetskraftsinvandring. Man har heller inte visat något intresse att åtgärda de brister i pensions- och välfärdssystemen som gör att svenska pensionärer ofta tjänar mindre än utlandsfödda. […]

 18. Hehe, det här ska Evert/Evertarna på Exilen få bita i.
  Utomordentligt bra som vanligt Jan Milld.
  Trevlig helg.

 19. Det här är för djävligt rent ut sagt! Och här kommer ett ytterliggare ex på stolleriet:
  Månggifte på svenskarnas bekostnad.
  I vissa kulturer anses det vara lämpligt att en man gifter sig med flera hustrur, alltså polygami. Polygami är förbjudet i svensk lag. Vissa svenska myndigheter struntar i svensk lag. Skatteverket accepterar polygami. Först anländer mannen till Sverige, söker asyl och får uppehållstillstånd enligt den synnerligen generösa svenska lagstiftningen. När fruarna sedan kommer, som anhöriginvandrare, och fått sina uppehållstillstånd, registreras det polygama äktenskapet i folkbokföringen. Försäkringskassan gör en prövning i det individuella fallet. Polygami är inget hinder för att bostadsbidrag, efterlevandepension och underhållsbidrag kan betalas ut.

  Hämtat från: http://www.sdkuriren.se/blog/index.php/bjorklund/2007/09/03/manggifte_pa_svenskarnas_bekostnad

 20. Är inte detta lite vinklat, ÄFS gäller ju för alla pensionärer, även om de bott i Sverige hela livet.

  Det är väl orimligt att inte ha lika för alla äldre?

  • Visst är det vinklat, i den bemärkelsen att i botten på de fakta jag finner relevanta och presenterar ligger en värdering.

   Nämligen att resurserna är begränsade och

   att de som varit med om att arbeta ihop svensk välfärd ska ha företräde till den.

   Sverige ska inte vara hela världens socialbyrå.

 21. […] Så lite får du i pension ÄFS ger dubbel orättvisa SD-politiker ogillar ÄFS Svenska pensioner på jumboplats Mörkt för pensionärer i de […]

 22. […] Undersökningen bekräftar vad jag tjatat om i tidigare inlägg. Vi blir alla ”garantipensionärer” (fattigpensionärer) om trenden fortsätter. De ”nyanlända” får skattefritt Äldreförsörjningsstöd och gratis hemtjänst eftersom ÄFS inte är avgiftsgrundande. (Länk)  […]

 23. Varken SPF eller PRO tar upp frågan om ÄFS ej heller dom andra tre pensionärsföreningarna.
  Svenska pensionärer som är medlemmar i dessa pensionärsföreningar vet tydligen inte om att deras frågor inte drivs av deras pensionärsföreningar.
  Det är väl ändå dom som ska se till att svenska ålderspensionärer har minst lika mycket i pension och samma förmåner som invandrare med ÄFS har.
  Både SPF och PRO har egna jurister som borde driva denna fråga i EU-domstolen.

 24. Fantastiskt bra sammanställning!

 25. […] är det så att man även har ledsnat på att betala mer i skatt än dom som arbetar, samt att få mindre i pension än sina jämnåriga som kommer hit som anhöriginvandrare. Vem […]

 26. Ja detta är helt otroligt var ska det sluta

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: