• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

ETNOPLURALISM

Har min egen grundläggande hållning sedan min rundresa i USA 1967 ändrats?

Svaret blir nog både ja och nej:

• Jag ser antagligen klarare nu än då, kan bättre utvärdera olika politiska strömningar.

• Min hållning till svarta som grupp har dock inte ändrats. Nu som då önskar jag dem väl, att de ska få kraften att själva förbättra sin situation.

Man kan också säga att jag är etnopluralist.

Nu som då.

Läs mer