• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

TBC

Vart leder Dan Eliassons invandringspolitik?

TBC var tidigare så gott som utrotad i Sverige, nu är den på väg tillbaka. Därtill finns en TBC som är multiresist, som mediciner har svårt att rå på.

Smittskyddsinstitutets statistik är glasklar: det är framförallt genom invandring som TBC kommit, och fortsätter att komma, till vårt land.


Smittskyddsinstitutet skriver:

”Tuberkulos är en av de mest spridda infektionssjukdomarna i världen och man räknar med att en tredjedel av jordens befolkning är bärare av tuberkulosbakterien. Varje år insjuknar minst nio miljoner människor i aktiv tuberkulos och c:a två miljoner dör. Flest sjukdomsfall och dödsfall inträffar i Afrika och Asien.

Globalt är tuberkulos en sjukdom som främst drabbar yngre vuxna, men även barn och äldre insjuknar. I Sverige har vi sedan många decennier sett en minskning av tuberkulosen. Denna har nu planat ut, och de senaste åren har det anmälts cirka 500 fall/år, flest bland vår utrikesfödda befolkning.”

Tuberkulos är en luftburen smitta, skriver Smittskyddsinstitutet, där smittrisken är störst vid nära och upprepad kontakt inomhus:

”Riskfaktorer för att utveckla tuberkulossjukdom är nedsatt immunförsvar t.ex. hivinfektion eller läkemedel som nedsätter immunförsvaret, diabetes, låg eller hög ålder. Hos dessa patientgrupper finns ökad risk för snabb utveckling av allvarlig sjukdom. Särskilt små barn som varit utsatta för tuberkulossmitta bör undersökas utan dröjsmål pga att det finns en risk för hjärnhinneinflammation, som kan vara livshotande.”

Sedan år 2005 har flera fall av TBC-smitta förekommit på daghem och alltså drabbat små barn.

Ur SVT-webben den 13/4 -06:

”Eva Tsakalous fyraåriga dotter är ett av de 34 barn som smittades med tuberkulos på daghemmet Regnbågen i Bromma förra sommaren. Hon har kunnat fortsätta gå på dagis, eftersom barn inte smittar andra människor. Men de starka medicinerna ger jobbiga biverkningar som trötthet och diarré. Flickan är ett av de 18 Brommabarn där tbc:n lett till lungförändringar.””Överläkaren Rutger Bennet på Astrid Lindgrens barnsjukhus behandlar nästan alla de tbc-smittade Brommabarnen. De flesta av barnen håller nu på att bli friska, men ett par av dem riskerar trots behandlingen bestående men.- Det är svårt att säga nu, men om man har ärrbildningar i lungorna så är det en risk för infektioner i framtiden.”

Föräldrarna i Bromma krävde hälsokontroller för all daghemspersonal, fortlöpande vid nyanställningar.
”- När jag själv började jobba på 70-talet på en förskola fick man inte börja jobba med barnen förrän man gjort skärmbildsundersökning och läkarundersökning, säger Eva Tsakalou.”Några år senare upptäcktes TBC på ett annat daghem.

Ur SvD den 17/3 -08:

”Tbc-smitta på dagis i StockholmEn anställd kvinna på förskolan Regnbågen i Tallkrogen i södra Stockholm vårdas sedan i fredags på sjukhus för tuberkulos (tbc).

Kvinnan jobbar med dagisets små barn, ett till två år gamla. Dessa barn, ett 15-tal, ska på tisdagen börja läkarundersökas …”

Ett pressmeddelande från Smittskyddsinstitutet, den 23/3 -09 rapporterade om att tuberkulosen ökar i Sverige:

”Under 2008 rapporterades totalt 554 nya fall av tuberkulos i Sverige, vilket är en ökning med 13 procent jämfört med 2007. … Den största ökningen fanns i gruppen utrikesfödda i ålder 18-64 år och då framför allt från länder på Afrikas horn.”

Problemet blir nu särskilt allvarligt, eftersom andelen resistenta typer av TBC ökar:

”Resistens mot minst ett av de fyra läkemedel som ingår i standardbehandlingen av tuberkulos rapporterades hos 57 patienter, vilket motsvarar 13 procent av alla odlingsverifierade fall.Multiresistent tuberkulos (MDR-TB), det vill säga resistens mot de två viktigaste standardläkemedlen, isoniazid och rifampicin, rapporterades 2008 hos 14 personer… Detta kan jämföras med 1994-2006 då i genomsnitt 4 fall av MDR-TB rapporterades per år.”

Lars Jansson räknade på invandringens kostnader och kom fram till ett belopp på 240 miljarder kronor.

Han kritiserades för att ha räknat för högt.

I hans beräkningar fanns dock inte TBC med.