• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Ett ägg om dagen!

Ett ägg om dagen åt varje svensk pensionär – är det en orealistisk målsättning?

Mycket pengar, kanske, om man slår ut det på ett helt år. Men låt oss här göra ytterligare en jämförelse.

Vad kostar ett så kallat ”ensamkommande flyktingbarn”? (som f.ö. är vare sig ensamkommande, flykting eller barn)

Migrationsverket uppger:

”Årlig ersättning på 500 000 kronor för ett kalenderår som ska underlätta mottagandet samt öka kvalitén på mottagandet.”

Ersättning till kommuner som dessutom har en överenskommelse om att tillhandahålla boendeplatser … ska täcka kostnaderna för att bedriva boendeplatserna dvs. personal, kost, logi samt omvårdnad etc.

1 600 kronor per dygn för varje överenskommen plats. Därutöver 300 kronor per dygn för varje belagd plats.”

1.900 kr per dag, det blir 693.500 kr per år. Plus 500.000. Det ger en summa på nära 1,2 miljoner kr.

Det kan räcka till 852.500 ägg.

För ett enda av dessa ”ensamkommande barn”!

Det skulle kunna förse 1.700 pensionärer med ett dagligt ägg under ett år!

Antag att det handlar om 2.000 ”ensamkommande” – vilket är lågt räknat.

Det skulle räcka till ägg åt 3.400.000 pensionärer!!

Så många pensionärer har vi ju inte i Sverige.

Men många pensionärer säger kanske inte nej till två ägg om dagen. Då kan de flesta av dem – 2/3 – erbjudas detta.

Med denna och gårdagens text har jag förhoppningsvis förmedlat proportionerna och gjort siffrorna fattbara.

1. En femhundralapp motsvarar ett ägg om dagen åt en svensk pensionär, under ett helt år.

2. Två tusen ”ensamkommande flyktingbarn” motsvarar kanske mer ägg än vad Sveriges pensionärer orkar äta.