• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Sänkta pensioner – varför?

På TV-nyheterna meddelas nu att 80% av svenska pensionärer får sänkt pension, och sänkningen kommer att fortsätta de närmaste tre åren.

Vad ligger bakom?

Läs mer

Kulu

Som framgick av gårdagens text om inavel inom vissa invandrargrupper från Asien finns där en koppling till den omfattande anhöriginvandringen. När man väl blivit innehavare av ett svenskt PUT, kanske också svenskt medborgarskap, hämtar man hit en äktenskapspartner från sitt hemland. Kvinnan/flickan är i många fall släkt med mannen/pojken.

Detta är en del av förklaringen till att en så stor andel av staden Kulus befolkning har flyttat till Sverige. Kulu är en ort några mil söder om Ankara i Turkiet.

Läs mer