Sänkta pensioner – varför?

På TV-nyheterna meddelas nu att 80% av svenska pensionärer får sänkt pension, och sänkningen kommer att fortsätta de närmaste tre åren.

Vad ligger bakom?

Läs mer