• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Äldreomsorg

DN hade hösten 2001 artiklar om äldreboende och dagverksamheter anpassade för olika etniska grupper:

I en kartläggning som Svenska kommunförbundet genomförde 1999 finns i Sverige tjugo äldreboenden avsedda för olika invandrargrupper. De var spridda över fjorton kommuner, varav Stockholm, Göteborg, Västerås och Örebro har fler än ett boende.”

”Huvudsyftet med etniskt anpassad äldreomsorg är att erbjuda vård på modersmålet. Det finns många äldre invandrare som aldrig har lärt sig svenska ordentligt trots att de levt länge i Sverige… Andra har kommit hit som gamla och inte haft anledning att lära sig svenska.”

”Förutom språket handlar det om att få leva i den kultur man är van vid, tillsammans med personer som har samma referensramar, så att man inte behöver förklara så mycket. Det skapar trygghet…”

Läs mer