• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Vem är partiledaren?

Som både jag och många andra flera gånger kunnat konstatera har de sju riksdagspartierna i praktiken växt ihop till ett gemensamt parti, på allt längre avstånd från vanligt folk. PK-partiet (p).

Partiet som sätter P för alla nödvändiga förändringar. Partiet som påbjuder ”mångkultur”.

Men vem är partiledaren?

Är det en person som det går att rösta bort i allmänna val?

Toppstyrningen inom (p) dokumenteras varje gång vid nomineringar, få eller inga dissidenter tillåts hamna på valbara platser och valsystemet borgar för att  bara åsiktsmässigt  ”rumsrena” personer väljs.

Denna toppstyrning manifesterades också nyligen, då  (p)-ledningen tryckte på moderaterna och invånarna i Vellinge kommun en politik som man där inte ville ha. Från ledningen hymlas det inte om att det kommunala självstyret sitter löst om medborgarna tycker fel. Och behövs det en opinionsundersökning som ger önskat resultat, då kan detta snabbt fixas fram. Nemas problemas!

Politikernas allt frikostigare – av dem själva beslutade – förmåner och exklusiva trygghetssystem borgar också för att de inte ska se verkligheten ur vanliga medborgares perspektiv. Det möjliggör för dem att besluta om ”introduktionsersättningar” för nyanlända utlänningar på närmare 9.000 kronor.

I de politiska sakfrågorna är de  rörande överens, man har rentav drivit igenom en ny definition på begreppet ”demokrat”: det är en person med vissa bestämda politiska åsikter,  de som makthavarna hyser. Detta gäller inte minst invandringspolitiken och kriminalpolitiken.

När företrädarna för (p) samlades på försvarskonferensen i Sälen nyligen kunde de således inte bärga sig. Deras samfällda problem var inte den tilltagande otryggheten i det svenska samhället, nej det var partiet  Sverigedemokraterna: hur hålla detta uppstickarparti borta från riksdagen?

En fråga som många förundras över är:  Hur kan ledarna för PK-partiet vara så samkörda? Vem eller vilka är det som styr dem?

Ett svar på den frågan kom kanske  fredagens bloggtext in på:  ”Extremism”. Som framgår där bedriver Migrationsverkets GD, Dan Eliasson, invandringspolitik på egen hand. Ja, kanske inte helt på egen hand, han arbetar i samråd med företrädare för FN.

Svenska ministrar lyser dock i sammanhanget med sin frånvaro.


Ur SvD den 21/1 -10:

Nu har Migrationsverket istället beslutat att tömma flyktinglägren på Afrikas horn och bland annat ta hit 500 eritreaner.”

”Totalt ska 1.900 kvotflyktingar tas emot, lika många som förra året.”

”- Vi har tillsammans med FN:s flyktingkommissarie kommit fram till att de humanitära behoven är störst i världen på Afrikas horn. Då är det naturligt att vi koncentrerar krafterna dit, säger Migrationsverkets generaldirektör Dan Eliasson.”

”- Det är en humanitär tradition i Sverige att hjälpa till. … Vi vill inte se ord, vi vill se åtaganden, säger Dan Eliasson.”

Vad Eliasson gör är alltså att hämta hit ett stort antal personer från flyktingläger i nordöstra Afrika. Av erfarenhet vet vi nu, om vi vill veta, att invandring till Sverige från dessa områden genererar stora problem. Det gäller inte bara bristande självförsörjning, skolproblem, kriminalitet och religiös fundamentalism. Det gäller även sjukdomar. TBC – tuberkulos – är en mycket vanlig sjukdom i dessa länder.

Ovanpå detta driver Sverige en politik där nyanlända ”erbjuds” hälsotester, men det är inget obligatoriskt. Av finkänslighet och ”integritetshänsyn”, kantänka.

Ur BLT den 17/2 -04:

”I Afrika, Asien, Latinamerika, Baltikum och Ryssland är tuberkulos ett utbrett problem. Av de fall med TBC som upptäcks varje år i Sverige står invandrare för två tredjedelar av fallen. I ett avtal mellan Landstingsförbundet och staten står det att personer som söker asyl ska erbjudas en hälsokontroll. Syftet är att utröna om de bär på smittsamma sjukdomar.Men en undersökning som Landstingsförbundet gjorde för två år sedan visade att endast 37 procent av de som sökt asyl under året verkligen blivit hälsoundersökta.”

Betala får andra än politikerna göra.

Mer om TBC i tisdagens kommentar.