• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Fel slags svensk

Vi vet numera att den utlänning som fått svenskt medborgarskap är svensk. Vederbörande kanske inte ens kan svenska, men han/hon är svensk. ”Punkt slut”, som ledarsidorna brukar slå fast.

Ja, som ”nyanlända svenskar” kan massmedia rentav klassa dem som just satt sin fot på svensk mark och inte ens hunnit få uppehållstillstånd.

Vi vet också att utlänningar får PUT i Sverige utan att behöva belägga vilka de är. Således ger Sverige i djupaste bemärkelse människor möjligheter att börja ett nytt liv. Inte att förundra sig över söker sig således en hel del både krigsförbrytare och yrkeskriminella till vårt land. Här kan de få ”en ny chans”.

Vidare vet vi att det nu finns passagerarunderlag på flyglinjerna till de länder varifrån utlänningar säger sig ha flytt för sina liv. Ofta dröjer det alls inte länge efter ett beviljat PUT innan de reser hem igen ”för semester”. Pengarna kan eftersändas och finansiera t ex husbyggen i hemlandet.

Man kanske rentav kan få dubbla eller flerdubbla PUT, i kraft att nya identiteter..

Floran av godkända skäl för att få svenskt PUT har blivit alltmer vildvuxen.

Ett undantag gäller dock,..

Läs mer