• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

NY FILM

p-bluffen

Sedan mina skalloperationer i somras har det ju blivit ett antal filmer, men ingen längre och av tidigare Millt-sagt-modell. Nu har jag åter fått ur mig en sådan, och det känns bra!

Den nya filmen heter ”GAMMAL I SVERIGE. Del 1: Pensioner”.

Planen är att denna film senare, kanske redan i sommar, ska följas av ”GAMMAL I SVERIGE. Del 2: Omsorg”.

Den nu aktuella filmen tar upp dels försämrade och låga pensioner, dels orättvisor och hur det för många svenskar inte lönat sig att arbeta.

Oavsett detta och avsett diverse oegentligheter i hanteringen av ATP-systemet kvarstår utmaningen idag att klara en produktion och samhällsekonomi som kan fortsättningsvis möjliggöra drägliga pensionsnivåer.

Det talas om att höja pensionsåldern, men varför kommer inte fler unga ut i arbetslivet?

Två bra böcker har jag haft till stöd vid utarbetande av manus. Det är Joel Dahlbergs ”PENSIONSBLUFFEN” och

Karl-Axel Edins ”DUBBELSPEL I POLITIKEN”.

PS

Den version av filmen som först lades ut ersattes dagen därpå av en något putsad version av samma film. Förlåt, Lextjaefvet, att din kommentar därigenom föll bort!

Läs mer

BGF-avdelningen ”Gammal i Sverige”

Fria Tider

Pensionsjämförelser

Det ju en gigantisk överföring av resurser och välfärd som skett i vårt samhälle under den senaste decennierna och som ännu pågår, mer intensivt än någonsin.

Vi som följt utvecklingen kan inte vara förvånade. Vi har sett hur förtidspensioneringar beviljats till utlänningar som inte intjänar ATP-poäng, vi har sett hur socialbidragsmedel sprätts iväg, vi har sett hur Ädreförsörjningsstödet införts, vi har sett ankomsten av ankarbarn, apatibarn och ”ensamkommande flyktingbarn”, där inga spärrar funnits för hur mycket det fått kosta.

Någonstans måste ju pengarna tas för allt detta. Och nu kommer smällen, så att det märks. Pensionärerna får sänkta pensioner, sjukhus tvingas stänga avdelningar, el-priserna går upp (förtäckt beskattning), osv.

Sverige är således världsledande i skattetryck.

År 2001 var skattetrycket i Sverige 50,8 procent, i Japan var det samma år 27,1 procent. En skillnad på när 24 procentenheter! Vad är det som vi svenskar får för det, som japanerna inte får?

Läs mer

Äldreförsörjningsstödet

Äldreförsörjningsstödet (ÅFS) går till personer som fyllt 65 år, och i praktiken huvudsakligen till invandrare. ÄFS tillkom för deras skull och cirka 2/3 av de ca 12-000 personer som nu får ÄFS är utrikes födda.

Många utomeuropeiska invandrare – t ex somalier – som uppger denna höga ålder kan i verkligheten vara åtskilliga år yngre. Närmare 100 procent uppvisar inga ID-handlingar eller andra dokument som på ett trovärdigt sätt styrker deras uppgifter om identitet och därmed ålder.

För ensamhushåll kan ÄFS – kontantbelopp plus betald hyra – motsvara 11.000 kronor skattefritt. Det blir mer än vad många svenska pensionärer får ut efter skatt.

ÄFS ger en dubbel orättvisa:
• dels det högre beloppet,
• dels att vederbörande får svensk pension utan att ha arbetat i Sverige och bidragit till den svenska ekonomin.

Läs mer

Förtidspensioneringar

Andelen förtidspensionerade brukar ses som tecken på ohälsa. Så behöver dock inte vara fallet. Det kan också återspegla slappare bedömningar från läkare eller ett direkt fusk.

En förtidspensionering kan ju ekonomiskt bli som en vinstlott i miljonklassen: livstids försörjning utan att behöva arbeta, utan att ha några tider att passa.

Den totala dödligheten i Sverige sjönk med över 40 % under perioden 1970-2005. Samtidigt ökade antalet förtidspensioneringar. År 1970 var bara 3,3 % av den arbetsföra befolkningen förtidspensionerade. År 2005 var siffran 9 %.


År 2008 var antalet förtidspensionerade – mottagare av sjukersättning, som det nu döpts om till – mer än en halv miljon. Hur stor andel av dessa är utrikes födda?  Viss statistik på detta finns fram till början av 90-talet. Ökningen var då snabbare för utrikes födda än för svenskar.

Läs mer

Sänkta pensioner – varför?

På TV-nyheterna meddelas nu att 80% av svenska pensionärer får sänkt pension, och sänkningen kommer att fortsätta de närmaste tre åren.

Vad ligger bakom?

Läs mer