• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Black Nation

Filmen ”Black Nation” – om den kristna svarta kyrkan ”The Shrine of the Black Madonna” i Detroit – gick i SVT i höstas. Ett tag fanns den på webben hos SVT Play, men har nu tagits bort. Tyvärr – för där fanns sekvenser av pastor Jaramogi Kimathis predikan som bara kan uppskattas till fullo genom att höras och ses.

Läs mer

Black power?

1967 gjorde jag en rundresa i USA, varvid jag bodde hemma hos olika amerikaner.   Vid ett besök i San Fransisco hade Svarta Pantrarna ett utomhusmöte, som jag nyfiket kunde närma mig för att filma utan att någon försökte hindra mig.  I Chicago bodde jag hos en familj i stadens svarta del, där kvinnan tillhörde Black Muslims och mannen var stolt innehavare av ett gevär.

På den tiden hade en jag en allmänt naiv och välvillig inställning till svarta, utan att egentligen kunna skilja det ena från det andra.

Läs mer

Svart eller vit makt?

Kärnan i Shelby Steeles bok ”White Guilt” skulle kunna sammanfattas i några frågor:

• Om man behandlar andra vuxna människor som små barn, på vilka inga krav kan ställas, till vilka inga förväntningar kan knytas, på vilka inget ansvar för deras handlingar eller uteblivna handlingar kan läggas – har man då gjort dessa människor en tjänst? Har man behandlat dem med respekt? Är inte en sådan hållning i själva verket ett uttryck för motsatsen,  för ett förakt, en nedlåtenhet och en förmyndarattityd?

• Kan en grupp lyfta sig själv genom att axla en offerroll?

• Är kvoteringspolitiken ytterst ett uttryck för svart makt eller för vit makt?

Läs mer

VIT SKULD

Shelby Steele visar i sin bok ”White Guilt” hur totalt skiftet har blivit i USA kring rasfrågan (eller egentligen inget skifte alls, bara samma sak med nya förtecken), genom att jämföra två mord:

• År 1955 mördades en svart yngling i Mississippi, men mördarna gick fria eftersom de var vita.

• 40 år senare, 1995, frikändes O. J. Simpson i en mordrättgång. Det fanns DNA-bevis, men han frikändes – därför att han var svart:

”…the court – an American institution in the age of white guilt – was infinitely more concerned with its own moral authority and legitimacy than with the truth…”

Läs mer

En spegelbild

SVT-filmen ”Offside” var alltså inte unik. Ser vi till TV-serier och spelfilmer från USA blir mönstret tydligt: hjälten eller offret är påfallande ofta svarta, medan skurken är vit eller rentav blond. Går man längre tillbaka i tiden kan säkert noteras ett omvänt mönster i USA-filmer, men nu slår man alltså över i en ny ytterlighet.

Hur ofta är numera inte domaren i amerikansk TV en svart kvinna som med barsk min klargör var ”skåpet ska stå”?
Läs mer