• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Äldreförsörjningsstödet

Äldreförsörjningsstödet (ÅFS) går till personer som fyllt 65 år, och i praktiken huvudsakligen till invandrare. ÄFS tillkom för deras skull och cirka 2/3 av de ca 12-000 personer som nu får ÄFS är utrikes födda.

Många utomeuropeiska invandrare – t ex somalier – som uppger denna höga ålder kan i verkligheten vara åtskilliga år yngre. Närmare 100 procent uppvisar inga ID-handlingar eller andra dokument som på ett trovärdigt sätt styrker deras uppgifter om identitet och därmed ålder.

För ensamhushåll kan ÄFS – kontantbelopp plus betald hyra – motsvara 11.000 kronor skattefritt. Det blir mer än vad många svenska pensionärer får ut efter skatt.

ÄFS ger en dubbel orättvisa:
• dels det högre beloppet,
• dels att vederbörande får svensk pension utan att ha arbetat i Sverige och bidragit till den svenska ekonomin.

Läs mer

Förtidspensioneringar

Andelen förtidspensionerade brukar ses som tecken på ohälsa. Så behöver dock inte vara fallet. Det kan också återspegla slappare bedömningar från läkare eller ett direkt fusk.

En förtidspensionering kan ju ekonomiskt bli som en vinstlott i miljonklassen: livstids försörjning utan att behöva arbeta, utan att ha några tider att passa.

Den totala dödligheten i Sverige sjönk med över 40 % under perioden 1970-2005. Samtidigt ökade antalet förtidspensioneringar. År 1970 var bara 3,3 % av den arbetsföra befolkningen förtidspensionerade. År 2005 var siffran 9 %.


År 2008 var antalet förtidspensionerade – mottagare av sjukersättning, som det nu döpts om till – mer än en halv miljon. Hur stor andel av dessa är utrikes födda?  Viss statistik på detta finns fram till början av 90-talet. Ökningen var då snabbare för utrikes födda än för svenskar.

Läs mer